สนช.เห็นชอบ กม.ล่าโกงภาษีครบวงจร ผ่านร่าง พ.ร.บ.เวนคืน สร้างทางพิเศษบางพลี

โดย MGR Online   
17 กุมภาพันธ์ 2560 17:44 น. (แก้ไขล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2560 18:40 น.)
สนช.เห็นชอบ กม.ล่าโกงภาษีครบวงจร ผ่านร่าง พ.ร.บ.เวนคืน สร้างทางพิเศษบางพลี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (แฟ้มภาพ)
        ประชุม สนช. ผ่านฉลุย กม. ล่าโกงภาษีครบวงจร ใครทำผิดฐานฟอกเงินส่ง ปปง. จัดการ พร้อมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เวนคืน เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์
       
       วันนี้ (17 ก.พ.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 167 ต่อ 3 เห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ...ไ ด้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยมีสมาชิก สนช. งดออกเสียง 10 คน
       
       ทั้งนี้ เหตุผลของการมีกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากประเทศได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Group on Monday Laundering (APG) ทำให้มีพันธกรณีตามข้อบังคับที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ Financial Action Task Force (FATF) ในการกำหนดให้อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากรที่มีลักษณะร้ายแรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
       
       สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือ มาตรา 3 ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร หรือนำส่งภาษีอากร และจำนวนภาษีอากรที่หลีกเลี่ยง หรือฉ้อโกงตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป หรือจำนวนภาษีอากรที่ขอคืนโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป และผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร หรือนำส่งภาษีอากรดังกล่าวได้กระทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่าย โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีและมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรโดยความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่ายความผิดมูลฐาน ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพากร และที่ปรึกษากรมสรรพากรทุกคนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการฟอกเงินต่อไป
       
       ขณะเดียวกัน ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 203 ต่อ 1 เสียงเห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการประกาศใช้ให้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่เวนคืนใช้อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้ภายในระยะเวลา 4 ปี

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017