หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | การศึกษา
การศึกษา ข่าว

ประกาศ! กสพท.เริ่มรับสมัครแพทย์ ปี 56 วันที่ 1-31 ส.ค.นี้ ผ่านระบบออนไลน์

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
16 กรกฎาคม 2555 13:17 น.
        กสพท.ประกาศรับสมัครแพทย์ 1-31 ส.ค.นี้ ในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th คาดปีนี้รับได้ประมาณ 1,421 คน ย้ำเปิด นร.ต้องได้คะแนนรวม O-Net เท่ากับหรือมากกว่า 60 จึงผ่านเกณฑ์
        
       
       วันนี้ (16 ก.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) พร้อมด้วย ศ. นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท.ร่วมแถลงข่าวหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบรับตรง ของ กสพท.
        
       
       ศ.พญ.บุญมี กล่าวว่า กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทย์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทย์ 5 สถาบัน ในการดำเนินการรับสมัคร ซึ่งปี 2556 นี้จะเปิดรับสมัครสอบในระบบอนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ กสพท. www9.si.mahidol.ac.th และกลุ่มสถาบันแพทย์ที่ร่วมการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.2555 โดยกลุ่ม กสพท.จะรับสมัครนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 1,421 คน ได้แก่ คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น รับ 20 คน คณะแพทย์ จุฬาฯ รับ 200 คน คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ รับ55 คน คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 65 คน คณะแพทย์ ม.นเรศวร รับ 30 คน คณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับ 156 คน คณะแพทย์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับ 250 คน วิทยาลัยแพทย์ ม.รังสิต รับ 40 คน คณะแพทย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับ 180 คน คณะแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ 25 คน คณะแพทย์ ม.กรุงเทพมหานคร รับ 70 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ 80 คน คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล 80 คน คณะทันตแพทย์ ม.เชียงใหม่ 25 คน คณะทันตแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ 20 คน และคณะทันตแพทย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 25 คน ซึ่งนักเรียนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใด สามารถเข้าไปตรวจสอบระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันแต่ละแห่ง
       
       ศ.พญ.บุญมี กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนการสมัครนั้น เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.2555 ทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th, นักเรียนสามารถชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 5 ก.ย.2555 โดยในปีการศึกษา 2556 นี้ การสมัครของ กพสท.ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแต่ให้ทำการอัพโหลดทั้งหมดเก็บไว้และนำมาแสดงเพื่อให้คณะ/สถาบัน ตรวจสอบภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย, ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครทางเว็บไซต์ 7 วันหลังจากการวันที่ชำระเงิน ค่าสมัคร ไปจนถึงวันที่ 15 ก.ย.2555, พรินต์แบบฟอร์ม กสพท.เพื่อใช้แสดงก่อนเข้าห้องสอบ ประมาณวันที่ 1 ต.ค.-10 พ.ย.2555, สอบวิชาเฉพาะ 10 พ.ย.2555 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณเดือน ธ.ค.2555 ส่วนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครสอบและเข้าสอบตามประกาศของ สทศ.ประมาณวันที่ 5-6 ม.ค.2556

ประกาศ! กสพท.เริ่มรับสมัครแพทย์ ปี 56 วันที่ 1-31 ส.ค.นี้ ผ่านระบบออนไลน์
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
        ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ปีการศึกษา 2556 และลบชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ ออกจากระบบการคัดเลือกของ กสพท.ภายในวันที่ 4 ก.พ.2556, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ภายในวันที่ 19 ก.พ.2556, ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ 20-22 ก.พ.2556, สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ 22-26 ก.พ.2556, สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมรอบ 2 ถ้ามี ต้นเดือน มี.ค.2556, ประกาศผลขั้นสุดท้าย มี.ค.2556, ส่งรายชื่อ เคลียริงเฮาส์ มี.ค.2556 ทั้งนี้ ค่าสมัครในการสอบวิชาเฉพาะยังคงเดิม 700 บาท และค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร (ตรวจสอบ) 10 บาท โดยธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้สมัคร และผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารการเปลี่ยนลำดับสอบใหม่ แต่ต้องเก็บหลักฐานการสมัครเปลี่ยนลำดับสอบใหม่ พร้อมสำเนาใบชำระเงิน และนำมาเพื่อให้คณะ/สถาบันตรวจสอบหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสอบ
       
