หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | การศึกษา
การศึกษา ข่าว

ประกาศแล้ว 9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
26 มกราคม 2555 19:10 น.
วธ.ประกาศชื่อ 9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม “เศรษฐา” ได้นั่งสาขา ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
       
       วันนี้ (26 ม.ค.) ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี 2554 โดยภายหลังการประชุมร่วม 3 ชั่วโมง นางสุกุมล แถลงผลการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน ผู้มีความสามารถ และอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2554 ใน 3 สาขา จำนวน 9 คน ดังนี้
       
       สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (จิตรกรรม) นายเมธา บุนนาค (สถาปัตยกรรม) นายทองร่วง เอมโอษฐ (ประณีตศิลป์-ศิลปะ ปูนปั้น)
        
       สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายประภัสสร เสวิกุล(นวนิยายและกวีนิพนธ์) นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี (เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์)
        
        สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางรัจนา พวงประยงค์ (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) นายนคร ถนอมทรัพย์ (ดนตรีสากล-ประพันธ์และขับร้อง) นายเศรษฐา ศิระฉายา (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) และ รศ.สดใส พันธุมโกมล (ละครเวทีและละครโทรทัศน์)
       
       นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ความเป็นศิลปินแห่งชาติถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิต คนที่ทำงานคณะกรรมการจะเห็นคุณค่า ตนก็เป็นคนทำงานคนหนึ่ง จึงเชื่อมั่นว่า ณ วันหนึ่งคณะกรรมการจะเห็นคุณค่า แต่ไม่คิดว่าจะได้รับการยกย่องรวดเร็วในช่วงอายุเพียง 57 ปี สำหรับการทำงานศิลปะถือเป็นงานยิ่งใหญ่ ประเทศไทยไม่สามารถจะสร้างความยิ่งใหญ่ทางวัตถุเหมือนต่างชาติได้ แต่สามารถสร้างศิลปะให้ยิ่งใหญ่ได้ ดังนั้น ทุกคนจึงถืองานศิลปะเป็นครู ตนก็เป็นเพียงคนๆหนึ่งที่สืบทอดงานจากครูเพื่อฝากไว้ให้กับประเทศชาติ
       
       นายประภัสสร กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ที่ผ่านมา ทำงานในวงการวรรณกรรมตามหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ โดยหลักคิดหลักทำสร้างวงการวรรณกรรมให้มีความเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้า ผลักดันให้นักเขียนไทยเป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในและต่างประเทศ ตนมีส่วนสำคัญใช้วรรณกรรมส่งเสริมความเข้าใจระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน เนื่องจากเห็นว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องการค้า ธุรกิจ แต่เป็นเรื่องที่ประชาชนเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม จึงมีความเชื่อมั่นว่า ปี 2558 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พลังวรรณกรรมจะเป็นส่วนสำคัญสร้างความสามัคคีระหว่างประเทศ
       
       นายทอง ร่วง กล่าวว่า รู้สึกขอบใจหน่วยงานราชการที่เห็นความสำคัญงานปูนปั้นพื้นบ้าน เพราะงานสาขานี้ไม่เคยได้รับการยกย่องมาก่อน ตนเป็นแค่เพียงช่างปั้นปูนบ้านนอก ทำงานปูนปั้นตามวัดไปเรื่อยๆ วันนี้ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ถือเป็นเกียรติสูงสุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ช่างปูนปั้นเมืองเพชร ถือว่ากำลังได้รับความนิยม ยิ่งมีกระแสคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญ ยิ่งเป็นการต่ออายุสืบทอดงานปูนปั้นเมืองเพชรให้มีความมั่นคงต่อไป
       
       นายนคร กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ แต่น่าจะได้รับตอนที่อายุยังน้อย จะได้ทำงานให้สังคมมากกว่านี้ ตนทำงานด้านเพลงมาตลอดชีวิต ไม่เคยคิดทำอย่างอื่น เริ่มต้นเป็นศิลปินตั้งแต่อายุ 12 ปี ทำมาตั้งแต่เขียนป้ายโรงหนัง พากย์หนัง แต่งเพลง ร้องเพลง อยู่กับงานนี้มาอย่างต่อเนื่อง งานดนตรีเป็นงานที่ทำให้คนมีความสุข เป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตให้การรักษาบำบัด ปลุกปลอบ แม้กระทั้งงานศพยังมีดนตรีเลย คนที่ทำหน้าที่นี้ควรทำหน้าที่ให้ดีที่สุด จะได้เป็นตัวอย่างของสังคม
       
       นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินี้ ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะและเป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนา ศิลปะ รวมถึงเป็นต้นแบบศิลปะแขนงนั้น 2.คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ เช่น ผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดี ความงาม คุณค่าทางอารมณ์ สะท้อนความเป็นธรรมชาติ หรือสถานภาพทางสังคม และวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของชาติไม่ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น และ 3.มีการจัดแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานอ้างอิง โดยเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการทางงานศิลปะอย่างเด่นชัด ผลงานได้รับรางวัล หรือเกียรติคุณ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
       
       นางปริศนา กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติมาเมื่อปี 2527 และประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติในปีแรกเมื่อปี 2528 จนปี 2553 มีศิลปินสาขาต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วรวม 212 คน เสียชีวิตไปแล้ว 92 คน มีชีวิตอยู่ 120 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจะได้รับเงินตอบแทน เดือนละ 20,000 บาท และสามารถเบิกเงินสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย และหากเสียชีวิต จะมีค่าช่วยเหลืองานศพ 15,000 บาท ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึก 120,000 บาท อย่างไรก็ตาม ศิลปินแห่งชาติทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันศิลปินแห่งชาติ และในวันดังกล่าวจะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติ พร้อมกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


     
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
เฉลิมชัย ทองด้วง นคร
     
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประภัสสร เมธา รศ.สดใส
     
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
ประกาศแล้ว  9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมชัย” คว้าสาขาจิตรกรรม
รัจนา เศรษฐา สุชาติ
     
ข่าวล่าสุด ในหมวด
ศธ.จี้ทุกองค์กรหลักเร่งใช้งบ เผย 3 เดือน ไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ 14%
“หมออุดม” ตั้งเป้าดัน “มหิดล” สู่มหา'ลัยชั้นนำของโลก ชูสร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์
บอร์ดปฏิรูป ศธ.นัดแรกตั้ง 7 อนุฯทำงานรอบด้าน “ณรงค์” ยันต่างจากอดีตเน้นปฏิรูปจากภาคปฏิบัติ
มทร.ธัญบุรี หนุนอาจารย์ผนึกเอกชน อัปการสอน ปั๊มงานวิจัยอุตสาหกรรม-ท้องถิ่น
วธ.จัดแสดงภาพโบราณอายุ 150 ปี
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 25 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 22 คน
88 %
ไม่เห็นด้วย 3 คน
12 %
ความคิดเห็นที่ 28 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนจะเป็นอะไร ๆ แห่งชาตินี่ มันต้องดูถึงคุณงามความดี ศีลธรรม คุณธรรม ด้วยสิครับ ไม่ใช่มีฝีมือ มีความสามารถ แต่ล้มล้างสถาบัน ร่วมแก๊งค์ปล้นชาติ ขายชาติ ก็ได้เป็นด้วย แล้วสังคมจะอยู่กันด้วยอะไรครับ
บางคนเป็นได้แค่หมา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 24 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่จำเป็นต้องประกาศทุกปีก้ได้ และไม่ต้องประกาศครบทุกสาขาก็ได้

ทำให้มองเป็นรางวัลโหล สักวัน เทพ โน๊ต หม่ำ ก็คงได้รับ
ppp
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผู้ใดใครดูหมิ่นศิลปะ

