ปค.เปิดเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน “นายอำเภอ-ปลัดจังหวัด” ปี 60 ได้เพิ่มร้อยละ 2.90

โดย MGR Online   
17 มีนาคม 2560 13:37 น. (แก้ไขล่าสุด 17 มีนาคม 2560 14:19 น.)
ปค.เปิดเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน “นายอำเภอ-ปลัดจังหวัด” ปี 60 ได้เพิ่มร้อยละ 2.90
        อธิบดีปกครองเปิดเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560 ในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 1 ควบคุมนายอำเภอ-ปลัดจังหวัด ที่ต้องผ่านประเมินจากอธิบดีในส่วนกลาง และจากผู้ว่าฯ ในระดับภูมิภาค เผยกลุ่มนี้จะได้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.90 ของฐานอัตราเงินเดือน
       
       วันนี้ (17 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้ออกประกาศกรมการปกครองถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงแนวทางการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) เพื่อชี้แจงต่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ทั้งนี้จะมีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และทั่วไป ระดับอาวุโส ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติงาน และข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง รวมถึงข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งจ่ายอยู่ที่จังหวัด และลูกจ้างประจำ รวมถึงข้าราชการในสำนัก/กอง สังกัดกรมการปกครอง ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
       
       ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ ประจำปี 2560 (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560) เป็นไปตามหลักเกณฑ์
       
       มีรายงานว่า กลุ่มข้าราชการกรมการปกครอง ที่จะได้เลื่อนเงินเดือนประกอบด้วย 1. กลุ่มประเภทบริหาร ได้แก่ ผู้บริหารระดับต้น (รองอธิบดี) ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้ประเมิน 2. กลุ่มดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ ระดับสูงส่วนกลาง (ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก/กอง อธิการบดีวิทยาลัยกรมการปกครอง ปลัดจังหวัด ที่ช่วยราชการ หรือรักษาการ/กลุ่มอำนวยการระดับสูงในภูมิภาค (ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ระดับสูง)/กลุ่มอำนวยการระดับต้นส่วนกลาง (ผอ.กอง)/กลุ่มอำนวยการ ระดับต้น ส่วนภูมิภาค (นายอำเภอระดับต้น)
       
       3. กลุ่มดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ ระดับสูงและระดับต้น (นายอำเภอ)/กลุ่มวิชาการ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ ที่เป็นหัวหน้าหน่วยที่รายงานตรงต่ออธิบดีกรมการปกครอง เช่น เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านความมั่นคง ผอ.ศูนย์สารสนเทศ ฯลฯ)/กลุ่มประเภทวิชาการระดับอาวุโส ได้แก่ กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนัก/กอง/กลุ่มประเภทวิชาการที่มีอัตราตำแหน่งในสังกัด (กรม/จังหวัด/กระทรวง) แต่มาช่วยราชการกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) เช่น ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิบดี และเลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง
       
       “ทั้งนี้ ให้แบ่งวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3.00 ของฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ดังนี้ วงเงินร้อยละ 2.90 จัดสรรให้ข้าราชการในแต่ละกลุ่มโดยนำผลการประเมินมาประกอบเลื่อนเงินเดือน ส่วนระดับภูมิภาคที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประเมินให้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 2.90 และจังหวัดอาจพิจารณาแยก/รวมวงเงินตามความเหมาะสม”
       
       นอกจากนี้ กรมการปกครองยังกำหนดวงเงินที่ ร้อยละ 0.10 ไว้เพื่อบริหารวงเงินในภาพรวมของกรมการปกครอง โดยจะจัดสรรให้แก่ขาราชการในแต่ละกลุ่มด้วย อย่างไรก็ตามยังมีการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการในโควตาพิเศษ โดยจะรับเพิ่มเติมจากอัตราปกติ ไม่เกินร้อยละ 1.00/คน แต่ต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นหรือระดับดีมาก และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อราชการ

ปค.เปิดเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน “นายอำเภอ-ปลัดจังหวัด” ปี 60 ได้เพิ่มร้อยละ 2.90
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017