“บิ๊กตู่” แนะ ตม.ดูความเหมาะสม หากยกเลิก “กรอกใบ ตม.6” เข้าออกประเทศ

โดย MGR Online   
21 กรกฎาคม 2560 16:46 น. (แก้ไขล่าสุด 21 กรกฎาคม 2560 18:09 น.)
“บิ๊กตู่” แนะ ตม.ดูความเหมาะสม หากยกเลิก “กรอกใบ ตม.6” เข้าออกประเทศ
        “บิ๊กตู่” แนะ ตม.ดูความเหมาะสม หากยกเลิก “กรอกเอกสาร ตม.6” เข้าออกประเทศ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ หวังเพิ่มความสะดวกคล่องตัว และลดภาระแก่ผู้เดินทาง เผยมติ ครม.เดิมให้ใช้เอกสาร ตม.6 แบบเดิม ถึง 30 ก.ย. 60 ส่วนแบบใหม่ บังคับใช้ 1 ต.ค. 60
       
       วันนี้ (21 ก.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีหนังสือเวียนคำสั่งนายกรัฐมนตรี ถึงสำนักงานตรวจคนเมือง (ตม.) ให้เร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกประเทศ โดยให้เร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ยังให้ ตม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมให้ยกเลิกการใช้เอกสารบางประเภทกับผู้เดินทาง
       
       “เช่น กรณีกำหนดให้ผู้เดินทางเข้าออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม.6 โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสารดังกล่าวได้กับผู้เข้าออกประเทศ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ก็ให้เร่งดำเนินการด้วย เพื่อให้สะดวกคล่องตัว และลดภาระแก่ผู้เดินทาง”
       
       มีรายงานว่า สำหรับใบ ตม.6 เป็นเอกสารที่ผู้โดยสารใช้กรอกเวลาเข้าและออกจากประเทศไทย แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่างๆ โดยเมื่อต้นปี 2560 สำนักงานตรวจคนเมือง (ตม.) ได้มีการออกแบบใหม่ออกมา โดยสามารถกรอกด้านเดียว มีบาร์โค้ดผ่านระบบ Automatic Channel แทนแผ่นแบบยาว 2 ใบในอดีต ที่ใบแรกแสดงต่อตำรวจ ตม.ขาออก และอีกใบเป็นขาเข้า
       
       ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ มีมติให้แก้ไขกฎกระทรวง เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้ใบ ตม.6 แบบเดิมต่อไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 60 สำหรับแบบ ตม.6 แบบใหม่ จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลบางประการที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีความจำเป็นต้องนำไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป
       
       รายละเอียด มติ ครม.ขอแก้ไขกฎกระทรวง เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
       
       1. เลื่อนการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. 2559 ในข้อ 7 จากเดิม ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็น มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2560
       
       2. ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ให้ใช้แบบ ตม.6 ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ไปพลางก่อน ในระหว่างที่แบบ ตม.6 ยังไม่มีผลบังคับใช้
       
       3. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงตามหลักการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

“บิ๊กตู่” แนะ ตม.ดูความเหมาะสม หากยกเลิก “กรอกใบ ตม.6” เข้าออกประเทศ
ตม.6 แบบใหม่
       

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017