หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | ข่าว
ข่าว Press Release

ต้านไวรัสก่อโรค "เริม" ด้วย "มะหาด" สมุนไพรไทย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 8 กรกฎาคม 2551 10:54 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ต้านไวรัสก่อโรค เริม ด้วย มะหาด สมุนไพรไทย
ผลมะหาด

ต้านไวรัสก่อโรค เริม ด้วย มะหาด สมุนไพรไทย
แก่นต้นมะหาด (ภาพทั้งหมดจาก สกว.)

ต้านไวรัสก่อโรค เริม ด้วย มะหาด สมุนไพรไทย
ดร.กิตติศักดิ์

ต้านไวรัสก่อโรค เริม ด้วย มะหาด สมุนไพรไทย
ต้นมะหาด

สกว. - หลายคนอาจจะไม่รู้จัก "มะหาด" และทราบด้วยว่าสมุนไพรไทยชนิดนี้ใช้ยับยั้งไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค "เริม" ได้ด้วย ความมหัศจรรย์แบบไม่พึ่งพายาต่างชาติเช่นนี้ทาง สกว.ได้บอกต่อมายังผู้จัดการวิทยาศาสตร์ผ่านจดหมายข่าวเพื่อกระจายข่าวงานวิจัยนี้
       
       เริมเป็นโรคที่ยังคงพบบ่อย และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญอันหนึ่งของประเทศไทย โรคเริมเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเริม หรือไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์หรือเอชเอสวี (herpes simplex virus: HSV) ซึ่ง แบ่งได้เป็น 2 ชนิดได้แก่ เอชเอสวี-1 (HSV-1) และเอชเอสวี-2 (HSV-2) ทั้งนี้ เอชเอสวี-1 มักก่อให้เกิดโรคกับร่างกายที่ตำแหน่งสูงกว่าสะดือ เช่น สมองอักเสบ เยื่อบุตาและกระจกตาอักเสบ ส่วนเอชเอสวี-2 มักก่อให้เกิดโรคเริมที่อวัยวะเพศ และเริมในทารกแรกคลอด ซึ่งเชื้อเริมทั้งสองชนิดทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน และก่อความรำคาญให้กับผู้ติดเชื้อ
       
       เชื้อเริมแพร่กระจายได้จากการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งที่มีไวรัส โดยไวรัสเข้าสู่เยื่อเมือกผิวหนังหรือบาดแผลที่ผิวหนัง หลังจากติดเชื้อครั้งแรกแล้วไม่ว่าจะแสดงอาการหรือไม่ก็ตาม ไวรัสจะยังคงอยู่ในร่างกายโดยแฝงตัวอยู่ในปมประสาท เมื่อมีการกระตุ้นจึงแสดงอาการของโรคซ้ำ การกระตุ้นอาจเกิดจากไข้ ความเครียด ภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง หรือระดับฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลง
        
       โดยทั่วไปการติดเชื้อเริมครั้งแรกจะมีความรุนแรงมากกว่าการติดเชื้อซ้ำ เพราะยังไม่มีภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อไวรัส แต่ภายหลังการติดเชื้อจะตรวจพบแอนติบอดีเกิดขึ้น ซึ่งคงอยู่ตลอดชีวิต ทั้งนี้ การติดเชื้อไวรัสเริมในบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิต เช่น พบได้ในผู้ป่วยเด็กเล็ก ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเข้าสู่ในระบบประสาทส่วนกลาง และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
       
       ปัจจุบันยาที่ใช้รักษาเริมมีราคาค่อนข้างแพงเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วง คือ มีรายงานว่าไวรัสเริมบางสายพันธุ์เริ่มดื้อต่อยาที่ใช้รักษา ดังนั้นการรักษาให้ได้ผลดีจึงอาจต้องใช้ยาอื่นร่วมด้วย การค้นหายาต้านไวรัสชนิดใหม่ที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างจากยาปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการรักษาโรคเริมให้ได้ผลดีในอนาคต
       
       ขณะนี้ได้มีการศึกษาวิจัยพบว่าสมุนไพรไทยหลายชนิดมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส ตัวอย่างสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อเริม เช่น ข่าเล็ก เปลือกต้นฝาง ทับทิม กานพลู และพญายอ นอกจากนี้ยังมี “มะหาด” ไม้ยืนต้นที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ได้ทำการศึกษาศักยภาพของมะหาดเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคเริม โดยได้รับทุนจากฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
       

       คณะผู้วิจัยได้นำสารสกัดจากแก่นมะหาด ไปทดสอบในหลอดทดลองพบว่ามีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมทั้งสองชนิด จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าสารออกฤทธิ์ คือ oxyresveratrol ต่อมาได้ทำการศึกษาในสัตว์ทดลอง คือ หนูที่ติดเชื้อไวรัส เอชเอสวี-1 เริ่มจากการนำสาร oxyresveratrol มาเตรียมเป็นยาทาในรูปของขี้ผึ้ง แล้วนำไปทาผิวหนังของสัตว์ทดลองบริเวณที่เป็นแผล
        
       พบว่ายาที่มีความเข้มข้น 30% ให้ผลในการรักษาอย่างชัดเจน โดยยาเตรียมในขนาดดังกล่าว เมื่อทาผิวหนังบริเวณที่เป็นวันละ 5 ครั้งมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของแผลในสัตว์ทดลองได้เทียบเท่ากับยาครีมอะไซโคลไวร์ (acyclovir) ขนาดความเข้มข้น 5 % ซึ่งเป็นยาสังเคราะห์ที่ใช้รักษาโรคเริมในปัจจุบัน และเป็นยาที่มียอดขายอันดับที่ 16 ของโลก
       
       ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า oxyresveratrol จากแก่นมะหาดมีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาเป็นยาทาผิวหนังต้านไวรัสเริมได้ นับได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งในการวิจัยเพื่อค้นพบยาใหม่โดยเริ่มต้นจากสมุนไพร ซึ่งคณะวิจัยจะพัฒนาสูตรตำรับต่อไปเพื่อให้สามารถลดปริมาณของ oxyresveratrol ในตำรับลงได้ เช่น การเลือกใช้ยาพื้นที่เหมาะสม การลดขนาดอนุภาคของสาร การเปลี่ยนรูปแบบตำรับ ฯลฯ จากนั้นนำยาเตรียม oxyresveratrol ตำรับใหม่ที่ได้มาทำการศึกษาในสัตว์ทดลองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความเป็นพิษ หากได้ผลว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาดี และไม่มีความเป็นพิษ จึงจะพิจารณานำไปศึกษาเพื่อใช้เป็นยาในคนต่อไป

ข่าวล่าสุด ในหมวด
สกว.ร่วมหนุนกิจกรรมสมาคมอัญมณี
ทีเซลส์เผยสหรัฐฯ สนใจศึกษามะเร็งกลายพันธุ์ร่วมกับไทย
สดร.บุกสิงคโปร์หารือพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์อาเซียน
สดร.เสริมแกร่งดาราศาสตร์ครูวิทย์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ย้อนรอยโบราณคดี ขยายผลเส้นทางสู่ทวาย
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

จำนวนคนโหวต 8 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 8 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีแบบสำเร็จรูปขายไหม ครับติดต่อที่ไหนได้บ้างคับ
k
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014