เปิดสาแหรกผู้สมัครสว.ทั่วประเทศ 49

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   
12 เมษายน 2549 20:24 น.
        สายสัมพันธ์พรรคการเมืองใหญ่ในผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 2549
       
       
ชื่อ-สกุลนักการเมืองที่เกี่ยวโยงรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเทพมหานคร
13 นายสมบัติ อุทัยสางประธานกรรมการการเร่งรัดการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้นเรื่องทุจริตหลายโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ
15 นายวิสา คัญทัพ15 นายวิสา คัญทัพ
17 นายอภิชัย ตรังคิณีนาถนางสาวปภัสรา ตรังคิณีนาถคณะผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย
25 นายสุทัศน์ ม่วงศิรินายสากล ม่วงศิรินายสุวัฒน์ ม่วงศิริผู้สมัครส.ส.เขต 34 กทม. พรรคไทยรักไทย ปี 2549ผู้สมัครส.ส.เขต 32 กทม. พรรคไทยรักไทย ปี 2549
27 ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัตพลเอกไตรรงค์ อินทรทัต
34 นายสามารถ มะลูลีมนายอิมรอน มะลูลีมอดีตประธานสภา กทม.อดีตส.ว.กทม. ปี 2543
46 นายวิทยา ศุภพรโอภาสคนของค่ายเทปเพลง
51 นายศิริ หวังบุญเกิดส.ส.เขต 1 กทม. พรรคไทยรักไทย ปี 2544
67 นางสายสม วงศาสุลักษณ์เลขานุการนางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ส.ว.ขอนแก่นปี 2543
69 นายวิชัย พยัคฆโสอดีตผู้อำนวยการองค์การค้าคุรุสภา
79 พ.อ.หญิง กันต์วดี ปิ่นมณีพล.อ.พัลลภ ปิ่นมณีบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย ลำดับที่ 85 ปี 2544 และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี / คณะผู้บริหารงานทางการเมือง พรรคไทยรักไทย ปี 2548
89 นายยวด แก้วแดงนายรุ่ง แก้วแดงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2547
90 นายโกวิท สุรัสวดีนายปลอดประสพ สุรัสวดีนายคำรบลักขิ์ สุรัสวดีหนึ่งในผู้บริจาคเงินสนับสนุนพรรคไทยรักไทย วันที่ 24 ตุลาคม 2543
91 นายพงษ์ไพโรจน์ รัชตะทรัพย์ผู้สมัครบัญชีรายชื่อส.ส.ลำดับที่ 8 พรรคประชากรไทย ปี 2544
106 นายสมศักดิ์ วรคามินคณะผู้บริหารงานทางการเมือง พรรคไทยรักไทย ปี 2548
115 นายจิรัฏฐ์ รัตนเสถียรนายอุดมเดช รัตนเสถียรผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดนนทบุรี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
123 นางสุพัตรา สุภาพ1 ในผู้สมัคร กสช.ที่เข้ารอบ 14 คน ปี 2547 ก่อนศาลปกครองสูงสุดสั่งโมฆะ มีวิสัยทัศน์สนับสนุนภาคบันเทิงในสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
123 นางสุพัตรา สุภาพ 124 นายพีระพงศ์ อิศรภักดี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดีผู้สมัครส.ส.เขต 12 กทม. พรรคไทยรักไทย ปี 2549
139 นายธนา เบญจาธิกุลที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักไทย / คณะผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองพรรคไทยรักไทย ปี 2548/ ทนายว่าความคดีซุกหุ้น
146 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญอดีตส.ส.พรรคประชากรไทย
153 พล.ต.ต. สินสมุทร มุกดาหารลูกน้องร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
154 นายณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยาพล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย
158 นางพรรณประภา อินทรวิทยนันท์นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย ปี 2544
159 นายสมัคร สุนทรเวชขวาจัด 6 ตุลา 2519
169 นายธีรยุทธ ทุมมานนท์อดีตผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย อื้อฉาวในเรื่องประมูลท่าเรือซี 3 ในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยก่อนเลือกตั้ง 2548
