ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax

โดย ศุภฤกษ์ คฤหานนท์   
17 กันยายน 2555 11:16 น.
ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax
        จากบทความเรื่อง “ล้วงเทคนิคถ่ายดาวเคราะห์จาก “คุณโก๊ะ” ช่างภาพดังจากฟิลิปปินส์” ผมได้กล่าวถึงการประมวลผลภาพด้วยโปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์ ชื่อว่า Registax ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นักดาราศาสตร์นิยมใช้ในการประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้า โดยโปรแกรมสามารถประมวลผลได้ทั้งไฟล์ภาพนิ่ง และวิดีโอ
       
       หลังจากเทคนิคการถ่ายภาพด้วยวิธี การถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าซ้ำๆ ต่อเนื่องจำนวนหลายๆ ภาพอาจเป็น 50-100 ภาพ หรือมากกว่านั้น และการการถ่ายภาพด้วยเทคนิคการถ่ายในรูปแบบวีดีโอ ซึ่งภาพแต่ละภาพจะมีความคมชัดในแต่ละบริเวณภาพที่แตกต่างกันไป อันเนื่องจากผลของมวลอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านหน้ากล้องขณะถ่ายภาพ เมื่อเราได้ภาพจำนวนมากแล้ว เราก็จะนำภาพทั้งหมดมารวมกันเป็นภาพเดียวที่มีความคมชัดมากที่สุด ด้วยเทคนิคการทำ Stacking Image ด้วยโปรแกรม Registax
       
       (สามารถอ่านเทคนิคการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า เพื่อนำมาใช้ในการทำ Stacking Image ย้อนหลังได้ที่ บทความการถ่ายภาพ “เทคนิคการถ่ายภาพดวงจันทร์เต็มดวงให้คมชัด” ตามลิงค์ http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9540000135301)
       
       ความสามารถของโปรแกรม Registax มีจุดเด่นในการ Alignment คือ การจัดการตำแหน่งของภาพวัตถุท้องฟ้า ซึ่งอาจเคลื่อนไปจากตำแหน่งภาพก่อนหน้า ให้มาอยู่ ณ ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมด และความสามารถในการทำ Stacking Image คือ การเลือกบริเวณที่มีความคมชัดที่สุด หรือที่ดีที่สุดของแต่ละภาพออกมาใช้ในการสร้างภาพ เช่น Contrast หรือ Sharpen ที่ดีที่สุดแสดงออกมา เพื่อให้ได้ภาพที่มีความคมชัดทั่วทั้งภาพนั่นเองครับ
       
       ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Registax มีรายละเอียดดังนี้

ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax
       

       
       1.เลือกไฟล์ภาพที่ถ่ายไว้ขึ้นมาทั้งหมด จากเมนู Select โดยกด Ctrl+A เพื่อเลือกเปิดไฟล์ภาพทั้งหมด

ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax
       

       
       2.เลือกรูปแบบการ Alignment โดยสามารถเลือกเป็นแบบ Default หรือแบบ Multi เพื่อกำหนดตำแหน่งจุดอ้างอิงในการ Alignment
       
       3.เลือกขนาดของพื้นที่ในการ Alignment ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของบริเวณที่ต้องการจะใช้ในการอ้างอิง
       
       4.เลือกรูปแบบของคุณภาพ เป็นแบบ Gradient2

ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax
       

       
       5.คลิกเมนู Align โปรแกรมจะทำการ Alignment จัดการตำแหน่งของภาพวัตถุท้องฟ้า ให้มาอยู่ ณ ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมด

ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax
       

       
       6.คลิกเมนู Limit จากนั้นโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ เลือกคำสั่ง Optimize & Stack

ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax
       

       
       7.คลิกเมนู Optimize & Stack เพื่อการทำ Stacking Image โดยโปรแกรมจะเลือกบริเวณที่มีความคมชัดที่สุด ของแต่ละภาพออกมาสร้างเป็นภาพที่มีความคมชัดทั่วทั้งภาพ

ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax
       

       
       8.ปรับความคมชัดและการแสดงรายละเอียดของภาพได้จากเครื่องมือ โปรแกรมจะแสดงผลการปรับค่าเพียงบางส่วนของภาพเท่านั่น
       
       9.เมื่อปรับความคมจนเป็นที่พอใจแล้ว คลิกที่เมนู Do All เพื่อให้โปรแกรมทำการปรับภาพทั่วทั้งภาพ
       
       10.คลิกเมนู Final เพื่อเข้าสู่หน้าต่างใหม่ เพื่อทำการ Save ภาพ

ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax
       

       
       11.หน้าต่างสุดท้าย มีเมนูให้ปรับค่าความอิ่มสีและความสว่างของภาพ ร่วมทั้งการปรับมุมของภาพ หลังจากที่ปรับทุกอย่างจนพอใจแล้ว คลิกเมนู Save Image โดยเลือกรูปแบบไฟล์การ Save เป็นแบบ TIFF เพื่อความยืดหยุ่นในการนำไปปรับในภายหลัง
       
       จากขั้นตอนข้างต้น สามารถทดลองปรับค่าต่างๆ เพื่อความเหมาะสมกับภาพถ่ายได้ ซึ่งในขั้นต้นเราอาจต้องลองผิดลองถูกดูครับ ซึ่งคำแนะนำข้างต้นก็เป็นเพียงวิธีการเบื้องต้นเท่านั้น โปรแกรมยังสามารถนำไฟล์วีดีโอมาใช้ในการ Stacking Image อีกด้วย ซึ่งการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า เช่นดาวเคราะห์ ปัจจุบันนิยมถ่ายภาพด้วยเว็บแคม ในรูปแบบไฟล์ วิดีโอ เนื่องจากจะได้จำนวนภาพที่มากกว่า การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลทั่วไป

ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax
        ตัวอย่างภาพดวงจันทร์ที่ผ่านจากประมวลผลจากโปรแกรม Registax จากจำนวนภาพทั้งหมด 22 ภาพ (ภาพโดย : ศุภฤกษ์ คฤหานนท์ : Canon EOS 450D + Takahashi TOA150 F:1100mm / F7.3/ 1/400 วินาที / ISO 200)

ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax
        ตัวอย่างภาพดวงอาทิตย์ที่ผ่านจากประมวลผลจากโปรแกรม Registax จากจำนวนภาพทั้งหมด 40 ภาพ ในภาพแสดงให้เห็นรายละเอียดของ Sunspot และพื้นผิวของดวงอาทิตย์ได้อย่างคมชัดมากขึ้น (ภาพโดย : ศุภฤกษ์ คฤหานนท์ : Canon EOS 7D + Takahashi TOA150 F:1100mm / F7.3/ 1/500 วินาที / ISO 100)

ประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วย Registax
       


       เกี่ยวกับผู้เขียน
       
       ศุภฤกษ์ คฤหานนท์
       
       สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
       
       ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร., เคยทำวิจัยเรื่อง การทดสอบค่าทัศนวิสัยท้องฟ้าบริเวณสถานที่ก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติ มีประสบการณ์ในฐานะวิทยากรอบรมการดูดาวเบื้องต้น และเป็นวิทยากรสอนการถ่ายภาพดาราศาสตร์ในโครงการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2554 ของ สดร.ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”
       
       “คุณค่าของภาพถ่ายนั้นไม่เพียงแต่ให้ความงามด้านศิลปะ แต่ทุกภาพยังสามารถอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย”
       
       อ่านบทความ ศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
       
       

       

       
       

จำนวนคนโหวต 4 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017