หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | การศึกษา
การศึกษา ข่าว

ประกาศแล้ว 9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 มกราคม 2555 19:10 น.
วธ.ประกาศชื่อ 9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม “เศรษฐา” ได้นั่งสาขา ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
       
       วันนี้ (26 ม.ค.) ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี 2554 โดยภายหลังการประชุมร่วม 3 ชั่วโมง นางสุกุมล แถลงผลการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน ผู้มีความสามารถ และอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2554 ใน 3 สาขา จำนวน 9 คน ดังนี้
       
       สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (จิตรกรรม) นายเมธา บุนนาค (สถาปัตยกรรม) นายทองร่วง เอมโอษฐ (ประณีตศิลป์-ศิลปะ ปูนปั้น)
        
       สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายประภัสสร เสวิกุล(นวนิยายและกวีนิพนธ์) นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี (เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์)
        
        สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางรัจนา พวงประยงค์ (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) นายนคร ถนอมทรัพย์ (ดนตรีสากล-ประพันธ์และขับร้อง) นายเศรษฐา ศิระฉายา (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) และ รศ.สดใส พันธุมโกมล (ละครเวทีและละครโทรทัศน์)
       
       นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ความเป็นศิลปินแห่งชาติถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิต คนที่ทำงานคณะกรรมการจะเห็นคุณค่า ตนก็เป็นคนทำงานคนหนึ่ง จึงเชื่อมั่นว่า ณ วันหนึ่งคณะกรรมการจะเห็นคุณค่า แต่ไม่คิดว่าจะได้รับการยกย่องรวดเร็วในช่วงอายุเพียง 57 ปี สำหรับการทำงานศิลปะถือเป็นงานยิ่งใหญ่ ประเทศไทยไม่สามารถจะสร้างความยิ่งใหญ่ทางวัตถุเหมือนต่างชาติได้ แต่สามารถสร้างศิลปะให้ยิ่งใหญ่ได้ ดังนั้น ทุกคนจึงถืองานศิลปะเป็นครู ตนก็เป็นเพียงคนๆหนึ่งที่สืบทอดงานจากครูเพื่อฝากไว้ให้กับประเทศชาติ
       
       นายประภัสสร กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ที่ผ่านมา ทำงานในวงการวรรณกรรมตามหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ โดยหลักคิดหลักทำสร้างวงการวรรณกรรมให้มีความเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้า ผลักดันให้นักเขียนไทยเป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในและต่างประเทศ ตนมีส่วนสำคัญใช้วรรณกรรมส่งเสริมความเข้าใจระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน เนื่องจากเห็นว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องการค้า ธุรกิจ แต่เป็นเรื่องที่ประชาชนเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม จึงมีความเชื่อมั่นว่า ปี 2558 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พลังวรรณกรรมจะเป็นส่วนสำคัญสร้างความสามัคคีระหว่างประเทศ
       
       นายทอง ร่วง กล่าวว่า รู้สึกขอบใจหน่วยงานราชการที่เห็นความสำคัญงานปูนปั้นพื้นบ้าน เพราะงานสาขานี้ไม่เคยได้รับการยกย่องมาก่อน ตนเป็นแค่เพียงช่างปั้นปูนบ้านนอก ทำงานปูนปั้นตามวัดไปเรื่อยๆ วันนี้ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ถือเป็นเกียรติสูงสุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ช่างปูนปั้นเมืองเพชร ถือว่ากำลังได้รับความนิยม ยิ่งมีกระแสคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญ ยิ่งเป็นการต่ออายุสืบทอดงานปูนปั้นเมืองเพชรให้มีความมั่นคงต่อไป
       
