หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | คนวงใน
คนวงใน คนวงใน

“ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์” นักเคมีผู้อยู่เบื้องหลังข้อมูลวิทย์ที่ถูกต้อง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
29 สิงหาคม 2554 21:00 น.

“ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์” นักเคมีผู้อยู่เบื้องหลังข้อมูลวิทย์ที่ถูกต้อง
ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ นักเคมีวิเคราะห์ผู้รักในการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักวิทยาศาสตร์คนอื่น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
“ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์” นักเคมีผู้อยู่เบื้องหลังข้อมูลวิทย์ที่ถูกต้อง

สำหรับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ อาจให้ความสำคัญกับการค้นพบสิ่งใหม่ สร้างนวัตกรรมชั้นเลิศ แต่สำหรับ “ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์” แล้วการได้ทำหน้าที่ “นักเคมีวิเคราะห์” ที่สนับสนุนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแก่นักวิจัยคนอื่นๆ คือสิ่งที่สำคัญยิ่ง และดียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อผลงานพื้นฐานของเธอสามารถต่อยอดร่วมกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นได้
       
       ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ เป็นอาจารย์และนักเคมีวิเคราะห์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความสนใจหลักๆ ของเธอคือเรื่องเทคโนโลยีการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ และเนื่องจากกระแสนาโนเทคโนโลยีที่มาแรงในช่วงหลังๆ งานของเธอจึงเน้นไปที่การวิเคราะห์และหาขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร รวมถึงศึกษาเรื่องการกระจายตัวของอนุภาคนาโน
       
       ขอบข่ายงานในวิเคราะห์ทางเคมีที่ ผศ.ดร.อทิตยาสนใจคือ งานทางด้านสิ่งแวดล้อมและอาหาร โดยในประเด็นสิ่งแวดล้อมนั้นเธอบอกแก่ทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ว่า ปัจจุบันอนุภาคเงินนาโนหรือนาโนซิลเวอร์ (nano silver) นั้นถูกนำมาใช้ค่อนข้างเยอะ เธอจึงตั้งคำถามว่าอนุภาคเหล่านั้นจะมีผลอะไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างหรือไม่ และนำเทคนิคการวัดขนาดและเทคนิคหาการกระจายตัวของอนุภาคนาโนในน้ำมาตอบคำถามดังกล่าว
       
       ผศ.ดร.อทิตยาทำการทดลองเพื่อหาคำตอบว่าอนุภาคนาโนซิลเวอร์จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร โดยนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติคือ น้ำทะเล น้ำแม่น้ำ และน้ำประปา มาศึกษาในห้องปฏิบัติการ โดยผสมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ลงไปเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าอนุภาคดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการศึกษาเรื่องนี้ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่พบระดับไม่ปลอดภัยของอนุภาคนาโนในสิ่งแวดล้อม แต่เธอก็ให้ความเห็นว่าอาจเป็นเพราะเทคนิคในการวิเคราะห์ของเธออาจยังไม่สมบูรณ์
       
       อย่างไรก็ดี อาจารย์นักเคมีผู้นี้กล่าวว่า ไม่สามารถฟันธงลงไปได้ว่าอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่มีคนนิยมใช้มากนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่ทราบคือขนาดของอนุภาคมีผลต่อคุณสมบัติทางเคมี หากอนุภาคมีขนาดใหญ่นั้นมักจะตกตะกอน แต่หากมีขนาดเล็กจะไหลไปในสิ่งแวดล้อมได้ไกล อีกทั้งขนาดยังมีผลต่อความเป็นพิษและการดูดซึม ซึ่งสิ่งมีชีวิตสามารถดูดซึมอนุภาคขนาดต่างๆ ได้แตกต่างกันด้วย
       
       “แต่ในบทบาทของตัวเองแล้วไม่สามารถอธิบายรายละเอียดลงลึกถึงเรื่องนี้ หากจะให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ต้องศึกษาร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ด้านอื่น” ผศ.ดร.อทิตยากล่าว
       
