หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | การศึกษา
การศึกษา ข่าว

เลขาฯ คุรุสภา กร้าว! เอาหัวเป็นประกันไม่เรียกเงินแลกที่นั่งคุรุสภาจังหวัด

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 21 กรกฎาคม 2557 17:46 น.
       ปลัด ศธ. ใช้อำนาจรักษาการ รมว.ศึกษาฯ มอบ “ไพฑูรย์” ตรวจสอบกรณีร้องสรรหาคุรุสภาจังหวัดไม่โปร่งใส พร้อมให้ เลขาธิการคุรุสภา แจงกรณีถูกพาดพิงว่ามีการจ่ายเงินซื้อตำแหน่ง ด้านเจ้าตัวลั่นเอาหัวเป็นประกันไม่มีการเรียกรับเงินแน่นอน
       
       กรณีที่ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ออกมาระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากข้าราชการครูว่ามีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภาจังหวัดจำนวน 78 ตำแหน่ง กระบวนการการทุจริตเริ่มต้นจากการกำหนดคุณสมบัติผู้จะเข้าไปคัดเลือกใน ตำแหน่งดังกล่าวโดยให้มีอายุระหว่าง 45 - 70 ปี และกระบวนการคัดเลือกไม่ได้มาจากการสอบคัดเลือกแต่เป็นการให้เขียนวิสัยทัศน์ และสอบสัมภาษณ์ ถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใสเป็นการเจตนาเล่นพวกพ้อง ทำให้จะไม่ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และข้าราชการครูอายุระหว่าง 60 - 70 ปี ได้รับเงินบำนาญแล้วก็ยังได้รับเงินเดือนในฐานะ ผอ.คุรุสภาจังหวัด เดือนละ 25,000 บาท และจะเพิ่มขึ้นไปถึง 45,000 บาทภายใน 4 ปี ถือว่าเป็นการรับผลประโยชน์แบบ 2 ต่ออีกด้วย และยังตรวจสอบพบว่าผู้ที่สมัครในตำแหน่งนี้หลายรายวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งโดย จ่ายเงินให้คณะกรรมการที่เป็นผู้คัดเลือก 100,000 บาท และประธานกรรมการจำนวน 200,000 บาท
       
       วันนี้ (21 ก.ค.) นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตนได้ประสานไปยัง ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภาเพื่อขอให้ได้มีการตรวจสอบและดำเนินการเพื่อความโปร่ง ใสเป็นธรรม เนื่องจากคุรุสภาเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้น หากมีเรื่องร้องเรียนแบบนี้จะต้องดำเนินการตรวจสอบ นอกจากนี้ ตนจะให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัด ศธ. เพื่อไปตรวจสอบการสรรหาคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภาจังหวัด และตนในฐานะปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่า ศธ. จะอาศัยอำนาจในหมวดสาม ของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ในการกำกับดูแล การสั่งการเป็นหนังสือให้คุรุสภาชี้แจง ซึ่งตนได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง นายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภาให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เพื่อให้คำตอบกับสังคม
       
       “ขณะนี้รายชื่อยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผอ.สำนักงานคุรุสภาจังหวัดยัง ไม่ได้ส่งไปให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งประธานกรรมการคุรุสภาได้หารือกับตนว่าจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ว่า จะมีการดำเนินการได้อย่างไรหลังจากที่มีการร้องเรียนในความไม่ โปร่งใส อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีการร้องเรียนมาที่ตนเช่นเดียวกัน ซึ่งจะต้องให้เวลาที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปด้วย ความยุติธรรมหรือไม่” นางสุทธศรี กล่าว
       