       ประธานคณะอนุกรรมการ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการคัดเลือกนั้น กสพท.ได้กำหนดรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการเข้าศึกษา ปี 2556 โดยคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิม คือ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ใน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งคะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60 % วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ รวม 70% จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.) และวิชาเฉพาะ 30% ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ประเมินแนวคิดทางจริยธรรม ดังนั้น นักเรียนไม่ต้องไปเรียนกวดวิชาเพื่อสอบวิชาเฉพาะ
       
       “เงื่อนไขในการคัดเลือก กสพท.ยังยืนเงื่อนไขที่ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านโอเน็ต มีคะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 60 ส่วน ส่วนกรณีผู้ที่ไม่สามารถเข้าสอบโอเน็ต และนำผล O-Net ปี 2555 มาแสดงได้ เช่น ผู้จบจากต่างประเทศ หรือนักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตไม่ถึงร้อยละ 60 ซึ่ง เคยสอบ กสพท. มาแล้ว ทาง กสพท.เปิดโอกาสให้สามารถสมัครสอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว เพื่อให้โอกาสอีกครั้ง โดย กสพท.สงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่จะนำผลการเรียนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผ่านการสอบ O-Net ซึ่งที่ผ่านมา กสพท. ถูกต่อว่ามากว่าตัดโอกาสนักเรียนทั้งชีวิต จึงได้ให้โอกาสมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งก็มีนักเรียนกลับมาสมัครจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อสอบแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์สักคน” ศ.พญ.บุญมี กล่าว
       
       ด้าน รศ.นพ.กำจร กล่าวว่า ขอฝากให้นักเรียนทุกคน อ่านและทำความเข้าใจในประกาศ และกำหนดการรับสมัครของกลุ่มแพทย์ กสพท.โดยขอให้อ่านอย่างรอบคอบและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ รวมทั้งขอให้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ชงลดสอบ O-Net เหลือ 5 วิชา เผย "วิชาสังคม" แบ่งสอบ 2 ส่วน
เตือนนิสิตจุฬาฯ อย่ากลับดึก ปิดอุโมงค์ 4 ทุ่ม เพิ่มไฟสว่าง ยกระดับความปลอดภัย
มส.วอน “ธรรมกาย” เดินธุดงค์เร็วขึ้น-งดโปรยดอกไม้ ให้เสร็จใน 1 ชั่วโมง
จุฬาฯรับกังวลวันสถาปนาอุเทน
พ่อแม่หนุนเก็บภาษี ร.ร.กวดวิชา ไม่หวั่นขึ้นค่าเรียน ห่วง “ครู” กั๊กวิชาในชั้น
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 18 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 17 คน
95 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
5 %
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำไมต้องเอาonetมากดดันเด็กและผู้ปกครอง ไม่มั่นใจข้อสอบตัวเองหรือ?
เซ็ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สทศ กลัวไม่มีบทบาท ตกขบวนหรือไงไม่ทราบ จึงต้องเอาตัวเองมาพันกับ กสพท. เพราะเด็กที่สอบแพทย์ผ่านข้อสอบ กสพท. และคุณสมบัติที่ได้มาตามเกณฑ์การวัดผล ก็ถิอว่าผ่านด่านอรหันต์มาแล้ว อย่างที่ข้อความข้างต้น บอกว่า ทำไมต้องกดดันเด็กและผู้ปกครองอีกจริงๆๆๆๆๆ
sujittra@fareastddb.com
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพราะมันเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ถ้าคิดจะเรียนแพทย์ onet ไม่ถึง60% คิดว่าระหว่างเรียนคงจะจับไข้แน่
คะแนน เต็ม 100 mean 90 ก็มีให้เห็น เรียนแพทย์เหนื่อยกว่าที่คิด สอบเข้าง่ายสุดแล้ว
medicine
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015