       อีกด้านที่เธอสนใจประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเคมีวิเคราะห์คืองานทางด้านอาหาร ซึ่งเธอได้บอกเราว่าเมื่ออนุภาคนาโนแขวนลอยในอาหารจะส่งผลต่อรสสัมผัส ทั้งนี้ เธอสนใจในการเตรียมอนุภาคโปรตีนให้มีขนาดต่างกันด้วยการเติมเกลือบางชนิดลงไป ซึ่งนอกจากเทคนิคการวิเคราะห์แล้วเธอพร้อมทีมวิจัยยังได้พัฒนาเครื่องที่ใช้แยกอนุภาคโปรตีนด้วยสนามของการไหลและสนามของการหมุนเหวี่ยงด้วย
       
       นอกจากความสนใจด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมแล้ว นักเคมีวัย 38 ปีผู้นี้ยังสนใจงานด้านการวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุเพื่อระบุแหล่งที่มาของตัวอย่าง เช่น การวิเคราะห์ที่มาของอัญมณีและข้าว เป็นต้น ซึ่งเธอได้ยกตัวอย่างว่า หากเก็บเมล็ดข้าวจากภาคต่างๆ ของไทยมาวิเคราะห์จะพบว่ามีปริมาณแร่ธาตุที่แตกต่างกัน หรือ อัญมณีจากเอเชียและแอฟริกาอาจมีสีสันเหมือนกัน แต่เมื่อวิเคราะห์ลงไปจะพบว่ามีแร่ธาตุที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค
       
       ผศ.ดร.อทิตยากล่าวว่า งานของเธอจะมีประโยชน์เมื่อมีการต่อยอดและร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์สามารถอื่นๆ ทั้งนี้บทบาทที่สำคัญของนักเคมีวิเคราะห์คือ การระบุให้ได้ว่าสารเคมีที่สนใจนั้นคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรและมีปริมาณเท่าไร ซึ่งหลายคนอาจทำการวิเคราะห์เคมีได้ แต่ถ้าไม่สามารถสร้างข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ก็จะทำให้การตีความข้อมูลในการศึกษาขั้นต่อไปผิดพลาดได้
       
       สำหรับจุดที่ทำให้ ผศ.ดร.อทิตยารักงานวิจัยเกิดขึ้นเมื่อเธอมีโอกาสได้ทำการวิจัยเล็กๆ ระหว่างการทำวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ขณะศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทำให้เธอได้เห็นความท้าทายของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีผลสรุปตายตัวเหมือนการทดลองในระดับชั้นเรียนที่ต่ำกว่า
       
       “ตอนปี 4 ได้ทำโปรเจกต์เล็กๆ ของตัวเอง เราต้องศึกษาและทดลองด้วยตัวเอง ไม่มีการกำหนดว่าต้องทำอะไรเหมือนการทำแล็บในชั้นปีอื่นๆ เมื่อได้ลงมือทำเองแล้วรู้สึกชอบ รู้สึกท้าทายที่ทำอะไรลงแล้วไม่ได้ผลเลยตั้งแต่แรก แต่ต้องไปค้นหา ค้นคว้าเพื่อตอบคำถาม ทำให้งานวิจัยเป็นสิ่งที่น่าค้นหาและรักงานวิจัยมากขึ้น” ผศ.ดร.อทิตยากล่าว
       
       ส่วนเหตุผลที่ชอบวิชาเคมีนั้น ผศ.ดร.อทิตยาให้เหตุผลว่า เนื่องจากเคมีเป็นสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเรา และยังมีอะไรให้ทำได้อีกมาก แต่สนใจศาสตร์ทางด้านเคมีวิเคราะห์เป็นพิเศษเพราะสิ่งที่ตอบคำถามได้ว่าสารเคมีที่สนใจนั้นคืออะไร มีองคืประกอบใดบ้างและมีปริมาณเท่าไร แต่ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ อาจจะสนใจสร้างผลงานใหม่ๆ แต่สำหรับเธอแล้วให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเมื่อมีการต่อยอดร่วมกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ
       
       “สำหรับตัวเองเป็นคนโชคดีที่มีองค์ประกอบรอบข้างดี อยู่ในสภาพแวดล้อมดี มีอาจารย์ที่ดี มีโอกาสได้ทุนวิจัยและมีกำลังสำคัญคือลูกศิษย์ ทั้งนี้ อยากจะฝากแง่คิดแก่ทุกคนว่าอยากให้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุข” นักเคมีวิเคราะห์ฝากทิ้งท้าย
       
