สร้างจิตสำนึกลูกให้ปลูกและรักป่า / ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

โดย MGR Online   
30 กันยายน 2556 11:42 น.
        ในปัจจุบันประเทศไทยของเราต้องประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่เกิดจากควันพิษจากโรงงาน ควันบุหรี่ ควันพิษที่เกิดจากยานพาหนะต่างๆ ซึ่งส่งผลใหัทั้งผู้ใหญ่และเด็กเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ หอบหืด หายใจไม่ออก โรคภูมิแพั ปอดอักเสบจากสารพิษ
       
       ซึ่งวิธีการรักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่เกิดจากมลพิษนั้นนอกจากการใช้ยา การรักษาทางการแพทย์ และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยแล้ว วิธีการหนึ่งที่เป็นการรักษาในระยะยาวที่เราสามารถทำได้ก็คือ การปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้มีคุณสมบัติในการดูดพิษและก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ต้นไม้ยังเป็นมรดกจากธรรมชาติที่มีประโยชน์มากมายทั้งต่อคนและสัตว์ ดังนั้นในฐานะของพ่อแม่ เราตัองสร้างจิตสำนึกให้ลูกเห็นความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้ ดังนี้

สร้างจิตสำนึกลูกให้ปลูกและรักป่า / ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
ภาพจากเว็บ www.sezzet.com
        1.ต้นไม้เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในโลก ต้นไม้มีประโยชน์ต่อคนอย่างเหลือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นดอก ใบ และผล ซึ่งเป็นอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเรา อีกทั้งยังมีพืชผักหลายชนิดที่คนนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรในการรักษาโรค หรือในส่วนของลำต้นที่นำมาก่อสร้างบ้านเรือน และใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร
       
       2.ต้นไม้ช่วยให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ำ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนในระบบนิเวศ อีกทั้งช่วยปรับสภาพบรรยากาศของโลก เพราะต้นไม้มีร่มเงาช่วยกันไม่ให้ความรัอนจากแสงอาทิตย์ตกลงกระทบต่อพื้นแผ่นดินโดยตรงและช่วยในการเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินไว้ ทำให้มีความชุ่มชื้นในอากาศสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้
       
       3.เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า ต้นไม้ถือเป็นบ้านของสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งสัตว์ป่าทุกชนิดล้วนมีความสำคัญต่อคนเรา ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ อีกทั้งช่วยในการขยายพันธุ์ไม้ ช่วยทำใหัป่าไม้และดินมีความอุดมสมบูรณ์
       
       4.ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ต้นไม้มีประโยชน์มากในการช่วยกำจัดคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
       
       5.ป้องกันน้ำท่วม เพราะรากของต้นไม้จะป้องกันการกัดเซาะหน้าดินจากน้ำและความแรงของฝน ทำให้น้ำไหลช้าซึมซับลงที่ดิน ทำให้น้ำไม่ไหลไปท่วมยังแผ่นดินที่ต่ำกว่า อีกทั้งช่วยเป็นฉากกำบังลดความเร็วของลม
       
       6.เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ทุกวันนี้คนที่อยู่ในเมืองต่างโหยหาชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น เพราะสีเขียวของต้นไมัทำให้รู้สึกร่มเย็น สบายใจ ดังนั้นในวันหยุดคนมักจะพากันไปพักผ่อนหย่อนใจที่สวนสาธารณะ วนอุทยาน เขตอุทยานแห่งชาติ
       
       กิจกรรมง่ายๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำมาสร้างจิตสำนึกลูกใหัปลูกและรักป่า มีดังนี้
       
       1.ชวนกันปลูกต้นไม้ คุณพ่อคุณแม่ลองชวนลูกๆ มาปลูกต้นไม้ด้วยกัน โดยเลือกต้นไม้ดอกไม้ที่ขึ้นง่ายๆ เช่น ดอกดาวเรือง ผักบุ้ง ชวนลูกๆ รดน้ำต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ กิจกรรมเหล่านี้ จะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เขารู้สึกซึมซับกับความรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าไปโดยไม่รู้ตัว
       
       2.นิทานเป็นสื่อที่ช่วยได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถนำนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้มาเล่าให้ลูกฟังบ่อยๆ เช่น นิทานที่มีเนื้อหาสอนไม่ให้ตัดต้นไม้ทำลายป่า หรือนิทานที่พูดถึงประโยชน์ต่างๆ ของต้นไม้ที่มีต่อคนและสัตว์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับเด็กๆ
       
       3.ให้ลูกได้สัมผัสธรรมชาติ ยามว่างหรือวันหยุด แทนที่คุณพ่อคุณแม่จะพาลูกไปเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้า ก็อาจจะพาลูกๆ ไปเที่ยวสวนสาธารณะ ไปเที่ยวนอกเมือง ไปชมสวน ได้นอนเล่นใต้ต้นไมัใหญ่ สูดอากาศบริสุทธิ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เขารู้สึกรักและผูกพันกับธรรมชาติ
       
       เป็นเรื่องน่าเศร้าที่มีคนไทยบางกลุ่มคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม จนขาดจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดลัอม เราจึงเห็นถึงกรณีที่ธรรมชาติและสิ่งแวดลัอมถูกทำลายด้วยน้ำมือของคนเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มอยู่บ่อยๆ ดังนั้นเรามาร่วมกันสร้างจิตสำนึกลูกใหัปลูกและรักป่ากันตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ กันเถอะ
       
       สัตว์ป่าพูดไม่ได้ ... ต้นไม้ก็พูดไม่ได้ ... ถึงเวลาที่เราต้องพูดแทนพวกเขาแล้วล่ะ
       
       

จำนวนคนโหวต 6 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 6 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017