       นายนคร กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ แต่น่าจะได้รับตอนที่อายุยังน้อย จะได้ทำงานให้สังคมมากกว่านี้ ตนทำงานด้านเพลงมาตลอดชีวิต ไม่เคยคิดทำอย่างอื่น เริ่มต้นเป็นศิลปินตั้งแต่อายุ 12 ปี ทำมาตั้งแต่เขียนป้ายโรงหนัง พากย์หนัง แต่งเพลง ร้องเพลง อยู่กับงานนี้มาอย่างต่อเนื่อง งานดนตรีเป็นงานที่ทำให้คนมีความสุข เป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตให้การรักษาบำบัด ปลุกปลอบ แม้กระทั้งงานศพยังมีดนตรีเลย คนที่ทำหน้าที่นี้ควรทำหน้าที่ให้ดีที่สุด จะได้เป็นตัวอย่างของสังคม
       
       นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินี้ ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะและเป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนา ศิลปะ รวมถึงเป็นต้นแบบศิลปะแขนงนั้น 2.คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ เช่น ผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดี ความงาม คุณค่าทางอารมณ์ สะท้อนความเป็นธรรมชาติ หรือสถานภาพทางสังคม และวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของชาติไม่ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น และ 3.มีการจัดแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานอ้างอิง โดยเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการทางงานศิลปะอย่างเด่นชัด ผลงานได้รับรางวัล หรือเกียรติคุณ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
       
       นางปริศนา กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติมาเมื่อปี 2527 และประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติในปีแรกเมื่อปี 2528 จนปี 2553 มีศิลปินสาขาต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วรวม 212 คน เสียชีวิตไปแล้ว 92 คน มีชีวิตอยู่ 120 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจะได้รับเงินตอบแทน เดือนละ 20,000 บาท และสามารถเบิกเงินสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย และหากเสียชีวิต จะมีค่าช่วยเหลืองานศพ 15,000 บาท ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึก 120,000 บาท อย่างไรก็ตาม ศิลปินแห่งชาติทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันศิลปินแห่งชาติ และในวันดังกล่าวจะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติ พร้อมกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


     
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
เฉลิมชัย ทองด้วง นคร
     
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประภัสสร เมธา รศ.สดใส
     
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
รัจนา เศรษฐา สุชาติ
     
ข่าวล่าสุด ในหมวด
สร้างศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา คืบหน้าแล้วกว่า 20%
โปรดเกล้าฯบำเพ็ญกุศล 1 ปี สมเด็จพระสังฆราช
ศธ.จัดระบบดูแลเด็กอัจฉริยะทุกด้าน เว้นกีฬาเหตุมีกรมพละดูแล
รมว.ศธ.มอบ สกศ.ดูแลทิศทางปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
“ณรงค์” สั่ง สพฐ.ติดตามสอบทุจริตสนามฟุตซอล ห่วงครู บุคลากร ร.ร.เป็นแพะรับบาป
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 25 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 22 คน
88 %
ไม่เห็นด้วย 3 คน
12 %
ความคิดเห็นที่ 12 +55 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยที่คณะกรรมการคัดเลือก ศิลปินคุณภาพไม่จำกัดว่าเขาจะต้องอายุมากๆๆ จนเดินไม่ไหว หรือรอให้ตายแล้วค่อยมาให้ อย่าง อ.เฉลิมชัย ใครจะเกลียดหรือหมั่นไส้ท่าน แต่ท่านได้ใจเราสุด ๆ เมื่อเกือบ 17 ปีก่อน ท่านเป็นคนเดียวที่มาก่อนแต่เช้าตรู่ และกลับคนสุดท้ายเพื่อเป็นกรรมการตัดสินเด็กนร.ประถม, มัธยมที่มาจากตจว. และ กทม. วาดรูปกำแพงเขาดิน

เดินไปรอบ ๆ และให้คำแนะนำเด็ก ๆ ว่าพวกเค้าต้องเติมอะไรเพิ่มอะไร และอยู่จนรางวัล มีคอลัมนิสต์ตูนการเมืองชื่อดังกว่าจะมาเอาบ่ายอยู่ไม่ถึง 2 ชม. กลับ แต่อ.เฉลิมชัยอยู่เกือบ 7 ชม. เดิมเราไม่ค่อยลีลาท่าน แต่วันนั้น ทุกอย่างลบล้างหมด ต่อให้ลีลาเว่อร์กว่านี้เราก็นับถือใจท่าน ทุ่มเทเพื่อศิลปะและเยาวชนรุ่นหลังมาก..