อนารยะไร้สถุลสกุลสัตว์

ราวลิงค่างเสือสางกลางป่าชัฏ

ใจมืดจัดกว่าน้ำหมึกดำ

เพียงกินนอนสืบพันธุ์นั้นฤา

ชื่อว่าสิ่งประเสริฐเลิศล้ำ

หยาบยโสกักขฬะอธรรม

เหยียบย่ำทุกหย่อมหญ้าสาธารณ์

ภพหน้าอย่ามีรูปมนุษย์

จงผุดเกิดในร่างดิรัจฉาน

หน้าติดดินกินขี้เลื้อยคลาน

ทรมานทุกข์ร้อนร้ายนิรันดร์เอย ฯ

....อ.ถวัลย์ ดัชนี
wisit_eng@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น่าจะต้องเช็คคุณสมบัติคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติดูบ้างว่ามีภูมิแค่ไหน มีมาตรฐานแค่ไหน ดูๆ ว่าน่าจะมีปัญหา ขนาดเฉลิมชัย เศรษฐา ยังได้ หรือว่านิยามคำว่า "ศิลปิน" ของประเทศนี้คือจำอวด เที่ยวอวดเที่ยวโม้ ทำตัวให้เด่นก็เป็นศิลปินแล้ว...น่าเศร้ากับประเทศนี้
โหวคโน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านด้วยครับ
โดยเฉพาะอาจารย์เฉลิมชัย
ใครๆ ก็ว่าอาจารย์บ้า
ที่ใครๆ เรียกว่าบ้านี่แหละครับ ที่สร้างโลก
เป็นความแตกต่าง ที่ใครๆ เรียกว่าบ้า แต่อาจารย์ทำได้
สุดยอดครับ...
A
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากให้คุณวงจันทร์ ไพโรจน์ได้บ้างครับ เพราะเพลงของคุณวงจันทร์หลายเพลงไพเราะและเป็นอมตะนะผมว่า
ปีหน้านะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +55 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยที่คณะกรรมการคัดเลือก ศิลปินคุณภาพไม่จำกัดว่าเขาจะต้องอายุมากๆๆ จนเดินไม่ไหว หรือรอให้ตายแล้วค่อยมาให้ อย่าง อ.เฉลิมชัย ใครจะเกลียดหรือหมั่นไส้ท่าน แต่ท่านได้ใจเราสุด ๆ เมื่อเกือบ 17 ปีก่อน ท่านเป็นคนเดียวที่มาก่อนแต่เช้าตรู่ และกลับคนสุดท้ายเพื่อเป็นกรรมการตัดสินเด็กนร.ประถม, มัธยมที่มาจากตจว. และ กทม. วาดรูปกำแพงเขาดิน

เดินไปรอบ ๆ และให้คำแนะนำเด็ก ๆ ว่าพวกเค้าต้องเติมอะไรเพิ่มอะไร และอยู่จนรางวัล มีคอลัมนิสต์ตูนการเมืองชื่อดังกว่าจะมาเอาบ่ายอยู่ไม่ถึง 2 ชม. กลับ แต่อ.เฉลิมชัยอยู่เกือบ 7 ชม. เดิมเราไม่ค่อยลีลาท่าน แต่วันนั้น ทุกอย่างลบล้างหมด ต่อให้ลีลาเว่อร์กว่านี้เราก็นับถือใจท่าน ทุ่มเทเพื่อศิลปะและเยาวชนรุ่นหลังมาก..

เชื่อเหอะจิตใจท่านดีและเป็นศิลปินด้วยจิตวิญญาณ... ยินดีด้วยค่ะ
ตรีรักษ์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยินดีกับ อ.เหลิมชัยนะ
อ. บ้าๆบอๆ ตรงๆดี
ไม่เสเสร้ง
ฝีมือด้วย
บารมีก็สูง
ชื่นชม ชื่นชม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติปีนี้ทุกๆท่าน..
บอย แยกมิสกวัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประกาศแล้ว 9 ศิลปินแห่งชาติ “เฉลิม” คว้าสาขานักแสดงเจ้าบทบาท
ใ้ห้เมิงเลย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีกับอาต้อย เศรษฐา ด้วยคะ
อารี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +33 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนอย่างสุชาติ มีคุณสมบัติส้นตรีนอะไรเป็นศิลปินแห่งชาติ (กรูเห็นแล้วแปลก) อั้ยนี่ลงชื่อสนับสนุน ม. ๑๑๒ อันยบัดซบ
ลิงสนามเอี้ยตัวนี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014