       ทั้งนี้ ผศ.ดร.อทิตยาเพิ่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาเคมี (TWAS Prize for Young Scientists in Thailand) รางวัลอันทรงเกียรติจากสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (Academy of Sciences for the Developing World) หรือชื่อเดิมคือสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลก (Third World Academy of Sciences) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มอบราวัลนี้มาตั้งแต่ปี 2529 และหมุนเวียนรางวัลแต่ละปีใน 4 สาขา คือ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ตามลำดับ โดยปีนี้ 2554 เป็นรอบสำหรับรางวัลในสาขาเคมี และเมื่อปี 2550 เธอยังได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

TAG : อทิตยา ศิริภิญญานนท์, นักเคมี, อนุภาคเงินนาโน, นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่, นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ข่าวล่าสุด ในหมวด
“ไม่ทำอะไรเกินตัว” วิสัยทัศน์ “ลาว” พัฒนาชาติด้วยวิทย์
ไม่โป๊...ไม่เปลือย วารสารนี้ตีพิมพ์แต่เรื่องวิชาการ
ถ้าผู้ใหญ่ไม่ขัดเด็ก...นักประดิษฐ์รุ่นใหม่มีทางรุ่ง
ส่งมนุษย์ไปดาวอังคารตอนนี้ “ไม่ตายเพราะรังสีก็กลับมาเป็นมะเร็ง”
จริงหรือฝัน? ตั้งโรงงานผลิตล้อยางโดยคนไทยแก้ราคาตก
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

จำนวนคนโหวต 24 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 9 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
That's not just logic. That's relaly sensible.
Roby
ความคิดเห็นที่ 8 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Not bad at all fleals and gallas. Thanks.
Sunshine
ความคิดเห็นที่ 7 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมืองไทยยังสิ้นคนดีมีความสามารถขอเป็นกำลังใจอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนมีคุณภาพที่มาช่วย
จุดไฟที่ปลายอุโมงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลัง...
พอดีลูกชายก็ได้ทุน พสวท.ม.4-ปริญญาเอก สาขาเคมี
เหมือนกับอาจารย์ ขอให้อาจารย์ประสบความสำเร็จ
ในทุกๆเรื่องที่อาจารย์ทำครับ
รามอินทรา
ความคิดเห็นที่ 6 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาจารย์ยังเป็นเบื้องหลังของการเป็นแม่พิมพ์ที่ดีมาก ๆ ให้กับศิษย์นักเคมีรุ่นต่อ ๆ มาด้วยนะ
ศิษย์
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
อ้อ
ความคิดเห็นที่ 4 +3 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากเห็นงานวิจัยเปลี่ยนเหล็กเป็นทองจังเลยครับ
เน้นฮา
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าเลยครับ เพราะต้องขายทองเป็นกิโล ราคาก็คงไม่ถึงร้อยบาทด้วย
มุมกลับกัน
 
ความคิดเห็นที่ 3 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ได้ดีเพราะวิชาเคมีนี่แหละครับ เพราะสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ยินดีด้วยกับนักเคมีรุ่นใหม่ๆ พยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยและทั้งโลก ยังมีอะไรมากมายที่กำลังรอให้ศึกษาแบบคาดไม่ถึง ใช้หลักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์และผนวกหลัก
เข้าใจ

เข้าถึง

พัฒนา
คนไทยหัวใจวิทย์
ความคิดเห็นที่ 2 +2 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอเเสดงความยินดีด้วยครับ
อ. ศุภฤกษ์ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
ความคิดเห็นที่ 1 +2 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยินดีด้วยครับ อ.แอน
อ.มีโชค
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แสดงความยินดีด้วยครับแอน
เพื่อนเอสซี
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยินดีด้วยค่ะ คุณน้องรหัส
P'Tim
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยินดีด้วยค่ะ
sc
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
What's it take to bcoeme a sublime expounder of prose like yourself?
Bubbi
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015