171 นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์กรรมการ ป.ป.ช. ชุดเดียวกับพล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ที่ออกระเบียบขึ้นค่าตอบแทนให้ตัวเอง
194 พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์พล.ต.ต.ประจวบ เปาอินทร์ผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดอ่างทอง พรรคไทยรักไทย ปี 2549
200 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์บัญชีรายชื่อลำดับที่ 85 พรรคไทยรักไทย ปี 2548
213 พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์/ที่ปรึกษารมว.ไอซีที/ที่ปรึกษารมว.วิทยาศาสตร์ฯ
215 นางอรุณีประภา หอมเศรษฐีคณบดีนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กสช. ผู้สนิทสนมกับอากู๋ แห่งแกรมมี่ – ไพบูลย์ ชัยดำรงธรรม
228 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยาบุตรีของ เทียม โชควัฒนา อดีตประธานกรรมการผู้ก่อตั้ง บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด
239 นางกรรณิกา ธรรมเกษรคณะผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองพรรคไทยรักไทย ปี 2548
248 นางสาววิชุดา รัตนเพียรนายประเวช รัตนเพียรดร.ประวิช รัตนเพียรบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย ลำดับ 32 ปี 2548คณะผู้บริหารงานทางการเมือง พรรคไทยรักไทย ปี 2548
250 นายอภิชาติ หาลำเจียกอดีต ส.ก.พรรคประชากรไทย
253 นางชุติมา โตทับเที่ยงนายไกรสิน โตทับเที่ยงผู้สมัครส.ส.เขต 1 จังหวัดตรัง พรรคไทยรักไทย ปี 2549
กาฬสินธุ์
11 นายดุษฎีศักดิ์ โง่นคำนายสุขุมพงศ์ โง่นคำบัญชีรายชื่อลำดับที่ 45 พรรคไทยรักไทย ปี 2549
13 นายนิพนธ์ ศรีธเรศนางบุญรื่น ศรีธเรศผู้สมัครส.ส.เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
14 นางชะม้อย วรามิตรน.ส.ภัทรา วรามิตรผู้สมัครส.ส.เขต 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
ฉะเชิงเทรา
5 นางพรรณี จารุสมบัตินายพินิจ จารุสมบัติบัญชีรายชื่อลำดับ 7 พรรคไทยรักไทย ปี 2549
7 นายเฉลิมชัย ตันเจริญนายสุชาติ ตันเจริญผู้สมัครส.ส.เขต 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคไทยรักไทย ปี 2549
ชลบุรี
1 นายสันต์ศักย์จรูญ งามพิเชษฐ์นายปรเมศร์ งามพิเชษฐ์ผู้สมัครส.ส.เขต 8 จังหวัดชลบุรี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
ชัยนาท
3 นางพรทิวา นาคาศัยนายอนุสรณ์ นาคาศัยผู้สมัครส.ส.เขต 1 จังหวัดชัยนาท พรรคไทยรักไทย ปี 2549
ชัยภูมิ
7 นายสีหนาท ฦาชา7 นายสีหนาท ฦาชา นายศรคม ฦาชาผู้สมัครส.ส.เขต 5 จังหวัดชัยภูมิ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
13 นายมนตรี ชาลีเครือน.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือผู้สมัครส.ส.เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
14 นายอภิรักษ์ ชัยวิรัตนะนายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะผู้สมัครส.ส.เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
15 นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ผู้สมัครส.ส.เขต 7 จังหวัดชัยภูมิ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
16 นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัยนายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัยผู้สมัครส.ส.เขต 4 จังหวัดชัยภูมิ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
ชุมพร
พล.อ.ไพโรจน์ นาคฉัตรีย์นายปริญญา นาคฉัตรีย์กรรมการ กกต.