เชื่อเหอะจิตใจท่านดีและเป็นศิลปินด้วยจิตวิญญาณ... ยินดีด้วยค่ะ
ตรีรักษ์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +33 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนอย่างสุชาติ มีคุณสมบัติส้นตรีนอะไรเป็นศิลปินแห่งชาติ (กรูเห็นแล้วแปลก) อั้ยนี่ลงชื่อสนับสนุน ม. ๑๑๒ อันยบัดซบ
ลิงสนามเอี้ยตัวนี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วมาวัดกัน ลูกหลานอีก 100-200ปีข้างหน้า จะศึกษางานของใคร
ช่างเขียน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 32 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สังเกตคนที่เข้ามาคอมเมนต์ ในผู้จัดการ ส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน อีคิวมากๆ ไอคิวต่ำไม่น่าห่วงเท่าอีคิวต่ำ

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำใมต้องถึงใช้อารมณ์กันขนาดนั้น
สังเกตเหอะ ที่จะใช้สติปัญญา ความคิดลึกๆนั้นเกือบไม่มีเลย

หรือคนในนี้กลายเป็นโรคจิตกันหมดแล้ว
สงสัยจริงๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 31 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุฌสุชาติทำเป็นติดดิน ใส่เสื้อม่อห่อมสีคราม แต่ดูเนื้อผ้าซะก่อน
อย่างแพงเลยหละ
ไม่ชอบสร้างภาพ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 30 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สาขาจิตรกรรม เหมาะแล้ว ๆ
สมควร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 29 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศิลปินแห่งชาติ ...ตายแล้ว มีค่าน้อยกว่า "คนเสื้อแดง" แบบเทียบไม่ติดเลยนะเนี่ย...
ประเทศไทย ... ประเทศใคร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 28 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนจะเป็นอะไร ๆ แห่งชาตินี่ มันต้องดูถึงคุณงามความดี ศีลธรรม คุณธรรม ด้วยสิครับ ไม่ใช่มีฝีมือ มีความสามารถ แต่ล้มล้างสถาบัน ร่วมแก๊งค์ปล้นชาติ ขายชาติ ก็ได้เป็นด้วย แล้วสังคมจะอยู่กันด้วยอะไรครับ
บางคนเป็นได้แค่หมา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หากผู้รับได้รางวัลถูกต้องตามความสามารถของสาขาก็ต้องแสดงความยินดีด้วยแต่ผู้พิจารณาควรยึดคุณธรรมและมโนธรรมของผู้รับด้วย
SADDY
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 26 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ.เฉลิมชัย ถือว่าได้รางวัลนี้ช้ามาก ทั้ง ๆ ที่ชีวิตก็อยู่กับศิลปะมานาน ฝีมือชื่อเสียงก็ไม่เป็นรองใคร แต่ผมเชื่อว่าคนพิจารณา คงมีเหตุผล แต่ อ.กมล ทัศนาญชลี กลับได้รางวัลนี้นานมากแล้ว หลายคนอาจจะไม่รู้จัก แต่ในวงการศิลปะ ถือว่าท่านอาจารย์กมล เป็นบุคคลที่นิสัยน่ารักมาก
เหลิมช้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นิสัยดีแต่ผลงานห่วย เข้าข่ายพิจารณาด้วยรึ
asso
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ.กมล ทัศนาญชลี ถ้าเป็นในต่างประเทศ ท่านมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมาก แต่ในไทยถ้าไม่ใช่คนในวงการศิลปะ มีน้อยคนที่รู้ว่า ท่านนี้ทำชื่อเสียงในด้านศิลปะให้ประเทศไทยอย่างมากมาย
สำนักข่าวกวน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอนที่อาจารย์กมลไปทำงานศิลปะที่ต่างประเทศ อาจารย์เฉลิมชัยยังเรียนอยู่เลยครับ ปัดโธ่ เคยเห็นไหมงานชุดคอนเซ็บช่วลอาร์ต งานชุดหลอดสี ของอาจารย์กมลน่ะ
ลุงหล่อ
 
