มหิดลทุ่มซื้อซอฟต์แวร์สอนคณิต Mathematica ใช้ทั้งมหาวิทยาลัย

โดย MGR Online   
28 มิถุนายน 2553 13:26 น.
มหิดลทุ่มซื้อซอฟต์แวร์สอนคณิต Mathematica ใช้ทั้งมหาวิทยาลัย
นายชยธร วนาสวัสดิ์ และตัวอย่างซอฟต์แวร์ Mathematica
        เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยไทยสำหรับการซื้อซอฟต์แวร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ Mathematica ทั้งมหาวิทยาลัย โดยมหิดลเผยใช้งบ 2 ล้าน สร้าง 3 ห้องแล็บ เพียบพร้อมคอมพิวเตอร์ 200 เครื่อง สำหรับซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ง่ายและเร็วขึ้น สร้างตัวอย่างได้ชัดเจนมากกว่า 2 มิติ
       
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงเปิดตัว “โครงการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ Mathematica ครั้งแรกในไทย” เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.53 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งซอฟแวร์ในโครงการดังกล่าวเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทวอลแฟรมรีเสิร์ช (Wolfram Research.Inc) สหรัฐฯ โดยทางมหาวิทยาลับมหิดลจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปี 1 ทุกคน
       
       ศ.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทายลัยมหิดล กล่าวถึงซอฟต์แวร์ดังกล่าวว่า จะช่วยฝึกฝนนักศึกษาทักษะเรียนรู้คณิตศาสตร์แต่ไม่ใช่ทำหน้าที่สอนแทนอาจารย์ ซึ่งเป็นแนวโน้มในการเรียนการสอนในอนาคตของมหาวิทยาลัยที่จะนำซอฟต์แวร์มาช่วยสอน และคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ซึ่งนักศึกษากว่า 2,000 คนจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้
       
       ด้าน ผศ.ชัยวัฒน์ มณีสว่าง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงซอฟต์แวร์ Mathematica ว่ามีความสามารถในการคำนวณเชิงสัญลักษณ์ซึ่งอยู่คนละระดับกับเครื่องคิดเลข ทั้งในแง่ความละเอียดและความฉลาดของโปรแกรม เช่น สามารถคำนวณ x+x = 2x, p/2 + p/2 = p ได้ เป็นต้น และช่วยให้ผู้สอนแสดงตัวอย่างได้มากและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งนักศึกษาสามารถตรวจสอบคำตอบการบ้านได้ด้วยตัวเองทำให้อาจารย์ประหยัดเวลาในการตรวจการบ้าน อีกทั้งยังมีความมั่นใจในการทำโจทย์และค้นคว้าในเชิงลึกต่อไป
       
       “สำหรับการแสดงผลของซอฟต์แวร์นั้นจะแสดงผลเป็นภาพ ภาพเคลื่อนไหว และภาพ 3 มิติ ซึ่งในโลกของคณิตศาสตร์นั้นสามารถเกิดผลได้มากกว่า 2 มิติ ดังนั้นการแสดงผลได้มากกว่าจึงทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น หรือในการคำนวณที่ซับซ้อนเราสามารถเขียนชุดคำสั่งได้ และในสาขาคณิตศาสตรืประยุกต์จะเห็นการนำไปใช้ที่ชัดเจน อีกทั้งเมื่อใช้ซอฟต์แวร์นี้ควบคุ่กับอินเทอร์เน็ตจะทำให้มีการประยุกต์ได้มากขึ้น ทั้งในสาขา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งคณิตศาสตร์มีผลแน่นอน” ผศ.ชัยวัฒน์กล่าว
       
       ทั้งนี้ ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เลือกซอฟต์แวร์นี้โดยพิจารณาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยคือ 1.ต้องการให้เสียเวลาในการเรียนรู้น้อยลงแต่ได้ความรู้เท่าเดิม และ 2.ในอนาคตที่นักศึกษาซึ่งไม่ใช่นักศึกษาแต่ต้องทำวิจัยที่มีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องได้มีเครื่องมือช่วยเหลือ ซึ่งซอฟต์แวร์ลักษณะเดียวกันนี้มีให้เลือก 2 ซอฟต์แวร์คือ Mathematica ของสหรัฐฯ และ Maple ของแคนาดา แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้ว Maple จะเน้นเรื่องการสอนแต่อ่อนเรื่องการทำวิจัย
       
       อีกทั้งราคายังเป็นปัจจัยสำคัญ โดย Maple ขายในลักษณะขายขาด หากซื้อเพื่อติดตั้งสำหรับคอมพิวเตอร์ 100 เครื่องต้องจ่ายเงินในหลักล้านบาท แต่สำหรับ Mathematica มีค่าลิขสิทธิ์ 600,000 บาท และใช้งานได้ไม่จำกัดเครื่อง โดยมีสัญญาปีต่อปี หากประเมินว่าดีจึงจะต่อสัญญา ทั้งนี้จะใช้งบประมาณทั้งหมด 2 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการ 3 ห้องสำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ให้แก่คอมพิวเตอร์ 200 เครื่อง และมีแนวโน้มที่นักศึกษาในหอพักอาจใช้ซอฟต์แวร์ผ่านระบบอินทราเน็ตได้ฟรีด้วย และในเดือน พ.ย.53 ทางตัวแทนบริษัทวอลแฟรมจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่แนะนำว่าสามารถนำซอฟต์แวร์ไปใช้อะไรได้บ้าง
       
       ดร.ชัยวัฒน์ ยังกล่าวกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ว่า สำหรับซอฟต์แวร์ Mathematica นี้มีใช้อยู่ แต่เป็นการใช้งานในระดับบุคคล และอาจารย์บางท่านที่ใช้ในการทำวิจัยก็อาจนำไปใช้สอนในระดับห้อง แต่การซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ในระดับมหาวิทยาลัย
       
       ด้าน นายชยธร วนาสวัสดิ์ นักศึกษาปี 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ว่า รู้จักซอฟต์แวร์นี้ตั้งแต่เรียนมัธยม โดยได้ยินว่าดีจึงลองใช้ซอฟต์แวร์ตัวอย่างดู และในระดับมหาวิทยาลัยได้นำมาใช้ในการตรวจการบ้าน บางครั้งมีการบ้านให้ทำเรื่องอินทิเกรต (integrate) สามารถใช้โปรแกรมนี้ตรวจคำตอบได้ แต่ต้องแสดงวิธีคิดเอง และยังสามารถแสดงเงื่อนไขที่เราคิดในทฤษฎีคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ได้ว่าเป็นไปตามที่คิดหรือไม่ โดยโปรแกรมสามารถแสดงค่าในตำแหน่งมากๆ เช่น ตำแหน่งที่ 7-8 ล้านได้ เป็นต้น

มหิดลทุ่มซื้อซอฟต์แวร์สอนคณิต Mathematica ใช้ทั้งมหาวิทยาลัย
(ซ้ายไปขวา) ผศ.ชัยวัฒน์ มณีสว่าง , ศ.ศกรณ์ มงคลสุข และดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป
       

จำนวนคนโหวต 13 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 9 คน
70 %
ไม่เห็นด้วย 4 คน
30 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017