หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | การศึกษา
การศึกษา ข่าว

จบอะไรก็เป็นครูได้! บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวตั๋วครูชั่วคราว 2 ปี แลกพัฒนาตัว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 มกราคม 2557 17:03 น.
       บอร์ดคุรุสภา ไฟเขียวปรับเกณฑ์ใบอนุญาตชั่วคราว เอื้อผู้จบทุกสาขา มีโอกาสได้ตั๋วครูอย่างถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์เดิม พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฯ ศึกษาหาช่องทางพิเศษช่วยครูถิ่นทุรกันดาร ครู ตชด.ที่ไม่มีตั๋วครูและขาดโอกาสพัฒนาตัวให้ได้ตั๋วครู และผ่านเกณฑ์และกำหนดให้ครูต่างชาติที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และวุฒิการศึกษาต่างประเทศขอรับตั๋วครูได้แต่ต้องผ่านอบรม 5 ด้าน 40 ชม.จากเดิมที่อบรมเพียงภาษาและวัฒนธรรม หวังเสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาของไทย อุปนิสัยเด็กไทยที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก

จบอะไรก็เป็นครูได้! บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวตั๋วครูชั่วคราว 2 ปี แลกพัฒนาตัว
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
       วันนี้ (30 ม.ค.) ที่มหาวิทยาลัยนราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เป็นเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการคุรุสภาเสนอ เรื่องการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากเดิมคุรุสภาอนุญาตให้สถานศึกษารับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอื่นซึ่งไม่ใช่วุฒิสายการศึกษาโดยตรง มาเป็นครูได้หากมีความจำเป็นและเน้นสาขาที่ขาดแคลน มาเป็นการขยายโอกาสให้สถานศึกษาสามารถรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอื่นได้ทุกสาขา แต่ยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม คือ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีโรงเรียนและชั่วโมงสอนแน่นอน จากนั้นคุรุสภาจะออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ไม่มีใบอนุญาต หรือ ใบอนุญาตชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปีโดยภายในระยะเวลาดังกล่าวบุคคลนั้นๆ จะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา เช่น เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เป็นต้น หากยังไม่สามารถได้ใบอนุญาตฯ ทางคุรุสภาจะต่ออายุใบอนุญาตชั่วคราวเพิ่มให้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี เมื่อครบกำหนดยังไม่สามารถมีใบอนุญาตฯ ได้ก็จะไม่สามารถสอนได้อีก ทั้งนี้ การขยายหลักเกณฑ์ดังกล่าวรวมถึงโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ห่างไกล และชาวต่างประเทศที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา แต่มาทำการสอนในสถานศึกษาของประเทศไทย แต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ด้วย
       
       “กรณีครูในถิ่นทุรกันดารนั้น ที่ประชุมมีการหารือกว้างขวาง เนื่องจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปรารภว่า ครูในโรงเรียนทุรกันดาร และครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล อาจจะขาดโอกาส ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีใบอนุญาตฯ ทั้งข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางมาเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งบางคนปฏิบัติการสอนมานานกว่า 10 ปี และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ดังนั้นที่ประชุมจึงมอบให้คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการออกใบอนุญาตสำหรับผู้มีความความชำนาญเฉพาะด้าน ไปหาแนวทางภายใน 2 สัปดาห์ ว่า ทำอย่างไรให้ครูกลุ่มนี้ สามารถได้รับใบอนุญาตฯ อย่างถูกต้อง โดยอาจจะมีหลักเกณฑ์พิเศษ เฉพาะครูกลุ่มนี้ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูในส่วนหนึ่งด้วย ขณะเดียวกัน หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะรวมไปถึงครูตำรวจตระเวนชายแดนที่อยากมีใบอนุญาตฯ ด้วย” ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าว
       
       ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาเสนอ เรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีวุฒิทางการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตฯ โดยต่อไปจะต้องเข้ารับการอบรมจากคุรุสภาเป็นเวลาประมาณ 40 ชั่วโมง ก่อนทำการสอนในสถานศึกษาไทย ใน 5 หัวข้อคือ ภาษาและวัฒนธรรมไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ ปรัชญาการศึกษาไทย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา จากเดิมที่อมรมเพียงหัวข้อเดียวคือ ภาษาและวัฒนธรรมเท่านั้น โดยสาเหตุที่มีการเพิ่มหัวข้อในการอบรมก็เพื่อให้ชาวต่างประเทศ มีความเข้าใจวัฒนธรรม การใช้ชีวิต รวมถึงบุคลิกลักษณะของเด็กไทย ว่าเป็นอย่างไร เช่น ทำไมเด็กไทยถึงไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่กล้าซักถาม เพื่อไม่ให้ดูถูกเด็กไทย และหวังว่าชาวต่างประเทศเหล่านี้จะสอนอยู่ในประเทศไทยนานขึ้นด้วย
       
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
สพฐ.สั่งเก็บตัวคนออกข้อสอบครูผู้ช่วย ห้ามเฉลยก่อนสอบเสร็จ หวั่นทุจริต
ปัดฝุ่นตำรายุค 2499 ใช้สอน ป.1-3 แก้ปัญหา นร.อ่านเขียนไม่ได้
ปัดโยก ผอ.ร.ร.สตรีวิทย์ 2 เข้ากรุ สพฐ.เพื่อรอโยกกลับรัง ชี้ต้องดูผลสอบคลิปเสียง
วธ.จัดเที่ยววัดวังโบราณสถาน
มึนครูมืออาชีพเก่งทฤษฎี สอนไม่เป็น
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 10 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 7 คน
70 %
ไม่เห็นด้วย 3 คน
30 %
ความคิดเห็นที่ 8 +11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การเปิดโอกาสให้กับสายอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับ เป็นประโยชน์

แต่ขอฝากไปยังคุรุสภาด้วยได้ไหมครับว่า ท่านจะส่งเสริมนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศให้สามารถออกไปเป็นครูที่มีคุณภาพได้หรือไม่

สิ่งที่มีอยู่แล้วท่านไม่เอาใจใส่ พอถึงเวลาวิกฤตก็ไปดึงคนโน้นคนนี้เข้ามา ท่านเต็มที่แค่ไหนกับการพัฒนาคนที่เรียนครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ซึ่งพวกเขาได้เลือกเป็นเส้นทางของเขาอยู่แล้วในตอนนี้

ย้ำว่าไม่ได้ใจแคบนะครับ แต่พิจารณาตัวเองหน่อยนะครับคุรุสภา เพราะคุณทำให้คนเรียนครูเสียกำลังใจในการพัฒนาตนเอง และคนทั่วไปเกิดบาดหมางแตกแยกกับคนเรียนครู และคนที่เรียนครูก็จะถูกเยาะเย้ยโดยหมดทางสู้ เพราะในสายตาของหลายๆ คน เขาไม่เก่งอย่างไรก็จะไม่เก่งอย่างนั้นอยู่วันยังค่ำ คนมีใจเรียนมาตั้งแต่แรกต่อให้พัฒนาตัวเองแค่ไหน หากคุรุสภาไม่สนับสนุนพวกเขาด้วย คนเรียนครูก็จะถูกเยาะเย้ยจากคนสายอื่น(ไม่ได้หมายถึงการแย่งงาน แต่หมายถึงการดูแคลน)เช่นนี้เรื่อยไป