ความคิดเห็นที่ 25 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หลักการดีแต่มาตรฐานการคัดเลือกต้องเข้มข้นชัดเจนจึงจะเป็นรางวัลที่มีคุณค่าอย่างยืนยงเหมือนโนเบล อย่าพยายามต้องมีรางวัลให้ได้ทุกปี ทุกสาขาถึงกับต้องไปเลือกคนที่ไม่สมราคามาให้ได้ มิฉะนั้นรางวัลนี้ก็จะเป็นของโหลๆ ส่วนเงินรางวัลควรจัดหนักกว่านี้จะเป็นครั้งเดียวจบหรือรายเดือนก็แล้วแต่
ยูงทองลีดส์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 24 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่จำเป็นต้องประกาศทุกปีก้ได้ และไม่ต้องประกาศครบทุกสาขาก็ได้

ทำให้มองเป็นรางวัลโหล สักวัน เทพ โน๊ต หม่ำ ก็คงได้รับ
ppp
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 -2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ต้องแย่งกัน รางวัลมีเป็นเข่งๆ ปีหน้าถึงคิว หม่ำ ปีต่อไปก็ เป็นของตุ๊กกี้ แน่นอน และอีกหน่อยไม่ต้องไปรับ เขาจะเมลให้ถึงบ้าน
M@M
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถูกต้องเลย มันไล่แจกกันอยู่แร้ว แต่ คนที่ สมควรได้ แต่เพิ่งได้ แบบ นคร นี่สิ มันแปลกอยู่ แจกลิงแจกค่าง หมดแล้วจึงมาแจก ของจริง ใครมันเป็นกรรมการบ้างว๊ะ อดีตที่ผ่านมา ตอน เขาทำงาน ไเด่นดัง ไม่แจก มาแจก ตอน เขาใช้ไม้เท้าช่วยแล้ว มันดีอยู่ แต่ คุณค่าน้อยไป
ถูกต้อง
 
ความคิดเห็นที่ 22 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผู้ใดใครดูหมิ่นศิลปะ

อนารยะไร้สถุลสกุลสัตว์

ราวลิงค่างเสือสางกลางป่าชัฏ

ใจมืดจัดกว่าน้ำหมึกดำ

เพียงกินนอนสืบพันธุ์นั้นฤา

ชื่อว่าสิ่งประเสริฐเลิศล้ำ

หยาบยโสกักขฬะอธรรม

เหยียบย่ำทุกหย่อมหญ้าสาธารณ์

ภพหน้าอย่ามีรูปมนุษย์

จงผุดเกิดในร่างดิรัจฉาน

หน้าติดดินกินขี้เลื้อยคลาน

ทรมานทุกข์ร้อนร้ายนิรันดร์เอย ฯ

....อ.ถวัลย์ ดัชนี
wisit_eng@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ของอังคาร กัลยาณพงศ์ครับ ไม่ใช่ถวัลย์
555
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนไทยหลายๆคน พอเริ่มจับหลอดสี หยิบพู่กัน มันก็เริ่มแปลงร่าง สร้างเอกลักษณ์ แต่งตัวบ้าๆบอๆ ม่อฮ่อม สะพายย่าม ผมยาว เกล้ามวย ไว้หนวดเครา เรียกตัวเองว่าศิลปิน /ศิลปินต่างชาติ เขามีแบบเรามั๊ยเนี่ย / หรือถ้าทำตามสมัยนิยมแล้วมัน วาดรูปไม่เป็นหรือไง ทุเรศศศศ ว่ะ ไอ้กร๊วก
สาโทไทย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนไทยหลายๆคน พอเริ่มจับหลอดสี หยิบพู่กัน มันก็เริ่มแปลงร่าง สร้างเอกลักษณ์ แต่งตัวบ้าๆบอๆ ม่อฮ่อม สะพายย่าม ผมยาว เกล้ามวย ไว้หนวดเครา เรียกตัวเองว่าศิลปิน /ศิลปินต่างชาติ เขามีแบบเรามั๊ยเนี่ย / หรือถ้าทำตามสมัยนิยมแล้วมัน วาดรูปไม่เป็นหรือไง ทุเรศศศศ ว่ะ ไอ้กร๊วก
สาโทไทย
 
