หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | การศึกษา
การศึกษา ข่าว

ครูเอกชนได้เงินเดือน 1.5 หมื่นชัวร์ บอร์ด กช.ไฟเขียวมีผล 1 ม.ค. 57

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 10 ธันวาคม 2556 15:22 น.
       บอร์ด กช.ไฟเขียว 3 เรื่องรวดเอาใจครูเอกชน ทั้งปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 ให้ครูได้รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาทเสียที พร้อมอนุมัติปรับหลักเกณฑ์ช่วยผ่อนปรนภาระโรงเรียนเอกชนการกุศลในการก่อสร้าง-ซ่อมแซมอาคารเรียน

ครูเอกชนได้เงินเดือน 1.5 หมื่นชัวร์ บอร์ด กช.ไฟเขียวมีผล 1 ม.ค. 57
       นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ที่ประชุม กช.มีมติเห็นชอบตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เสนอ 3 เรื่องสำคัญ ดังนี้ เรื่องแรก ที่ประชุม กช.มีมติให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวให้กับโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ผู้ที่จบปริญญาตรีได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท เพราะฉะนั้น ศธ.จึงทำแผนทยอยปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ภายใน 3 ปี ตั้งแต่ ม.ค. 2555 ถึง ม.ค. 2557 โดยในวันที่ 1 ม.ค. 2557 ต้องปรับฐานเงินเดือนครูเอกชน จาก 13,300 บาท เป็น 15,000 บาท เพราะฉะนั้น สช.จึงต้องปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวของโรงเรียนเอกชน โดยระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาเพิ่ม 816 บาทต่อคนต่อปี ระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพิ่ม 1,020 บาทต่อคนต่อปี มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 เป็นต้น และทาง สช.ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวไว้เรียบร้อยแล้ว
       
       นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า เรื่องที่สอง บอร์ด กช.เห็นชอบให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ของโรงเรียนการกุศล โดยสาระสำคัญเป็นการปรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินอุดหนุน จากเดิมโรงเรียนจะต้องมีงบประมาณสมทบในการก่อสร้างร้อยละ 50 ขณะที่ ทาง สช.จะสมทบงบประมาณให้ค่าก่อสร้างให้อีกร้อยละ 50 ก็จะผ่อนผันให้โรงเรียนจ่ายสมทบค่าก่อสร้างแค่ร้อยละ 30 ส่วนกรณีปรับปรุงอาคารเรียนให้โรงเรียนสมทบร้อยละ 20 ทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระของโรงเรียนเอกชนการกุศล และสุดท้าย บอร์ด กช.ยังมีมติช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้ด้วย โดยให้ปรับแก้ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ซึ่งเป็นกองทุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้กู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ยไปใช้ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้สาระสำคัญในการปรับเปลี่ยนประกาศ สช.คือ ให้ใช้คำว่า ยืม แทน คำว่า กู้เงิน เพราะในศาสนาอิลสามนั้น ห้ามกู้ยืมเงินแบบคิดดอกเบี้ย พร้อมปรับหลักเกณฑ์การยืมเงิน วิธีพิจารณา เงื่อนไขการจ่ายเงินยืม และการผ่อนชำระเงินให้มีความชัดเจนขึ้น
        
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“สะเต็มการศึกษา” ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกร ยืดอายุผักเก็บไว้ได้นานขึ้น
เนรมิตพื้นที่ร้าง เพื่อประโยชน์ใช้สอย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์จุฬาฯ ชี้ม็อบส่งผลเด็กฟังความข้างเดียว ขาดการเรียนรู้รอบด้าน
มูลนิธิชัยพัฒนาจับมือ สอศ.ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เน้นปฏิบัติจริง-ค้นคว้าวิจัย
“สมเด็จพระบรมฯ” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราช 100 วัน
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 7 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 6 คน
86 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
14 %
ความคิดเห็นที่ 6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่โรงเรียนเรายังไม่ปรับเลย15000บาทแต่เขาพึ่งปรับ133000บาทเขาจะบอกว่าดุรัฐบาลก่อน
สุดาพร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ครูเอกชนบางโรงเรียนในอำเภอสามชุก สุพรรณบุรียังได้เงินเดือนแค่ 7500-9300บาทเองช่วยลงมาตรวจสอบการทุจริตและการทำนาบนหลังคนด้วยเดือดร้อนมานานมากแล้ว
Koy_natlaput@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีผลบ้าอะไร ไหนล่ะ 15000 เงินเดือนออกยังอยู่เท่าเดิมเลย อะไรกันเนี่ย
ffff
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรื่อง “อัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว” ของ กอศ. อัตราเงินเดือนปริญญาตรี

ตามนโยบายของรัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนปริญญาตรีให้ปรับเป็น 15,000 บาท ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท ซึ่งครูลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนยังอยู่ที่ 8,340 บาท บางวิทยาลัยได้ 7,600 บาท เงินเดือนยังไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลยครับ และเป็นที่น่าเสียใจ ขาดความมั่นคง ขาดขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมาก รัฐบาลเคยสัญญาจะพิจารณาบรรจุครูอัตราจ้างและบุคลากรการศึกษาชั่วคราวที่ทำงาน 3 ปีขึ้นไป บรรจุให้เป็นพนักงานราชการ แต่ก็เป็นแค่นโยบายขายฝัน หลอกพวกเรามาโดยตลอด และตอนนี้รัฐบาลได้ปรับเงินเดือนครูอัตราจ้าง สังกัด สพฐ. กศน. อบต. วิลัยเอกชน หน่วยงานราชการอื่นๆ ได้รับเงินเดือน 15,000 บาทแล้ว และครูเอกชนยังได้สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรถึงระดับปริญญาตรีอีกด้วย เหลือแต่ครูจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยังไม่ได้รับอะไรเลย ไม่มีข่าวเกี่ยวเงินเดือนครูอัตราจ้างชั่วคราวของ สอศ.เลย ทำให้เกิดการเลื่อมล่ำทางการศึกษาเป็น 2 มาตรฐานที่เห็นได้ชัดเจน ทำเหมือนครูอัตราจ้างชั่วคราวของ สอศ.ไม่ได้เป็นครู เหมือนไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นครู ทั้งที่ต้องมีการประเมิน (สอบ)เข้าทำงานในวิทยาลัยต่างๆ และข้อกำหนดตามระเบียบจะทำการสอนได้ต้องจบปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู และต้องทำการประเมินผู้สอนหรือประเมินผลงานทุก 6 เดือนและทุกคนต้องเข้าระบบประกันสังคม แต่ระเบียบออกมาไม่คลุมเรื่องครูจ้าง สอศ เลย การจ้างครูช่วยข้าราชการสอนโดยใช้เงินบำรุงการศึกษา หรือเงินจากวัสดุฝึกของนักเรียนมันเป็นการเบียดบังเงินของเด็กแต่มันก็เป็นการช่วยเหล่าข้าราชการผลิตบุคคลากรออกสู่ตลาดแรงงานได้จำนวนมาก จำนวนเงินที่ครูจ้างช่วยข้าราชการสอนคือเดือนละ 8,340 ตามวุฒิปริญญาตรีเดิมบางวิทยาลัยจำนวนนักเรียนน้อยเช่นกลุ่มวิทยาลัยการอาชีพ ยังคงได้ 7,600 บาทต่อเดือนในปัจจุบันนี้และยังต้องถูกหักประกันสังคมอีกเดือนละ 400 บาท ทั้งที่ระเบียบการสมัครใช้ระเบียบราชการทั้งหมดแต่ เรืองเงินจ้างสอนให้ใช้ดุลพินิจของผู้อำนวยการแต่ละวิทยาลัยหาเงินเพื่อช่วยข้าราชการจ้างสอน ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น เติมน้ำมันรถ กินข้าว เช่าบ้านก็เท่ากันกับข้าราชการ ขอเพิ่มอีกนิดตามนโยบายรัฐบาลที่หาเสียงไว้ และขอความเท่าเทียมกับหน่วยงานที่กล่าวมาเพราะทุกคนก็ปริญญาตรีและมีใบประกอบวิชาชีพครูทุกคนครับ

จึงขอร้องทางสื่อมวลชน นักข่าว ที่เป็นคนกลางประชาสัมพันธ์ข่าว เสนอข่าวสอบถามรัฐบาล ออกรายการทีวีเผยแพร่บทความนี้ ให้ท่านๆ ทั้งหลายในรัฐบาลรับทราบ และจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ถ้าท่านในฐานะสื่อได้ไปสอบถามจากปากท่านรัฐมนตรีจาตุรนต์ ฉายแสง ด้วยตัวเอง เกี่ยวกับครูอาชีวศึกษา เรื่องอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวของ สอศ. ที่เดือดร้อนอยู่ ณ ตอนนี้ เพราะมีภาระหน้าที่ด้านครอบครัว ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเชื้อเพลิงรถ ค่าชำระหนี้ กยศ. ไม่พอใช้จ่ายในแต่ล่ะเดือน แม้แต่อนาคตเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เลยครับ ต้องไปกู้เงินนอกระบบเป็นหนี้สินตามมา จึงใคร่ขอความกรุณาท่านในฐานะสื่อมวลชนที่เป็นกลาง ช่วยผมและเพื่อนครูอัตราจ้างกรมอาชีวะด้วยครับ

ครูอัตราจ้าง สอศ. ต้องดำเนินโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลในการออกให้บริการ เช่น
1. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์ 5-8 วัน ครูแผนกวิชาช่างยนต์ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวและไม่มีโอกาสได้พบญาติ
2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลปีใหม่ 5-8 วัน ครูแผนกวิชาช่างยนต์ไม่ได้มีโอกาสได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเลยครับ บางวิทยาลัยให้แต่ครูจ่างสอนดำเนินงานส่วนข้าราชการหยุดยาว
3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
4. โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
5. โครงการต่างๆที่เร่งด่วน เป็นต้น
ลูกจ้างสอนทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ เต็มใจช่วยประชาชน มุ่งมั่นสั่งสอนนักเรียนเต็มความสามารถเต็มกำลัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ลูกจ้างสอนทุกคนอยากขอความเมตตา กรุณา ท่านรัฐมนตรีจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลจ้าง ลูกจ้างสอน สอศ. 3 ข้อหลักๆ
1. ตามนโยบายของรัฐบาล จบปริญญาตรีได้รับเงินเดือน 15,000 บาท
2. ครูอัตราจ้างและบุคลากรการศึกษาชั่วคราวทำงาน 3 ปีขึ้นไป บรรจุให้เป็นพนักงานราชการ
3. ต้องการให้เรียกบรรจุครูผู้ช่วยที่สอบขึ้นรายชื่อบัญชีไว้แล้วนั้น ต้องเรียกบรรจุครูผู้ช่วยทั้งหมด

ขอแสดงความนับถือ
ครูอัตราจ้าง
na.ta1720@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยุบสภาแล้วยังทำได้อีกเหรอ
ปง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014