เมื่อคนอยากเป็นครูนั้นถูกคุรุสภาทำให้แตกแยก แล้วเราจะได้ครูที่มีคุณภาพได้อย่างไร
ฝากให้คิดนะครับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 21 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จากประสบการณ์ที่ผมได้เป็นครูอัตราจ้างมา ประมาณ 6 ปีกว่า ผมจบ เกษตรศึกษา-ประมง จากเทคโนโลยีราชมงคลปี 44 เรียนวิชาครูมา 33 หน่วยกิต ฝึกสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี แต่ขอใบประกอบวิชาชีพยังไม่ได้ เพราะคุรุสภาไม่รับรองวิชาจิตวิทยาการศึกษา วิชาเดียว ผมพบว่าทางสำนักงานเขตได้มีการจัดอบรมให้ทุกเทอมและบางครั้ง โรงเรียนก็ส่งไปอบรมบ้าง นี่คือเรื่องจริง ถ้าคนที่เป็นครูอยู่แล้วก็ต้องเข้ารับการอบรมทุกปี ใช่ไหมครับ ผมว่าคนที่จบครูหรือไม่จบครูมาสอนก็มีข้อด้อยและข้อดีทุกคน อยู่ที่สามัญสำนึก เหมือนที่เจอประจำ มีอะไรก็ใช้แต่อัตราจ้างตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ พี่นะ คศ.3 นะ จะให้ไปทำแบบนั้นไม่ได้ เท่าที่พบคนที่จบครูมาใหม่ หลักสูตร 5 ปี ก็สอนไม่ได้แตกต่างหรอกครับ หลักสูตร 5 ปี น้องจะเก่งเทคโนโลยีมาก เพราะแต่ละคนมี facbook มี line กันทั้งนั้น แม้แต่คุมสอบ O-net ปี 57 น่าจะห้ามกรรมการคุมสอบ พกมือถือนะครับ จะได้มีเวลาดูเด็กบ้าง ถ้าคนที่เป็นครูอยู่ ณ เวลานี้ ให้ย้อนกลับไปดูครูในโรงเรียนก่อนนะครับ โดยเฉพาะ ที่จบครูมา 5 ปี และ คศ. 3 ครับ
wunlapha@windowslive.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การจะเป้นครูที่ดีได้นั้นมันมีหลายปัจจัย สมมุติว่าคุรจบคณิตศาตร์มาคุณไม่ได้เรียนความเป็นครูมาเลยคุณจะมีวิธีการถ่ายทอดยังไงให้เด็กเข้าใจ เพราะว่าเด็กมีความแตกต่างกันหรือท่านจะทราบขั้นตอนการสอนใหม ต้องมีขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุปอะไรประมาณนี้ ซึ่งมีอีกหลายอย่างที่คนที่เรียนเอกอื่นมายังไม่รู้ ดังนั้นเอกอื่นที่จะมาสอนจะต้องมาศึกษาความเป็นครูกันก่อน ในส่วนคนที่เรียนศึกษาศาตร์มาเช๋นเอกประฐมวัยก็ไปสอนเด็กอนุบาลเพราะพวกนี้เก่งครับเป็นบุคลากรที่สอนพื้นฐานทุกอย่างก่อ่นที่จะมาให้พวกที่คิดว่าตัวเองเก่งสอน(หมายถึงพวกที่เรียนเอก คณิต วิท พวกที่โพสก่อนหน้า) แต่เขาเรียนจบศึกษาศาตร์พวกนี้เรียนจิตวิทยาการสอนมาด้วย และเทคโนโลยีการศึกษาก็ไปเป็นครูโสต เป็นต้น ฝากไว้อีกอย่าง อย่าคิดว่าการเป้นครูทีสอนให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่คุณสอนเป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่ว่าคุณจบมาสายตรงจะสอนได้เลย ผมเห็นมาแล้วจบช่างมาสอนช่างโดยไม่ผ่านความเป็นครูมา สุดท้ายนักเรียนก็ไม่อย่ากเรียนเพราะเอาสิ่งที่ตนเองเรียนมามาสอนโดยไม่มีวิธีการสอนที่ดี ยัดเยียดอย่างเดียว