ความคิดเห็นที่ 21 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เขาชื่อ ทองด้วง ไอ้นักข่าวริยำเวปนี้ก็เปลี่ยนให้เป็น ทองร่วงอยู่ได้
เวปซ่งตรรีนเจ็ดปีห่วยลงทุกปี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรูไม่เคยอนาถใจกับศิลปินยุคใดเท่ากับศิลปินของปีพ.ศ.นี้มาก่อน เสื่อม
ยย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ท่านชื่อ ทองร่อง ถูกแล้วครับ ท่านอาศัยอยู่ที่เพชรบุรี งานของท่านฝีมืองดงามมาก
หยอง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วเมิงเข้ามาเวปนี้ทำส้นตรีนอะไร
E DANG
 
ความคิดเห็นที่ 20 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้พวกเนรคุณชาติ และหมิ่นพระองค์ท่าน หนังหนากล้าเสนอตัวมารับด้วยเหรอ ถุยส์
สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายประภัสสร เสวิกุล(นวนิยายและกวีนิพนธ์) นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี (เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์)
พวกจังไร หนังหน้าด้าน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นใครชอบทักษิณก็หาว่าเป็นแดงหมด อยากได้เงินเขาหมด สองคนนี้อยากได้ตังค์ทักษิณด้วยหรือครับ? แบบตรรกะพันธมิตร
123
 
ความคิดเห็นที่ 19 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น่าจะต้องเช็คคุณสมบัติคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติดูบ้างว่ามีภูมิแค่ไหน มีมาตรฐานแค่ไหน ดูๆ ว่าน่าจะมีปัญหา ขนาดเฉลิมชัย เศรษฐา ยังได้ หรือว่านิยามคำว่า "ศิลปิน" ของประเทศนี้คือจำอวด เที่ยวอวดเที่ยวโม้ ทำตัวให้เด่นก็เป็นศิลปินแล้ว...น่าเศร้ากับประเทศนี้
โหวคโน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมว่างานเค้าก็ดีนะ
555
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานและคนเป็นงานต้องรู้จักนำเสนอ

คนไม่เก่ง นำเสนอดี ได้รางวัล อันนี้ควรด่า

แต่สองท่านนี้เก่ง ผลงานดี รู้จักนำเสนอ ถือว่าทั้งมีความสามารถและฉลาด
ยินดีด้วยครับ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เคยดูรูปของอาจารย์เฉลิมชัยรึเปล่าเนี่ย? ทำได้แบบเค้าค่อยมาว่านะ
ชิสุ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คงไม่เคยไปเที่ยว วัดร่องขุ่น หละสิ
777
 