เชียงราย
10 นายณัฐ ทองธรรมชาตินายกระมล ทองธรรมชาติอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ
28 นางสลักจิต ติยะไพรัชนายยงยุทธ ติยะไพรัชน.ส.ละออง ติยะไพรัชบัญชีรายชื่อลำดับที่ 15 พรรคไทยรักไทย ปี 2549ผู้สมัครส.ส.เขต 6 จังหวัดเชียงราย พรรคไทยรักไทย ปี 2549
32 นางจิราวรรณ วัฒนศิรินางรัตนา-นายวันชัย จงสุทธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย (สามี) และอดีตส.ส.พรรคชาติพัฒนา (ภรรยา
เชียงใหม่
1 นายประพันธ์ บูรณุปกรณ์อดีตรองนายกอบจ.เชียงใหม่
5 นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์อดีตรองนายกอบจ.เชียงใหม่
11 นายยงยุทธ สุวภาพอดีตส.ส.เขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2544,2548
25 นางพอฤทัย ชินวัตรนายพายัพ ชินวัตรผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
26 น.ส.ชรินรัตน์ พุทธปวนอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทย
ตรัง
3 นายพิทักษ์ รังษีธรรมอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักไทย
นครปฐม
2 นางพนิดา ปทุมารักษ์นายชาญชัย ปทุมารักษ์ผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดนครปฐม พรรคไทยรักไทย ปี 2549
3 นายอนุชา สะสมทรัพย์นายไชยา สะสมทรัพย์นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ผู้สมัครส.ส.เขต 4 จังหวัดนครปฐม พรรคไทยรักไทย ปี 2549ผู้สมัครส.ส.เขต 5 จังหวัดนครปฐม พรรคไทยรักไทย ปี 2549
นครพนม
13 นางสุจินดา ศรีวรขานนายไพจิต ศรีวรขานผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดนครพนม พรรคไทยรักไทย ปี 2549
นครราชสีมา
4 นางลินดา เชิดชัยนางสุจินดา-นายอัสนี เชิดชัยคณะผู้ปฏิบัติงานทางการเมือง พรรคไทยรักไทย ปี 2548
5 นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์นายสุพร อัตถาวงศ์ผู้สมัครส.ส.เขต 12 จังหวัดนครราชสีมา พรรคไทยรักไทย ปี 2549
15 นายอุทร หวังอ้อมกลางนายอุระ หวังอ้อมกลางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
17 นายเสนอจิตร จิตรโคกกรวดนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
20 ร.ต. หญิงระนองรักษ์สุวรรณฉวีว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวีว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี
21 นายสุขุม เลาวัณย์ศิริอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 37 พรรคไทยรักไทย ปี 2544/ คณะผู้บริหารงานทางการเมือง พรรคไทยรักไทย ปี 2548
23 นายประชา ฉัตรวงศ์วานนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิรินายพงษ์พิช รุ่งเป้าศิรินายพงษ์พิช รุ่งเป้านายสมชัย ฉัตรพัฒนศิรินายพงษ์พิช รุ่งเป้า
นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 47 พรรคไทยรักไทย ปี 2544
31 นายบุญเลิศ ครุฑขุนทดนายจำลอง ครุฑขุนทดบัญชีรายชื่อลำดับที่ 43 พรรคไทยรักไทย ปี 2549
34 นายบรรพต เชิดชัยนางสุจินดา-นายอัสนี เชิดชัยคณะผู้ปฏิบัติงานทางการเมือง พรรคไทยรักไทย ปี 2548
43 พล.ท. (หญิง) พูนภิรมย์ลิปตพัลลภอดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา
นราธิวาส
7 นางฮาลีเมาะ อุตรสินธุ์นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ผู้สมัครส.ส.เขต 1 จังหวัดนราธิวาส พรรคไทยรักไทย ปี 2549
บุรีรัมย์
4 นายชัย ชิดชอบนางกรุณา ชิดชอบนายศักดิ์สยาม ชิดชอบผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคไทยรักไทย ปี 2549ผู้สมัครส.ส.เขต 3 จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