photnaka@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดิฉันจบ ศศบ.ภาษาอังกฤษ บอกตรงๆ ว่าไม่ได้คิดเป็นครูแต่แรก ทำงานกรุงเทพแต่พอกลับบ้าน ผอ.ท่านหนึ่งทราบว่าจบเอกอังกฤษชวนไปเป็นครูอัตราจ้าง ตอนแรกกลัว แต่เอาเข้าจริงดิฉันทำงานนี้ได้ดี ขอบอกว่าผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษของเด็กดีขึ้นเป็นที่พอใจของตนเอง ครูและผู้ปกครอง สามารถสอบถามได้เลยว่าจริงเท็จแค่ไหน ชื่อครูนุศรา จันเสน สอนที่ดอนไชยป่าแขม อ.ปง พะเยา แต่ดิฉันไม่มีใบประกอบวิชาชีพ มีแต่ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ไม่สามารถสอบครูได้ จริงๆอยากให้ใช้ใบนี้สอบครูได้ อาจจะกำหนดเกณฑ์ให้หาใบประกอบวิชาชีพภายในกี่ปีก็แล้วแต่ ตอนนี้เลยใช้วิธีเทียบโอน สอบมาตรฐานตอนนี้ได้ 5 มาตรฐาน ตั้งใจจะอบรมเพิ่ม แต่จนป่านนี้คุรุสภายังไม่กำหนดวันรับสมัครเลย และคิดว่าจะลง ป.บัณฑิตรามคำแหง แต่ตอนนี้ดิฉันสอบราชการติดส่วนอื่น จะไปรับราชการสิ้นเดือนนี้เสียดายโอกาสมาก เพราะผู้ที่จะลงอบรมหรือลงป.บัณฑิตได้จะต้องทำงานในสถานศึกษาเท่านั้น โพสท์ยาวไปหน่อย แต่ดิฉันตั้งใจจะบอกว่าจบอะไรก็เป็นครูที่ดีได้ แต่ก็อยากให้จบสายที่สามารถใช้สอนวิชาหรือสาขานั้นได้จริง ไม่ใช่จบรัฐศาสตร์แต่สอนอังกฤษหรือจบบัญชีแต่เป็นครูวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้ก็มองความคิดเห็นหรือข้อเสนอที่หลากหลายด้วย และที่สำคัญอยากให้ใช้ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถสอบครูได้และภายในกี่ปีก็แล้วแต่ต้องพัฒนาให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ จะได้มีกำลังใจขึ้นอีก เพราะตอนนี้ใกล้สอบครูแล้ว
ครูนุศรา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วกำหนดการเริ่มใช้ จบอะไรก็เป็นครูได้! บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวตั๋วครูชั่วคราว 2 ปี แลกพัฒนาตัว เมื่อไรครับ อยากทราบวัน เวลา และวิธีดำเนินการ ครับ
nadtapong_boy@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ควรทำตั้งนานแล้ว อยากให้คนจบคณิตศาสตร์ตรงๆมาสอนคณิต
จบเคมี จบฟิสิกส์ มาสอนตรงๆเลย ทั้งประถมทั้งมัธยม ไม่ใช่เอาคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์มาสอน ไอ้พวกนี้มันไม่รู้จริง สอนผิดสอนถูก เห็นแล้วปวดหัวแทนลูก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วทำไมไม่ให้จบพยาบาลเป็นหมอไปเลย พยาบาลเก่งกว่าหมอเสียอีก จบอะไรมาก็เป็นไอ้นั้นถูกต้องที่สุด ไม่ใช่จบสัตวบาลมาสอนคณิต ไม่ใช่จบพุทธศาสนามาสอนภาษีไทย อย่างนั้นเอาหมอเอาวิศวะมาสอนเลยดีกว่า ไม่ต้องมีครูหรอก
หัวคุณคงมีไว้ขี้
 
