ชวนชม ชิม ชอป งานแสดงสินค้าโอทอปมากกว่า 2,500 บูท ณ อิมแพค เมืองทองธานี

โดย MGR Online   
13 สิงหาคม 2560 21:47 น. (แก้ไขล่าสุด 14 สิงหาคม 2560 10:24 น.)
ชวนชม ชิม ชอป งานแสดงสินค้าโอทอปมากกว่า 2,500 บูท ณ อิมแพค เมืองทองธานี
        มท.เปิดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ณ อิมแพค เมืองทองธานี ขนขบวนสินค้าให้คนไทยชอปคับคั่งมากกว่า 2,500 บูท คาด 9 วัน กวาดรายได้กว่า 850 ล้าน ชม ชิม ช้อปได้จนถึง 20 ส.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.
       
       วันนี้ (13 ส.ค.) เวลา 15.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี : หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย” ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน มีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ คณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
       
       พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า “งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีโครงการพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพรายได้ของพสกนิกรทั้งประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชน ขยายผล และสนับสนุนให้มีโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับ 1-3 ดาว และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างและก้าวไกลมากยิ่งขึ้น การจัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานระดับประเทศ มีความพิเศษ และมีกิจกรรมที่หลากหลาย รัฐบาลคาดหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ดี ที่ประเทศไทย จะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
       
       ด้านนายสุทธิพงษ์กล่าวว่า “งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ได้จัดเป็นประจำ อย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดง จำหน่ายสินค้ามูลนิธิศิลปาชีพ และส่งเสริม ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ที่มีศักยภาพ โดยปีนี้ ได้แบ่งกิจกรรมการจัดงานออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้
       
       1​. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจทรงงานแบบมีชีวิต 4 ภาค
       
       2.​ กิจกรรมสำคัญและโดนเด่นของงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ​สืบสานตำนาน ผ้าไทย แสดงตำนานเส้นทางผ้าไหม เส้นทางผ้าฝ้าย 2) ​หัตถศิลป์ถิ่นไทย แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำแนกตามหมวดหมู่ ตามลักษณะงานที่ส่งเสริมในมูลนิธิศิลปาชีพ 8 หมวดงาน 3) ​ศิลปินโอทอปที่มีความโดดเด่น ขยายผลการพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
       
       3. ​การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มูลนิธิศิลปาชีพ, ร้านจิตรลดา, มูลนิธิสายใจไทย
       
       4. ​การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ประกอบด้วย OTOP Classic ระดับ 3-5 ดาว, โอทอป กลุ่มที่มีศักยภาพส่งออกต่างประเทศ, โอทอปขึ้นเครื่องบิน, ศิลปินโอทอป, OTOP Best Seller และ OTOP Premium นอกจากนี้ยังมีการจัดโซนตลาดผ้า พร้อมตัดเย็บและแปรรูป, OTOP 4.0 และ OTOP Online เป็นต้น
       
       5. ​โอทอปชวนชิม และถนนอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยภาพรวม 6. ​Health & Spa เป็นการจัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ระดับ 3 - 5 ดาว พร้อมบริการนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ
       
       7. ​กิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันอาหาร
       
       ​ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันนี้ 12-20 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล คาดว่าจะสามารถสร้างยอดจำหน่ายตลอดการจัดงานทั้ง 9 วัน ไม่ต่ำกว่า 850 ล้านบาท โดยวันแรก (12 สิงหาคม 2560) มียอดจำหน่าย 84,510,319 ล้านบาท และมีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 47,213 คน ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าภาพรวมมากกว่า 2,500 บูท และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ปนัดดา เรืองวุฒิ, แช่ม แช่มรัมย์, เปาวลี ฯลฯ แฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย จากนางแบบมืออาชีพ, ประกวดร้องเพลงเยาวชนลูกทุ่ง OTOP, นาทีทอง และจัดโปรโมชั่นพิเศษ คือ เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบทุก 1,000 บาท จะมีสิทธิ์ชิงโชคลุ้นรับสร้อยคอทองคำ 1 สลึง วันละ 5 เส้นทุกวัน 2 รอบ (14.00 และ 18.00 น.) และวันสุดท้ายลุ้นรับรางวัลใหญ่ มากมาย

ชวนชม ชิม ชอป งานแสดงสินค้าโอทอปมากกว่า 2,500 บูท ณ อิมแพค เมืองทองธานี
       

ชวนชม ชิม ชอป งานแสดงสินค้าโอทอปมากกว่า 2,500 บูท ณ อิมแพค เมืองทองธานี
       

ชวนชม ชิม ชอป งานแสดงสินค้าโอทอปมากกว่า 2,500 บูท ณ อิมแพค เมืองทองธานี
       

ชวนชม ชิม ชอป งานแสดงสินค้าโอทอปมากกว่า 2,500 บูท ณ อิมแพค เมืองทองธานี
       

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017