8 นางพัชรี เพชรสว่างนายโสภณ เพชรสว่างผู้สมัครส.ส.เขต 8 จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
10 นายรุ่งโรจน์ ทองศรีนายทรงศักดิ์ ทองศรีผู้สมัครส.ส.เขต 10 จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
11 นายวันรบ อิศรางกูร ณ อยุธยาพลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาบัญชีรายชื่อลำดับที่ 12 พรรคไทยรักไทย ปี 2549
ปราจีนบุรี
2 นายสุนทร วิลาวัลย์นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งามผู้สมัครส.ส.เขต 1 จังหวัดปราจีนบุรี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
ปัตตานี
12 นายนิรามาน สุไลมานนายมุข สุไลมานผู้สมัครส.ส.เขต 4 จังหวัดปัตตานี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
พะเยา
2 นายสุวิทย์ วงศ์ศรีวงศ์นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 29 พรรคไทยรักไทย ปี 2544
20 นางอารีย์ ตันบรรจงนายไพโรจน์ ตันบรรจงผู้สมัครส.ส.เขต 3 จังหวัดพะเยา พรรคไทยรักไทย ปี 2549
8 นายแก้ว บัวสุวรรณอดีตส.ส.เขต 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ พรรคไทยรักไทย ปี 2548
9 นางประนอม จันทรภักดีนายไพศาล จันทรภักดีผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
มหาสารคาม
8 นางรังสิมา เจริญศิรินายศรีเมือง เจริญศิริอดีตส.ว. ปี 2543
9 นายโกศล ศรีสังข์นายสุชาติ ศรีสังข์ผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดมหาสารคาม พรรคไทยรักไทย ปี 2549
แม่ฮ่องสอน
2 นายอนันต์ วันไชยธนวงศ์นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์อดีต ส.ว.แม่ฮ่องสอน ปี 2543
ร้อยเอ็ด
2 นายเวียง วรเชษฐ์นายอนิวรรตน์ วรเชษฐ์ผู้สมัครส.ส.เขต 8 จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคไทยรักไทย ปี 2549
3 นายโกวิทย์ นาเมืองรักษ์นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ผู้สมัครส.ส.เขต 4 จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคไทยรักไทย ปี 2549
ราชบุรี
1 นายจิระ มังคลรังษีนายวัฒนา มังคลรังษีผู้สมัครส.ส.เขต 4 จังหวัดราชบุรี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
ลพบุรี
12 นายประเสริฐ วรปัญญานายพงษ์ศักดิ์ วรปัญญานายนิยม วรปัญญาผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดลพบุรี พรรคไทยรักไทย ปี 2549ผู้สมัครส.ส.เขต 5 จังหวัดลพบุรี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
เลย
6 นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุขนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุขผู้สมัครส.ส.เขต 3 จังหวัดเลย พรรคไทยรักไทย ปี 2549
17 นายธนเทพ ทิมสุวรรณนางนันทนา ทิมสุวรรณผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดเลย พรรคไทยรักไทย ปี 2549
ศรีสะเกษ
3 น.ส.วิลัดดา อินฉัตรนางมาลินี อินฉัตรผู้สมัครส.ส.เขต 7 จังหวัดศรีสะเกษ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
4 นางผ่องศรี แซ่จึงนายปวีณ แซ่จึงผู้สมัครส.ส.เขต 9 จังหวัดศรีสะเกษ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
สมุทรปราการ
5 นางอนุสรา ยังตรงนายวัลลภ ยังตรงผู้สมัครส.ส.เขต 3 จังหวัดสมุทรปราการ พรรคไทยรักไทย ปี 2549
10 นายรัชเดช อดิเรกสารร.ต.ปรพล อดิเรกสารนายพศ อดิเรกสารนายวีรพล อดิเรกสารนายปองพล อดิเรกสารผู้สมัครส.ส.เขต 1 จังหวัดสระบุรี พรรคไทยรักไทย ปี 2549ผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดสระบุรี พรรคไทยรักไทย ปี 2549ผู้สมัครส.ส.เขต 4 จังหวัดสระบุรี พรรคไทยรักไทย ปี 2549บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 33 พรรคไทยรักไทย ปี 2549