ความคิดเห็นที่ 16 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นหมอ ตอนนี้ไม่ได้ทำงานออกมาเป็นแม่บ้าน
แต่ชอบและรักการสอนโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ ยังฝันว่าสักวันหนึ่งอยากไปสอนเด็ก ๆ ให้เป็นเด็กมีจิตสำนึกดี และมีความรู้วิชาการที่แน่น

โดยส่วนตัวคิดว่าเด็ก ๆ ถ้าได้ครูสอนที่เข้าใจและใจเย็น เด็กทุกคนจะสามารถเรียนได้ดีทุกดนได้
หมอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ครุสภา...ไม้หลักปีกขี้เลน
เปลี่ยนเกณฑ์ทุกปี
มีอะไรเป็นสาระบ้าง
ค.คน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โง่ แต่ขยัน ขี้ประจบ ชอบเลียและให้เขาเลียด้วย
หากินกับผู้ปกครองและเด็ก
วิสัยทัศน์ครู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จบอะไรก็ตามที่ได้รับอนุญาตแต่ต้องไปสอนเด็ก ป.1
ให้อ่านออกเขียนได้ ดิซิมีปัญญาสอนได้จริงรึเปล่า
estersydney@live.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในความคิดผม
จบ วทบ. หรือ วศบ. เป็นครูสายวิทย์
จบ นบ. หรือ รบ. เป็นครูสายศิลป์

จบ พบ. เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

ใครจบวิทยาลัยครู หรือ ราชภัฎ ไม่ว่าสาขาอะไรก็แล้วแต่ ขอย้ำว่า ไม่ควรรับเข้าบรรจุ
แต่ให้เรียนใหม่ในสาขาอื่นเพิ่มอีก 1 ปี ที่สถานศึกษาแห่งอื่น จึงจะรับเข้าบรรจุได้
นักเรียน ม.ปลาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นักศึกษาที่เรียนจบสายครูมาโดยตรงเค้าถูกขัดเกลามาแล้ว แต่ถ้าเรียนจบสาขาอื่นแล้วไปสอนเด็กท่านคิดว่าจะสอนได้มีประสิทธิภาพหรอครับ ถึงจะมีการอบรม 40 ชั่วโมงก็ตาม
ครู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องถามว่า ประสิทธิภาพในการสอนคืออะไร ถ้าสอนดีตรงตามเนื้อหา แต่พอไปเจอข้อสอบทำไม่ได้ เรียกว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่า ครูที่ดี ต้องรู้และเชี่ยวชาญด้านนั้นๆอย่างลึกซึ้งก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นต้องสามารถพลิกแพลงวิธีการอธิบายได้หลากหลาย เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งความสามารถตรงนี้ ต้องมีข้อแรกมาประกอบ ถ้าพลิกแพลงการอธิบายไปแล้ว แต่ผิดหลักก็เท่ากับว่าสอนผิด ซึ่งแย่กว่าอีก ครูที่ไม่เชี่ยวชาญ แค่สอนได้ แต่ไม่มีทางสอนได้ดี
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จบสายครูตรงๆไม่มีความรู้ หนังสือเรียนเด็กพิมพ์ผิดเขียนเนื้อหาผิด แมร่งมันยังไม่รู้กันเลย ไอ้พวกด๊อกเตอร์ที่เขียนตำราเรียนสายวิทย์ หรือที่ไม่ได้เขียนตำราแต่เขาเอาชื่อมาใส่ไว้ด้วยเป็นเทือกท้ายหนังสือว่าใครเป็นผู้แต่งให้เอาออกไปเสียขายขี้หน้า เขาด่ากันทั้งประเทศ มันรู้ไม๊ว่าบางเรื่องเนื้อหามันผิด ตัวครูความรู้ไม่แน่นสอนผิดพูดผิด เด็กก็เชื่อผิดๆ สอนไม่เก่งเพราะไม่ได้เรียนวิชาครูดีกว่าสอนผิดๆ ช่างมั่นใจเหลือว่าจบครูโดยตรง ช่างเหมาะสมกันกับแบบเรียนเน่าๆ
เลือกเอา
 
ความคิดเห็นที่ 10 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จบวิศวะ จบหมอ ขอเป็นครูบ้าง
doc
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จบวิศวะ จบหมอ ขอเป็นครูบ้าง
doc
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การเปิดโอกาสให้กับสายอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับ เป็นประโยชน์

แต่ขอฝากไปยังคุรุสภาด้วยได้ไหมครับว่า ท่านจะส่งเสริมนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศให้สามารถออกไปเป็นครูที่มีคุณภาพได้หรือไม่

สิ่งที่มีอยู่แล้วท่านไม่เอาใจใส่ พอถึงเวลาวิกฤตก็ไปดึงคนโน้นคนนี้เข้ามา ท่านเต็มที่แค่ไหนกับการพัฒนาคนที่เรียนครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ซึ่งพวกเขาได้เลือกเป็นเส้นทางของเขาอยู่แล้วในตอนนี้

