ตั้งเป้าลดป่วยจาก “มลพิษ” ใน 4 ปี ถวาย “ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ”

โดย MGR Online   
17 กรกฎาคม 2560 12:45 น. (แก้ไขล่าสุด 17 กรกฎาคม 2560 15:23 น.)
ตั้งเป้าลดป่วยจาก “มลพิษ” ใน 4 ปี ถวาย “ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ”
        สธ. ร่วม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าจัดการสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 3 ตั้งเป้าลดป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศ 10% โรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ 50% ภายในปี 2564 เทิดพระเกียรติ “เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ”
       
       วันนี้ (17 ก.ค.) ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดโครงการเทิดพระเกียรติ 4 กรกฎาคม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทยก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมมือกันจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ครอบครัวและชุมชน พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 และมอบรางวัลแก่บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม “Princess Environmental Health Award” ประจำปี 2558 - 2560 รวม 5 รางวัล ซึ่งได้รับพระราชทานอักษรพระนาม จ.ภ. ลงบนเหรียญรางวัลดังกล่าว
       
       นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมเมือง ทั้งทางอากาศ น้ำ และดิน เช่น หมอกควัน การปล่อยมลพิษจากโรงงาน สารเคมี ปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นแต่ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนข้อมูลองค์การอนามัยโลก ปี 2560 มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิต 1.7 ล้านคน จากปัญหามลพิษทางอากาศ สุขอนามัย ขาดแคลนน้ำสะอาด ส้วมไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละพื้นที่ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย มีพลังที่เข้มแข็งพร้อมต่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
       
       นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าหมายภายในปี 2564 อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศลดลงร้อยละ 10 และโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อลดลงร้อยละ 50 มีกลไกความร่วมมือทั้งในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ โดยมีคณะกรรมการ/อนุกรรมการร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ 959 แห่ง ต้องพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ Green & Clean Hospital มีการคัดแยกและการจัดการขยะ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ภายในปี 2561
       
       สำหรับผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในปี 2558 ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิชิต สกุลพราหมณ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ รางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครปี 2559 รางวัลบุคคลดีเด่น ได้แก่ นายพิษณุ แสนประเสริฐ อดีตรองอธิบดีกรมอนามัยและปี 2560 รางวัลบุคคลดีเด่น ได้แก่ นายธวัช ปทุมพงษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่นรางวัลองค์กรดีเด่นฯ ได้แก่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ตั้งเป้าลดป่วยจาก “มลพิษ” ใน 4 ปี ถวาย “ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ”
       

ตั้งเป้าลดป่วยจาก “มลพิษ” ใน 4 ปี ถวาย “ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ”
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017