“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท

โดย MGR Online   
17 กุมภาพันธ์ 2560 19:55 น. (แก้ไขล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2560 20:08 น.)
“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ (แฟ้มภาพ)
        กลุ่ม คิง เพาเวอร์ ฟ้องแพ่ง อดีต ส.ส. นครนายก ประชาธิปัตย์ นสพ.ผู้จัดการ รวม 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท จงใจกลั่นแกล้งให้ร้าย กล่าวหาให้ซื้อสินค้าปลอดภาษีในที่ของตนแล้วให้ไปรับที่สนามบิน ทำรัฐขาดรายได้ หลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าผลประโยชน์ให้รัฐ ไม่ติดตั้งเครื่อง POS เสียหายหลายหมื่นล้าน ผิดสัญญาร่วมทุนในกิจการของรัฐที่สนามบินสุวรรณภูมิ
       
       วันนี้ (17 ก.พ.) มีรายงานว่า บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และพวก ได้ยื่นฟ้องศาลแพ่ง ให้ดำเนินคดีต่อ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส. นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ บริษัท ผู้จัดการ 360 จำกัด และ นายสุรวิชช์ วีรวรรณ บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์รายวัน ผู้จัดการรายวัน 360 องศา และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 องศา ในข้อหาหมิ่นประมาท ละเมิด นายจ้าง ลูกจ้าง จ้างทำของ ค่าเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 720,945,415.70 บาท ทั้งนี้ ศาลได้ประทับรับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำ ที่ พ.545/2560 เป็นคดีความแพ่ง เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา
       
       ทั้งนี้ กลุ่ม บ.คิง เพาเวอร์ ได้ระบุในคำฟ้องว่า นายชาญชัย ได้ให้ข่าวจงใจกลั่นแกล้งให้ร้ายในเรื่องที่ฝ่าฝืนต่อความจริง และผิดกฎหมาย เพื่อหวังผลทางการเมือง หรือแสวงหาประโยชน์ในการสร้างชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ โดยจำเลยที่ 1 - 3 ร่วมกันไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง จงใจกระทำละเมิดต่อบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวหาว่า ประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรในพื้นที่ของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แต่ให้ลูกค้าไปรับสินค้าที่สนามบิน เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนให้รัฐ และเป็นการกีดกันผู้ค้ารายอื่น ทำให้รัฐขาดผลประโยชน์ กับในเรื่องที่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ทุจริตหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการกิจการเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ แต่ให้บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นผู้ลงนามเป็นคู่สัญญากับ ทอท. แทน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย สัญญาเป็นโมฆะ และเป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่ สร้างปัญหาให้กับประเทศ ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ และไม่เป็นธรรม ทำให้บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง จำเลยที่ 1 - 3 ต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงินจำนวน 360,512,573.91 บาท
       
       ให้จำเลยที่ 1 - 3 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ในการแพร่หลายข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง และจงใจกระทำละเมิด กรณีที่อ้างว่า บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ไม่ติดตั้งเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (POS) หลีกเลี่ยงการส่งผลประโยชน์เข้ารัฐ ทำให้รัฐได้รับความเสียหายหลายหมื่นล้าน ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติร่วมทุนฯ พ.ศ. 2535 และได้รับการต่อสัญญา 2 ครั้ง ไม่ชอบด้วยกฏหมาย และเป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่ สร้างปัญหาให้กับประเทศ ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ และไม่เป็นธรรม ทำให้บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 328,302,553.73 บาท
       
       ให้จำเลยที่ 1 - 3 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ในการแพร่หลายข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง และจงใจกระทำละเมิดกรณีที่อ้างว่า บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ กระทำผิดสัญญาร่วมทุนในกิจการของรัฐที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ลงทุนเกินกว่า 1,000 ล้านบาท แต่กลับไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กับในเรื่อง บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทุจริตหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐด้วยการให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการกิจการเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ แต่ให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นผู้ลงนามเป็นคู่สัญญากับ ทอท. แทน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย สัญญาเป็นโมฆะ ได้รับการต่อสัญญา 2 ครั้ง ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่ทางการเมือง สร้างปัญหาให้กับประเทศ ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ และไม่เป็นธรรม ทำให้บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 32,130,306.06 บาท
       
       พร้อมทั้งร่วมกันหรือแทนกันมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินแต่ละยอดให้แก่โจทก์แต่ละคน นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม และร่วมกันหรือแทนกันลงโฆษณาคำพิพากษาฉบับเต็มของศาลในหน้าข่าวหนังสือไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, เดอะเนชั่น, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา และผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 องศา เป็นเวลา 15 วันติดต่อกัน โดยให้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

“คิง เพาเวอร์” ฟ้องแพ่ง “ชาญชัย - นสพ.ผู้จัดการ” 720.9 ล้าน ฐานหมิ่นประมาท
       

จำนวนคนโหวต 46 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017