ย้ำว่าไม่ได้ใจแคบนะครับ แต่พิจารณาตัวเองหน่อยนะครับคุรุสภา เพราะคุณทำให้คนเรียนครูเสียกำลังใจในการพัฒนาตนเอง และคนทั่วไปเกิดบาดหมางแตกแยกกับคนเรียนครู และคนที่เรียนครูก็จะถูกเยาะเย้ยโดยหมดทางสู้ เพราะในสายตาของหลายๆ คน เขาไม่เก่งอย่างไรก็จะไม่เก่งอย่างนั้นอยู่วันยังค่ำ คนมีใจเรียนมาตั้งแต่แรกต่อให้พัฒนาตัวเองแค่ไหน หากคุรุสภาไม่สนับสนุนพวกเขาด้วย คนเรียนครูก็จะถูกเยาะเย้ยจากคนสายอื่น(ไม่ได้หมายถึงการแย่งงาน แต่หมายถึงการดูแคลน)เช่นนี้เรื่อยไป

เมื่อคนอยากเป็นครูนั้นถูกคุรุสภาทำให้แตกแยก แล้วเราจะได้ครูที่มีคุณภาพได้อย่างไร
ฝากให้คิดนะครับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จบครุศาสตร์ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นครูที่มีคุณภาพ

ปัญหาของคนจบครุศาสตร์หลายคนคือ ความรู้ในวิชาที่สอนไม่เข้มแข็งพอ

ปัญหาของคนจบ วิศวะ วิทยาศาสตร์ คือไม่มีความรู้เรื่องการสอน การวัดผล จิตวิทยาการสอน

แต่ละคนต่างมีจุดด้วย ผมว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนนะดีแล้ว ผลดีอยู่ที่เด็ก

โดยส่วนตัว ผมว่ามีความรู้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
คนสอนไม่เก่งแต่สอนถูก ดีกว่า คนสอนเก่งแต่สอนผิด ๆ ถูก ๆ ไม่ใช่หรือ ส่วนเรื่องการสอนคนนอกห้องเรียน ผมว่ามันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกมากกว่า ไม่ได้ขึ้นว่าจบสาขาไหนมา

ลองดูอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย เกือบทุกคนไม่ได้เรียนสายครู(ยกเว้นบางคณะ) แต่เค้าสอนได้ดีมาก ทั้งในและนอกห้องเรียน บางครั้งยังแอบคิดว่า เราเรียนอะไรไปตอนม.ปลาย ไม่เห็นรู้เรื่องเลย อ.ที่สอนมหาวิทยาลัยสอนได้ดีและเข้าใจกว่ามาก
วิทยาศาสตร์
 
ความคิดเห็นที่ 7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
...อยากให้ในโรงเรียนมีแพทย์เป็นครูสอนชีวะ วิศวะเป็นครูสอนฟิสิกส์
ฝันที่(อาจ)เป็นจริง...
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แปลกแต่จริงในเมืองไทย
คนที่เรียนเก่ง เรียนดี มาเป็น หมอ วิศวะ
123456789
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้ว ขบวนการล้างสมองเด็ก จะฉวยโอกาส เข้ามา ย้อมสีเด็ก ให้แดง ดังใจ หรือปล่าวเนี่ย
ร่วมกันช่วยตรวจสอบด้วย
เล่น ต้นน้ำ กันเลย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ความจริงสอนแล้ว 5 ปี ก็น่าจะได้ใบอยุญาติได้แล้ว แต่ต้องดูความประพฤติในช่วง5 ปีที่ผ่านมา โดยประเมินจากการโหวตจากครูทั้งโรงเรียน
น่าจะเป็นไปได้เพราะกฏคนเป็นผู้ตั้งขึ้น
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาอีกแล้ว อะไรๆก็โหวต นี่มันไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยซะหน่อย มันเรื่องความรู้ความสามารถ จะมาโหวตให้ผ่านๆกันได้ไง มันต้องสอบ ถ้าครูขาดแคลน ก็ต้องหาทางดึงดูดคนดีๆมาเป็นครูให้ได้

