หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | สุขภาพ
สุขภาพ ข่าว

สสส.หึ่ม! เตือน รง.ยาสูบอย่าล้ำเส้น ไล่อ่าน กม.ใหม่ไร้สิทธิเปลี่ยนเส้นทางภาษีบาป

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 กันยายน 2557 19:36 น.
สสส.หึ่ม! เตือน รง.ยาสูบอย่าล้ำเส้น ไล่อ่าน กม.ใหม่ไร้สิทธิเปลี่ยนเส้นทางภาษีบาป
        สสส. แจงการบริหารงานตลอด 10 ปี ถูกตรวจสอบหลายชั้น ทั้ง “ครม.- รัฐสภา - สตง.” และการประเมินจากสังคมและนานาชาติ นพ.หทัย ชี้อนุสัญญาโลกมาตรา 5.3 ระบุชัดห้ามธุรกิจยาสูบมีส่วนเกี่ยวข้องนโยบายรัฐ
       
        ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยถึงกรณีที่รักษาการผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ (รยส.) เตรียมเสนอให้ คสช. พิจารณาให้โรงงานยาสูบต้องส่งงบประมาณเข้าคลัง แทนการจัดสรรให้ สสส. และไทยพีบีเอส เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าไปตรวจสอบได้ ว่า สสส. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ซึ่งกำหนดกลไกการตรวจสอบและได้พัฒนาระบบธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ในส่วนระบบธรรมาภิบาลตามกฎหมาย สสส. มีถึงสองบอร์ดที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีมาดูแล คือคณะกรรมการกองทุนที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นรองประธาน มีตัวแทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 9 กระทรวงอยู่ด้วย ซึ่งยังได้ตั้งคณะกรรมการอีก 7 คณะ ลงมากำกับดูแลแผนการดำเนินงาน 15 แผนที่ต้องมีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน บอร์ดที่สอง คือ คณะกรรมการประเมินผลที่กระทรวงการคลังเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ให้ ครม. แต่งตั้ง ทำหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลทั้งองค์กรในทุกด้าน ผลการประเมินเหล่านี้ต้องรายงานเสนอต่อ ครม. และรัฐสภาทั้งสองสภา รวมทั้งส่งผลให้คณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพร.) วิเคราะห์และนำเสนอ ครม.อีกทางหนึ่งด้วย
       
       “ในด้านการตรวจสอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของการใช้เงินและระบบการทำงาน และรับรองการตรวจสอบบัญชีทุกปี โดยตรวจไปถึงโครงการต่างๆ ที่ได้รับทุนด้วย โดยที่ สสส. จัดให้มีห้องทำงานแก่เจ้าหน้าที่ สตง. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบที่ใช้เวลาหลายเดือนในแต่ละปี ” ดร.สุปรีดา กล่าว
       
       รองผู้จัดการ สสส. กล่าวอีกว่า ระบบธรรมาภิบาลและการประเมินผลของ สสส. ที่พัฒนาการตลอดมา เช่น ตอน สสส. ทำงานครบสิบปี คณะกรรมการประเมินผลจัดให้มีคณะผู้ประเมินนานาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ มาประเมินภาพรวมการทำงานตามมาตรฐานสากล รวมทั้งปีที่ผ่านมาได้พัฒนาดัชนีชี้วัดระดับธรรมาภิบาลขององค์กรขึ้น ซึ่งตอนนี้มีหลายหน่วยงานขอมาศึกษาเพื่อนำไปใช้ แม้แต่ระบบการอนุมัติโครงการก็เป็นระบบเปิด นอกจากคณะกรรมการต่างๆ ที่กล่าวไป เรายังใช้ระบบกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ไม่ได้ใช้อำนาจของผู้บริหารแต่อย่างใด ปัจจุบันมีผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีที่ร่วมกลั่นกรองโครงการต่างๆ ของ สสส. กว่าหกร้อยคน
       
       ดร.สุปรีดา กล่าวอีกว่า สำหรับแนวคิดของรักษาการผู้อำนวยการ รยส. หากมองในฐานะหน่วยงานก็เป็นส่วนงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อเสนอในการที่จะขอไม่ให้ส่งเงินให้กับ สสส. หรือไทยพีบีเอส ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีข้อเสนอให้นำเงิน 2% จากภาษีสุราและยาสูบ มาจัดตั้งเป็นกองทุนใหม่เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ก็ทราบว่า มีขบวนการพยายามเคลื่อนไหวส่งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและให้ร้าย สสส. อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเจตนาจากผู้เสียประโยชน์หากกำหนดให้มีการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
       
        นพ.หทัย ชิตานนท์​ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย กล่าวว่า งบประมาณดังกล่าวมีการระบุเป็นกฎหมายไว้อย่างชัดเจน ว่า สสส. จะต้องได้รับงบ 2%จากภาษีเหล้า บุหรี่ เพื่อนำมาใช้ในการรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบ ตามพันธกิจของกองทุน ที่สำคัญประเทศไทยเป็นสมาชิกตามกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ที่มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนทั่วโลกจากการบริโภคยาสูบ โดยมีกฎข้อบังคับให้ประเทศสมาชิกได้ทำตาม โดยเฉพาะการไม่ยอมให้อุตสาหกรรมยาสูบมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทย เป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลก มี อนุสัญญา 5.3 เพื่อลดการบริโภคยาสูบ ให้คนลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากบุหรี่ให้น้อยลง ซึ่งเป็นการหาข้อกำหนดที่จะทำเพื่อประชาชนทุกคนในโลก ถือเป็นการขัดขวางเหมือนการฆ่าคนไทยด้วยกันเองให้มากขึ้น มีหลายเรื่องที่โรงงานยาสูบทำเรื่องผิดกฎหมายหลายเรื่อง เช่น การส่งเสริมการขาย การโฆษณาอย่างเปิดเผย โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย มีหลักฐานที่เก็บได้และยังคงกระทำผิดอยู่เรื่อยๆ
       
       ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่
       
       
       
       
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
จ่อชง 4 ประเด็นใหญ่ให้ รมต.สธ. เสนอดึงงบเหมาจ่ายบัตรทองลงพื้นที่
แม่วัยรุ่นท้องซ้ำซาก! พบ 880 คนป่องซ้ำถึง 3 ครั้ง
สสส.หึ่ม! เตือน รง.ยาสูบอย่าล้ำเส้น ไล่อ่าน กม.ใหม่ไร้สิทธิเปลี่ยนเส้นทางภาษีบาป
น้ำป่าไหลหลากทำคนเกาะช้างตาย 1 สธ.ย้ำห้ามเดินตามเส้นทางน้ำไหล
สพศท.ยัน “หมอรัชตะ” นั่งควบ 2 เก้าอี้ไม่มีปัญหา
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
50 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
50 %
ความคิดเห็นที่ 2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้า คสช หรือ ครม รับนโยบายที่เสนอโดยโรงงานยาสูบ
ต้องโดนติฉินเซ็งแซ่จากทั่วโลกแน่

ยังก้โจทย์เก่าไม่ไหมด อย่าเพิ่งหาเหาตัวใหม่เล้ย พ่อคุณ
ลุงฑูต
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เค้าขยายโรงงานสายการผลิต รับเด็กใหม่นับร้อย ไม่ต้องห่วง
ว่าจะไม่ได้สูบกัน ส่งเสริมกันน่าดู
888
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014