ความคิดเห็นที่ 18 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เก็บขยะมายำหรือไง รางวัลอะไร ดีกว่าเมขลา โทรทัศน์ทองคำ หรือเปล่า รางวัลพวกนั้นมันตลกโปกฮามาก
สส
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านด้วยครับ
โดยเฉพาะอาจารย์เฉลิมชัย
ใครๆ ก็ว่าอาจารย์บ้า
ที่ใครๆ เรียกว่าบ้านี่แหละครับ ที่สร้างโลก
เป็นความแตกต่าง ที่ใครๆ เรียกว่าบ้า แต่อาจารย์ทำได้
สุดยอดครับ...
A
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 -15 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยิ่งลักษณ์ไปอินเดียมีสง่างาม ราศีดีใครเห็นก็ปลื้ม สี่สิบขึ้นสวยขนาดนี้ แถมมีเงินด้วย อิจฉาเธอเอามากๆเลย มาร์คไม่ได้ขี้บาจาเธอแล้ว นายกที่สง่างามเป็นบุญของประเทศจริง ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้ว เห็นนายกแล้วสบายใจไม่อายใครแบบนี้
หงส์ตะรุณ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มรึงไม่อายแต่กรูอายว่ะ เพราะแมร่งโง่โคตรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เป็นเอามากนะมรึง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โง่
-*-
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จบตรีมช โทอเมริกา โง่ยังไง ปริญญาเอกส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักหญ้าแฝกหรอก ไม่ใช่ขึ้นง่ายหญ้าแฝกน่ะ รากหยั่งลึก ปลูกไปก็ตายรากลงไม่ได้ ใครที่รู้เรื่องหญ้าแฝกจริงจะรู้ว่าเป็นหญ้าเปล่าประโยขน์เพราะมันไมขึ้นๆก็เป็นหย่อม ยอมรับเถอะว่ายิ่งลักษณ์เข้าตา สมกับตำแหน่ง
หงส์มีตะกอน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นายกไม่รอบรู้ อย่ามาเป็นดีกว่า.... แค่นี้คงเก็ตนะ
ไม่ต้องการปริญญาโท เอก แต่ต้องการคนรักประเทศไทยจริงๆ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ด้วยความเคารพครับ
พณ.ท่าน นายกยิ่งลักษณ์ เทียบกับนายกประเทศไทย
ที่ผ่านๆ มา ยังไม่ถึงครับ
กับคำพูดหากิน "เอาอยู่" ยังทำไม่ได้เลย
ยอมรับในการบริหารงานธุรกิจ เธอเก่ง
แต่ในเรื่องบริหารประเทศ 65 ล้านกว่าชีวิต
เธอติดลบอย่างแรงครับ
(ไม่ใช่เหลืองและแดง ขอบอก)...
No เหลือง&แดง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เขาให้เกียรติประเทศไทยครับ..
ถึงจะเบาปัญญาแค่ไหนก็สวมหัวโขนของประเทศอยู่..
ทำอะไร. เคารพตำแหน่งตัวเองมั่ง
เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เข้ามาขำคุณหงส์มีตะกอน ครับ

ถ้ารู้ไม่จริงเงียบไปเถอะครับ คนที่เขารู้จริงเขาจะหัวเราะครับ บางทีความรู้สูง ๆ ก็ไม่ได้ทำให้ดูดีเสมอไปนะครับ
ฮาสาด
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอบอีหงษ์ร่อนๆๆๆ ความรู้หญ้าแฝกมรึงนี่เท่าหนวดเต่าเลย เคยเห็นต้นมันรึเปล่า ไอ้ขึ้นเป็นหย่อมๆน่ะมันประเภทหญ้าในร่มผ้าว่ะ อายเขาเปล่าๆ สู่รู้จริงๆ นายกเขาวัดกันที่ความรู้ความสามารถแต่ที่มรึงว่ามามันพวกนางงามประเภทสูงอายุ ไม่ได้เชิดหน้าชูตาประเทศหรอก ทำอะไรก็ไม่เป็น ตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้ คอยแต่ปรึกษาพี่ ปรึกษาทีมงาน โง่วะไม่มีดันชื่นชมอยู่ได้
เชื่อมรึงจริงๆ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรูขำ คห.16 ซะจนเยี่ยวเร็ด
มันหาความฉลาดในตัวไม่ได้
เลยหันไปเล่นขี้แทน
ท่าทางนายกขี้หอม คห.16ดมแล้ว
 
ความคิดเห็นที่ 15 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากให้คุณวงจันทร์ ไพโรจน์ได้บ้างครับ เพราะเพลงของคุณวงจันทร์หลายเพลงไพเราะและเป็นอมตะนะผมว่า
ปีหน้านะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เธอคงไม่เอาหรอก พิธีการไปรับมันมาก เบื่อพิธิการ น่าเบื่อรางวัลพวกนี้เชื่อเถอะเขาไม่เอากัน
สมเสร็จ
 
