ผู้จัดการออนไลน์
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | Words of Science

Words of Science - ทั้งหมด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Absolute Zero : ศูนย์องศาสัมบูรณ์
Absorbed dose : ปริมาณรังสีที่ถูกดูดกลืน
Action potential: ศักย์กิริยา
Activation: การก่อกัมมันต์
Activator: ตัวเร่งเร้า
Active immunity: การก่อภูมิคุ้มกันด้วยตัวเอง
Active size: แหล่งกัมมันต์
Adipose tissue: เนื้อเยื่อไขมัน
Aerobic Bacteria: แบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจน
Aerosol: ละอองลอย
Aftershock: อาฟเตอร์ช็อก
Age Pyramid: แผนภูมิอายุรูปพิระมิด
Aggregate Fruit: ผลกลุ่ม
Agritronic : ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร
Air Mass:มวลอากาศ
Air Pollution: มลพิษทางอากาศ
Air Sac: ถุงลม
Albino: เผือก
Alflatoxin: สารพิษอะฟลาทอกซิน
ALI: ขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี
Alkalosis: ภาวะเป็นด่าง
Alleles: อัลลีส
Allosome: อัลโลโซม
Alternative Energy: พลังงานทดแทน
Alternative medicine : การแพทย์ทางเลือก
Amensalism: ภาวการณ์อยู่ร่วมกันที่มีการขัดแย้งกัน
Amitosis: เอไมโทซิส
Amnion: ถุงน้ำคร่ำ
Amoeba: อะมีบา
Amoebocyte: เซลล์ที่มีรูปร่างและการเคลื่อนที่คล้ายอะมีบา
Amoeboid Movement: การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
Amphibian: สัตว์สะเทินสะเทินบก
Amylose: อะไมโลส
Animal: สัตว์
Annual dose: ปริมาณรังสีรอบปี
Annular eclipse : สุริยุปราคาวงแหวน
Antibiotic : ยาปฏิชีวนะ
Apex
aphelion : จุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด
aphelion : จุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด
aquaculture : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค
arc second/ second of arc : ฟิลิปดา
Artificial insemination : การผสมเทียม
Artificial rain : ฝนเทียม
Artificial Satellite : ดาวเทียม
Astrobiology : ชีววิทยาดวงดาว
Astronomical unit (AU) : หน่วยดาราศาสตร์
Atom: อะตอม
Atomic cloud: อะตอมิกคลาวด์
Atomic mass : มวลอะตอม
Atomic number : เลขอะตอม
Aurora: แสงเหนือใต้
Avian Influenza: เชื้อไข้หวัดนก


 Amitosis: เอไมโทซิส 
 
เอไมโทซิส หมายถึง การแบ่งเซลล์แบ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ เกิดขึ้นแก่นิวเคลียส โดยที่นิวเคลียสจะคอดตรงกลางแล้วแบ่งออกเป็นสองส่วน ขณะเดียวกันผนังเซลล์จะคอดเว้าเข้าตรงกลาง แบ่งโพรงเป็นโทพลาสซึมออกเป็นสองส่วน เกิดเป็นเซลล์ใหม่สองเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบนี้มักพบในเซลล์ที่ผิดปกติ เช่น เซลล์มะเร็ง

ข้อมูลจากหนังสือศัพท์ชีววิทยา โดย รศ.ดร.ยุพา ผลโภค
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018