สุโขทัย
1 นายอารยะ ชุมดวงนายสมศักดิ์ เทพสุทินบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคไทยรักไทย ปี 2549
4 นายพยุง จิตรธรนายสมศักดิ์ เทพสุทินบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคไทยรักไทย ปี 2549
สุราษฎร์ธานี
9 นางนันท์นภัส ช่วยปลอดนายภิญญา ช่วยปลอดอดีต ส.ว. สุราษฎร์ธานี ปี 2543
อ่างทอง
2 นายวสุพล เปาอินทร์พล.ต.ต.ประจวบ เปาอินทร์ผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดอ่างทอง พรรคไทยรักไทย ปี 2549
ผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดอ่างทอง พรรคไทยรักไทย ปี 2549อุดรธานี
14 นางอรุณี ชำนาญศิลป์นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ผู้สมัครส.ส.เขต 10 จังหวัดอุดรธานี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
15 นายโชคสมาน สีลาวงษ์นายธราพงษ์ ลีลาวงษ์ผู้สมัครส.ส.เขต 9 จังหวัดอุดรธานี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
16 นางบังอร สนิทวงศ์ชัยน.ส.ธิรดา สนิทวงศ์ชัยผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดอุดรธานี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
24 นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐพล.ท.ปัญญา อยู่ประเสริฐอดีตส.ว.อุดรธานี ปี 2543
อุทัยธานี
1 นายประเสริฐ มงคลศิรินายประแสง มงคลศิริผู้สมัครส.ส.เขต 1 จังหวัดอุทัยธานี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
อุบลราชธานี
2 นายเรืองยศ โภคกุลกานนท์นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ผู้สมัครส.ส.เขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
5 นางสาวนิทรา เทียมสุวรรณนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณผู้สมัครส.ส.เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี พรรคไทยรักไทย ปี 2549
12 นายกานต์ กัลป์ตินันท์นายเกรียง กัลป์ตินันท์ผู้สมัครส.ส.เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี พรรคไทยรักไทย ปี 2549

       
       คณะทำงานภาคประชาชนในผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา
       
       
ชื่อ-สกุลรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเทพมหานคร 
32 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย พิธีกรรายการทีวีถูกปลดรายการออกจาก ช่อง9 / ผู้ประกาศข่าว ASTV News 1
33 นายประกิต วาทีสาธกกิจ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
47 พล.ร.ท.ณรงค์ ชโลธรกรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
54 นาย วัชระ เพชรทองบรรณาธิการ นสพ.แนวหน้า รายวัน
60 นาย ปรีชา ประเสริฐศักดิ์คณะกรรมการและอนุกรรมการ ใน สภาทนายความ
61 นายปรีชา สุวรรณทัตกรรมการ ป.ป.ป.2 สมัย
65 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์เลขาธิการสภาทนายความ
98 นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร 
109 นายคณิน บุญสุวรรณผู้ชี้นำให้ฟ้องศาลปกครองเรื่อง กฟผ. จนได้รับชัยชนะ
111 นายบรรจง โซ๊ะมณีประธานมูลนิธิเพื่อคุณธรรม
114 นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
125 น.ส.มณีรัตน์ ภัคดุรงค์ทนายความ ภรรยานายทองใบ ทองเปาด์ อดีตส.ว.มหาสารคาม ปี 2543
160 พ.ท.แพทย์หญิง กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรีตรวจสอบข้อสอบเอนทรานส์รั่ว และร่วมยื่นฟ้องแปรรูป กฟผ.