ความคิดเห็นที่ 14 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงคุณค่า แต่ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่มารับรางวัลในยุครัฐบาลเฮี่ยนี้ด้วย
ยิ่งเละ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีกับพี่เล็กด้วยครับ
ในฐานะศิษย์เก่าบุนนาคอาร์คิเต็กส์ พลอยมีหน้ามีตาไปด้วย
เฮียเถิก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +51 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยที่คณะกรรมการคัดเลือก ศิลปินคุณภาพไม่จำกัดว่าเขาจะต้องอายุมากๆๆ จนเดินไม่ไหว หรือรอให้ตายแล้วค่อยมาให้ อย่าง อ.เฉลิมชัย ใครจะเกลียดหรือหมั่นไส้ท่าน แต่ท่านได้ใจเราสุด ๆ เมื่อเกือบ 17 ปีก่อน ท่านเป็นคนเดียวที่มาก่อนแต่เช้าตรู่ และกลับคนสุดท้ายเพื่อเป็นกรรมการตัดสินเด็กนร.ประถม, มัธยมที่มาจากตจว. และ กทม. วาดรูปกำแพงเขาดิน

เดินไปรอบ ๆ และให้คำแนะนำเด็ก ๆ ว่าพวกเค้าต้องเติมอะไรเพิ่มอะไร และอยู่จนรางวัล มีคอลัมนิสต์ตูนการเมืองชื่อดังกว่าจะมาเอาบ่ายอยู่ไม่ถึง 2 ชม. กลับ แต่อ.เฉลิมชัยอยู่เกือบ 7 ชม. เดิมเราไม่ค่อยลีลาท่าน แต่วันนั้น ทุกอย่างลบล้างหมด ต่อให้ลีลาเว่อร์กว่านี้เราก็นับถือใจท่าน ทุ่มเทเพื่อศิลปะและเยาวชนรุ่นหลังมาก..

เชื่อเหอะจิตใจท่านดีและเป็นศิลปินด้วยจิตวิญญาณ... ยินดีด้วยค่ะ
ตรีรักษ์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศีลกินแห่งชาติ สาขาเจ้ามูลเมือง
คือ คางคกตู่
คนรักแผ่นดิน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยินดีกับ อ.เหลิมชัยนะ
อ. บ้าๆบอๆ ตรงๆดี
ไม่เสเสร้ง
ฝีมือด้วย
บารมีก็สูง
ชื่นชม ชื่นชม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความดีใจกับศลิปินแห่งชาติ ท่านอาจารย์เฉลิมชัยและทุกท่านด้วย ต้องตบมือให้ดังๆๆ เย่ๆๆๆๆๆๆๆ
สุรินทร์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 -9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีรางวัลอะไรให้บ้าง กระดาษแผ่นเดียวหรือเปล่า เสียค่ารถไปรับเปล่าๆ ตายไปก่อนหน้านีจะได้รับไหม เศรษฐาอายุจะเจ็ดสิบอยู่แล้วจะเอาไปทำไม อยากรู้ได้รางวัลน่ะมีอะไรให้บ้าง จะเตรียมตัววิ่งเต้นเห็นหมุนเวียนกันให้ทุกปีปีละร้อยสาขาแบบนี้ เลิกเถอะซ้ำซ้อนน่าเบื่อ รางวัลยอดเยี่ยมยอดแย่เมขลาฮาระเบิด สุพรรณหงส์ทองปลอมก็อีกโอยแล้วรางวัลอะไรมันยอดเยี่ยมล่ะ กรรมการน่าเชื่อถือเหรอ
หงส์ทารุณ2007
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะเอาตำแหน่ง ศิลปินแห่งชาติ ไปเทียบกับรางวัลด้านบันเทิงที่หลายองค์กรจัดมอบกันจนเฝืออย่างที่ยกตัวอย่างมานั่น มันคนละอย่างกัน

เข้า กูเกิ้ล พิมพ์ ศิลปินแห่งชาติ แล้วเสิร์ช หา จะได้เข้าใจตำแหน่งนี้ดีขึ้น
สว
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คห8นี่ถ้าจะเป็นคนที่เลวมากๆและคงมีปัญหาทางจิต ขี้อิจฉาริษยา เห็นคนอื่นทำดีไม่ได้ คงจะนอนไม่หลับเพราะไฟริษยามันเกิด คิดใหม่ทำใหม่นะ
คนเดิม
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีเงินภาษีมาบำรุงร่างกาย 20000 ต่อเดือน ไปตลอด
อิอิ
 