       ด้าน นายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากข้อมูลที่ออกมาทางสื่อไม่ได้ระบุว่าได้ข้อมูลมาจากไหน ซึ่งที่กล่าวอ้างว่า มีการรับเงินเดือนสองทางนั้นคนที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้จะต้องเป็นลูกจ้างซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภาฯจะได้รับเงินเดือนเพียง 25,000 บาท ไม่มีรถอะไรให้ และสถานที่ทำงานที่เป็นสำนักงานคุรุสภาจังหวัดก็ยังต้องอาศัย สถานที่ราชการอื่น เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งในสัญญาจ้างไม่ได้ระบุว่าจะมีการเพิ่มเงินให้เป็น 40,000 กว่าบาทด้วย ฉะนั้นผู้ที่มาทำงานตรงนี้ก็จะได้รับเงินเพียง 25,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น และอยากจะถามว่าใครจะเอาเงิน 300,000 บาท มาจ่าย เพราะจะต้องทำงานกี่ปีถึงจะได้ เงินคืนครบและที่สำคัญตนกล้าเอา หัวเป็นประกันว่าไม่มีการเรียกรับเงิน ตนเคยเป็นครูประถมจากบ้านนอกมาก่อนต้องรักษาชื่อเสียงและที่ผ่านมาไม่เคยทุจริตเรียกรับเงิน
       
       “คนที่เป็นข้าราชการบำนาญแล้วมาสมัครเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภาฯ อยากให้แยกว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวเพราะบางคนก็อยากจะกลับมารับใช้สังคม การมาดูแลเพื่อนข้าราชการครูด้วยกัน ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์ การเรียกรับเงินเป็นไปไม่ได้เพราะประธานที่มาดูการแสดงวิสัยทัศน์ก็เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิและได้ทำเรื่องนี้อย่างรัดกุม เช่น ให้มีการจับสลากในการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ทุกอย่างทำกันอย่างโปร่งใส” เลขาธิการคุรุสภา กล่าว
       
       ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการสรรหา ตั้งข้อสังเกตว่า ตำแหน่ง ผอ.คุรุสภาจังหวัด ควรจะเทียบระดับ 9 และเสนอให้สอบถามความเห็นในเรื่องนี้ไปยังสำนักงานปลัด ศธ. ก่อน นำเสนอให้ คสช. พิจารณา ซึ่งขณะนี้คุรุสภาก็ได้ส่งรายชื่อไปให้ สป. พิจารณา แล้วและอยู่ระหว่างรอคำตอบ
       
       “ที่ผ่านมา ได้มีบัตรสนเท่ห์ร้องเรียนเข้ามา ว่ามีการเรียกรับเงินในการคัดเลือก ผอ.คุรุสภา ซึ่งผมให้มีการหาข้อมูลในทางลับแล้ว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้ตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา เข้าไปช่วยดูแลและกำหนดกระบวนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งขณะนี้ขบวนการคัดเลือก ผอ.คุรุสภาจังหวัด ยังไม่เสร็จสิ้น และเพื่อความเป็นธรรมผมก็จะให้มีการตรวจสอบตามที่มีการร้องเรียนมา เพราะไม่อยากให้เอาเปรียบกับครู ขณะนี้ก็ให้หาข้อมูลในทางลับไปพรางๆก่อน ส่วนจะตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างไร ต้องรอมติในที่ประชุมบอร์ดคุรุสภา วันที่ 1 ส.ค. นี้ก่อน” ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าว
        
        
       
       ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่
       
       
       
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
4 องค์กรหลัก ศธ.เตรียมถกคัดเลือกซี 10-11 ก่อนเสนอชื่อตัวจริงให้ คสช.แต่งตั้ง
สช.เล็งตรวจสอบอาชีวะเอกชน ลือจัดการสอนไม่ได้มาตรฐาน
ศธ.ลุยซ่อมแซมอาคารเรียนทรุดโทรมของ ร.ร.กว่า 1,000 แห่ง
ศธ.แจงยังไม่สรุปใช้ “พาสปอร์ตความดี” หลังชาวเน็ตถล่มยับ
เลขาฯ คุรุสภา กร้าว! เอาหัวเป็นประกันไม่เรียกเงินแลกที่นั่งคุรุสภาจังหวัด
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ความคิดเห็นที่ 2 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าลืมตั้งตำแหน่งปลัดอำนวยการโรงเรียนแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยนะ หรือจะตั้งมนตรีว่าการโรงเรียนไปเลย
เท่ดี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุรุสภาจังหวัดควรเลือก สรรหา จากบุคคลที่ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ อย่าให้คนพวกนี้รับเงินเดือนซ้ำซ้อน วิ่งเต้น เห็นแก่ตัวตั้งแต่ตอนเป็นครูแล้ว
ครู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014