172 นายขวัญสรวง อติโพธิน้องชาย นายแก้วสรร อติโพธิ
183 นายสุรพงษ์ ชัยนามอดีตท่านทูตแฉพฤติกรรมนายกในกระทรวงต่างประเทศ
190 นายประมุท สูตะบุตรผู้สมัคร คณะกรรมการกสช. เป็นผู้ฟ้องร้องกระบวนการสรรหา กสช.ไม่เป็นธรรม
216 พล.อ.อ.มนัส รูปขจรน้องชายพลตรีมนูญกฤต รูปขจร
222 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะทำตามการโอนหุ้นนอกตลาดหลีกเลี่ยงภาษีของทักษิณ แล้วไม่ยอมรับเงินคืนจากกรมสรรพากร
238 นายกล้าณรงค์ จันทิกเลขาฯ ปปช. ว่าความคดีซุกหุ้นทักษิณ 1
241 นางสาวรสนา โตสิตระกูลจับทุจริตยา, ร้องศาลปกครองยับยั้งแปรรูป กฟผ.
256 นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์หัวหน้าคณะงิ้วธรรมศาสตร์
นครราชสีมา 
58 นางนภาพร พัฒนโชตินายพิเชฐ พัฒนโชติ อดีตส.ว.ปี 2543
บุรีรัมย์ 
9 นายกมล ใสงามนายการุณ ใสงาม
มหาสารคาม 
22 นายอวยชัย วะทา 
สมุทรสงคราม 
4 นายสุรจิต ชิรเวทย์แกนนำอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง ต่อต้านถนนเลียบอ่าวแหลมผักเบี้ย
สุรินทร์ 
23 นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์แพทย์โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ใช่พวกพ้องของไทยรักไทย

       
       สายสัมพันธ์พรรคการเมืองฝ่ายค้านในผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 2549
       
       
ชื่อ-สกุลนักการเมืองที่เกี่ยวโยงนักการเมืองที่เกี่ยวโยง
กรุงเทพมหานคร  
19 นายอาณัฐชัย รัตตกุล น้องชายนายพิจิตต รัตตกุล
54 นายวัชระ เพชรทอง  
61 นายปรีชา สุวรรณทัต อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
116 นายวิโรจน์ ณ บางช้าง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
128 นายสมัย เจริญช่าง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
131 นายพิจิตต รัตตกุล  
162 นายพรเทพ เตชะไพบูลย์  
175 คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ภรรยานายสุรใจ ศิรินุพงศ์ อดีต ส.ว.สงขลา ปี 2543ภรรยานายสุรใจ ศิรินุพงศ์ อดีต ส.ว.สงขลา ปี 2543
กระบี่  
6 นายสมเกียรติ เอ่งฉ้วนนายอาคม เอ่งฉ้วน 
กำแพงเพชร  
4 นายปรีชา มุสิกุล อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
ชลบุรี  
3 นายประมวล เอมเปีย อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
16 นางสาวเสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพร  
1 นายฉัตรชัย พะลังนายสุวโรช พะลัง 
ตาก  
3 นายรักษ์ ตันติสุนทร อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
นครราชสีมา  
   
นครศรีธรรมราช  
35 นายตรีพล เจาะจิตต์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
37 นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็งนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ 
พระนครศรีอยุธยา  
6 นายกุมพล สภาวสุนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 
พิจิตร  
2 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 
เพชรบุรี  
4 นายอรรถพร พลบุตรนายอลงกรณ์ พลบุตร 
แพร่  
1 นางแสงพลอย มุ้งทองนายชาญชัย ศิลปอวยชัยอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1
มหาสารคาม  
12 นายอำนวย ปะติเส อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
ระยอง  
15 นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์  
สตูล  
9 นางศุภจารี ใจสมุทรนายธานินทร์ ใจสมุทร 
สมุทรสงคราม  
2 นายนุกูล ธนิกุล อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
สระแก้ว  
4 นายวิทยา เทียนทองนายเสนาะ เทียนทอง 
9 นางขวัญเรือน เทียนทองนายเสนาะ เทียนทอง 
สุพรรณบุรี  
3 นายประสิทธิ์ โพธสุธนนายประภัตร โพธสุธนพรรคชาติไทย
สุราษฎร์ธานี  
4 นายประวิช นิลวัชรมณี อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์


จำนวนคนโหวต 649 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 608 คน
94 %
ไม่เห็นด้วย 41 คน
6 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017