ความคิดเห็นที่ 7 -5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีคนวิจารณงานนายเฉลิมชัยว่าไม่เข้าท่าบ้างไหม เห็นลายไทยกี่ครั้งกี่หนแหลมเจี๊ยบ พระองค์เล็กองค์ใหญ่ที่สร้างก็แหลมคมไปหมด ไม่เห็นเหมือนสมัยโบราณเลย ประยุกต์แบบไหน ไม่เข้าใจแต่ดูแล้วไมชอบเลย รวมถึงวิธีการพูดของนายเฉลิมชัยด้วย
หงส์กรุณ2009
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้พวกไร้ซึ่งศิลปะในหัวใจ วาดรูปยังไม่เอาอ่าวยังวิจารณ์งานศิลปินได้กากอีก กากว่ะ
ตรุ๋ยสสสส
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
งานจิตรกรรมสวยดี แต่วัดร่องขุ่น ดูยังไม่ก็ไม่เข้าท่า เลอะเทอะยังไงก้ไม่รู้
555
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แสดงว่าดูงานศิลปะไม่เป็น ศิลปินที่เก่งของคุณคือคนที่copyงานคนโบราณได้เหมือนเป๊ะแล้วเยี่ยมเหรอ คนเหล่านี้เรียกได้แค่ช่างเท่านั้น ศิลปินที่แท้จริงต้องสร้างงานของตนเองขึ้นมาจากตัวตน ถ่ายทอดความคิดจินตนาการของตัวเองได้อย่างงดงามและสร้างสรรค์ต่างหากล่ะครับ
อาจารย์เฒ่า
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาจารย์เฉลิมชัยได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาจิตรกรรมครับ
ไม่ใช่สถาปัตยกรรมครับ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เขาเรียกว่า สไตล์เฉพาะตนครับ
ไม่น่าโพ้สเลยนะครับ เเบบนี้ โชว์กึ๋นส์อันน้อยนิด 555
777
 
ความคิดเห็นที่ 6 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติปีนี้ทุกๆท่าน..
บอย แยกมิสกวัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศิลปินที่สิบ สาขา โง่ โกหก ตอแหล แถสร้างภาพ
แห่งชาติ ได้แก่ นางยิ่งเละ สมองกลวง ควงเอากันอยู่
ศิลปินที่สิบ สาขาใหม่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าเอาทุกเรืองเปนการเมืองไปหมด
ให้เกีนรติท่านศิลปินบ้าง
ไม่เหมาะสม
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพราะการเมืองเน่า คนไทยเลยเสพติดไปทุกหย่อมหญ้า
(หมู่บ้าแดงไง) คนไทยชอบของเน่าๆ เพราะขาดปัญญา
เด็กเอ็น
 
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
และแล้วก็ถึงวันของพี่ฉ
88
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประกาศแล้ว 9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิม” คว้าสาขานักแสดงเจ้าบทบาท
ใ้ห้เมิงเลย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีกับอาต้อย เศรษฐา ด้วยคะ
อารี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมควรแน่นะ
คนดู
 
ความคิดเห็นที่ 1 +33 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนอย่างสุชาติ มีคุณสมบัติส้นตรีนอะไรเป็นศิลปินแห่งชาติ (กรูเห็นแล้วแปลก) อั้ยนี่ลงชื่อสนับสนุน ม. ๑๑๒ อันยบัดซบ
ลิงสนามเอี้ยตัวนี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หัดคัดไทยเขียนไทยให้ถูกก่อนเถอะพ่อคุณเอ๋ย
การุณ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดูก็รู้ว่าอย่างนี้ไม่ใช่เขียนผิด
แต่ตั้งใจเลี่ยง...ให้ผิด
พธม. เสนา
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014