เห็นด้วยที่จบสาขาไหน ก็ควรมาสอนได้ โดยจะต้องสอนวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่จบสังคมให้มาเป็นครูพละ จบพละให้มาเป็นครูศิลปะ แบบนี้ต่อให้จบครูมาจริง แต่สอนไม่ตรงก็ไร้ค่า
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิดได้นะนี่ เป็นครูอยู่ใช่มะ -*-
-*-
 
ความคิดเห็นที่ 3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าใจแคบนักเลยคหที่1

เขาก็บอกอยู่แล้วว่าทดลองสอน2ปี และยังมีการอบรมก่อนทำการสอน ไม่ใช่ออกใบอนุญาตให้เลย

หรือคุณจะให้เขาทำอย่างไง
ช่วยแถลงให้ฟังหน่อยได้ไหมครูท้องทถิ่นคนเก่ง
ครูสายวิชาชีพ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องไม่มีการจำกัดอายุด้วย เพราะเป็นการริดรอนสิทธิ
ประเทศที่พัฒนาแล้วในต่างชาติ ในใบสมัครเขาไม่มีช่องอายุและพ.ศ.เกิด ควรแก้ใขด้วย
เด็กจบจากนอก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จบอะไรก็เป็นครูได้ คือความหายนะของการศึกษาชาติ แค่คนเรียนครู ออกมายังเป็นครูที่ดีไม่ได้ ทั้งองค์ความรู้ คุณลักษณะความเป็นครู จิตวิญญาณของความเป็นครู อุดมการณ์ แทบหาไม่เจอสำหรับครูที่จบออกมาแล้วเป็นครู ถ้าต้องการเห็นความหายนะอย่างยั้่งยืน รับมาเลย แล้วให้ออกมาประกาศตนให้ชัดว่า เกิดขึ้นในสมัยใครเป็นผู้เห็นชอบ จะได้ด่าได้ถูกตัวในอนาคต ไม่อย่างนั้นก็จะเหวี่ยงแหเอาจาก ครูผู้สอน ครูตกเป็นจำเลยของสังคมมาโดยตลอด
ครูท้องถิ่น
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่จริง สิ่งนี้ตั้งหาก จะเพิ่มการเเข่งขัน ให้ครูมีคุณภาพขึ้น
อย่างเช่นในวิชาสายวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ คนที่จบวิทยาศาสตร์ กับ ครุศาสตร์ ความรู้ด้านวิชาการมันต่างกันมากๆ จริงอยู่ ครุศาสตร์อาจจะมีดีด้านจิตวิทยาด้วย

เเต่บางโรงเรียน และหลักสูตรก็ต้องการเน้นในด้านวิชาการเพื่อร้องรับความต้องการอยู่ดี

มันจึงไม่ใช่หายนะ เเต่เป็นแรงกระตุ้นให้คนที่เรียนครุศาสตร์ว่า จงรีบพัฒนาด้วยเองได้เเล้ว เพื่อจะได้เเข่งขันกับคนอื่นได้

แต่ถ้าบอกว่าหายนะสำหรับคนขี้เกียจน่ะอาจจะใช่
จีโยโย้
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เริ่มตีโจทย์แตกแล้ว

การศึกษาไทยโดนผูกขาดจากคนจบครูเพียงไม่กี่สิบปีก็เริ่มเห็นผล
ในอดีตพวกครูไม่จบครูสอนเด็กจบ ป 2, ป4 อ่านออก เขียนหนังสือได้
พวกจบครูสอน ป 6 อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ออกไม่คล่องเป็นแถว เด็กม 3 เขียนเรียงความไม่เป็น

ครูรุ่นไม่ผูกขาด โรงเรียนได้คนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ครูรุ่นผูกขาดได้คนปลายแถว มาจากพวกไม่รู้จะเรียนอะไรก็เรียนครู พอเป็นผู้บริหารก็เก่งในการสร้างอาณาจักรของตนเองกันคนนอกเข้าไปแทรก การศึกษาไทยก็เอวังประการ ฉะนี้ซิพี่น้อง
sobpong
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014