หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | ข่าว
ข่าว ในประเทศ

ชมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014

ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 20 กรกฎาคม 2557 08:06 น.
ชมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014
       ชม 5 ผลงานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยในงาน IPITEx 2014
       
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน IP INNOVATION AND TECHNOLOGY EXPO 2014 (IPITEx 2014) เป็นครั้งแรกของไทย ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค.57 เวลา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 103-105
       
       ภายในงานรวมผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการลงทุนและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของไทย มีการจัดแสดงผลงานกว่า 200 ผลงาน ใน 13 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่มยางและไม้ยางพารา กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กลุ่มอาหารและเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครื่องจักรกลเพื่ออุตสาหกรรม กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องปรับอากาศ กลุ่มซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงนิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์

ชมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014
นวัตกรรมเจิร์มการ์ดผลิตภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์เคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุด ผลงานวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       จากผลงานที่น่าสนใจมากมาย ทีมข่าว ASTV-ผู้จัดการออนไลน์อาสาพาไปดูบรรยากาศ และทำความรู้จักกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจบางส่วน
       
       ผลงานแรกจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "นวัตกรรมเจิร์มการ์ดผลิตภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์เคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุด" ที่นำสารสกัดจากเปลือกชั้นในของมังคุดที่ชื่อว่า แซนโทน (Xanthone) มาใช้ผสมผสานในการใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหน้ากากอนามัย แผ่นกรองอากาศ แผ่นปิดสิว พลาสเตอร์ปิดแผล แผ่นปิดผิวหนังและน้ำยาทาแผล โดยแซนโทนมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้ทั้ง แบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา อาทิ H2N1 เชื้อก่อโรคทางเดินหายใจ เชื้อก่อโรคระบบเยื่อหุ้มสมอง เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผสมผสานกับธรรมชาติที่นอกจากป้องกันเชื้อโรคได้แล้ว ยังฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย

ชมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014
อุปกรณ์ตรวจวัดความง่วง (แบบพกพา) "AlertZ" ผลงานจากอาจารย์ เจษฎา อานิล ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       อีกผลงานที่น่าสนใจคืออุปกรณ์ตรวจวัดความง่วงแบบพกพา "AlertZ" ผลงานจาก เจษฎา อานิล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อุปกรณ์ตรวจความง่วงที่อาศัยเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณสมอง แล้วนำมาประมวลผลเป็นเสียงสัญญาณเตือน
       
       อุปกรณ์ดังกล่าวมี 2 ชิ้นคือ หมวกติดตั้งอิเล็กโทรดสำหรับตรวจวัดสัญญาณสมอง ที่จะส่งสัญญาณไปยังตัวกล่องตรวจวัดสัญญาณสมอง ที่จะมีแสงไฟและเสียงเตือนเมื่อผู้ขับขี่มีอาการง่วงนอน อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องขับรถเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะพนักงานขับรถขนส่งมวลชนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหลับใน
       
       "ในอนาคตเราตั้งใจจะทำให้เหลืออุปกรณ์เพียงแค่ชิ้นเดียวคือหมวก ที่จะเป็นทั้งตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณเตือน ซึ่งนอกจากจะส่งเสียงได้แล้ว เราจะทำให้มีระบบสั่นเพิ่มขึ้นด้วย" เจษฎาเผยแก่ทีมข่าว ASTV-ผู้จัดการออนไลน์

ชมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014
เครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรนา (STI Cleaner) โดย ผศ.ดร.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       ผลงานถัดมาคือเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรนา (STI Cleaner) โดย ผศ.ดร.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าของผลงานกล่าวว่า เครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรนาสามารถกำจัดกลิ่นเหม็นได้ 100% ภายใน 30 นาที ด้วยการทำงานของสนามไฟฟ้าโคโรนา (Electric field Corona) ที่เป็นการผลิตก๊าซที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีคือโอโซน
       
       "โดยกลิ่นก๊าซที่ผลิตได้จะคล้ายๆ กลิ่นชายทะเล โดยจะผลิตก๊าซออกมาที่ความเข้มข้นพอเหมาะ สำหรับกำจัดกลิ่นเหม็นภายในห้องที่มีขนาด 12x35x25 ตารางเมตร โดยทั่วไปกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจะเกิดจากกลิ่นที่แบคทีเรียสร้างขึ้น และก๊าซพิษเช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย เป็นต้น ซึ่งกลิ่นเหล่านี้โอโซนสามารถกำจัดให้หมดไปได้ ซึ่งแตกต่างตรงที่เป็นการกำจัดกลิ่นไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนสเปรย์ปรับอากาศทั่วไป" ผศ.ดร.ศิศีโรตม์กล่าว

ชมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014
เทคโนโลยีการเคลือบสระกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติ โดยภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
       มาถึงเทคโนโลยีการเคลือบสระกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติ โดยภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยียางพาราในรูปแผ่นฟิล์มสำหรับใช้รองสระกักเก็บน้ำ ที่แต่เดิมการขุดบ่อกักเก็บน้ำจำเป็นต้องใช้แผ่นพลาสติกรองที่ก้นบ่อเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมออก แต่เนื่องจากพลาสติกมีอายุการใช้งานที่สั้นประมาณ 3 ปีทำให้ต้องเปลี่ยนแผ่นรองก้นบ่อยๆ เป็นปัญหาทางด้านงบประมาณ จึงมีการริเริ่มเทคโนโลยีการเคลือบสระน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยผ้าใบขึ้น
       
       ทีมวิจัยพบว่าเมื่อเทียบระหว่างพลาสติกและยางพารา การลงทุนทางด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรของยางพาราใช้ทุนที่น้อยกว่า สามารถประยุกต์ใช้กับขนาดและรูปทรงของสระน้ำได้หลากหลาย อีกทั้งยางพารายังมีอายุอยู่ได้นานกว่าที่ประมาณ 10 ปี โดยการใช้ผ้าใบด้ายดิบจำนวน 1-2 ชั้นวางที่ชั้นล่างสุด จากนั้นทาหรือพ่นทับด้วยน้ำยางคอมพาวด์รอให้ยางแห้งประมาณ 3 วันแล้วจึงปล่อยน้ำลงบ่อได้

ชมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014
นวัตกรรมยานยนต์ล้อหุ้มเกราะ 4x4 รุ่น first win 4x4 จากบริษัท ชัยเสรีเม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
       ผลงานสุดท้ายดูเหมือนเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดภายในงาน IPITEx 2014 คือนวัตกรรมยานยนต์ล้อหุ้มเกราะ จากบริษัท ชัยเสรีเม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นยานยนต์หุ้มเกราะฝีมือคนไทยที่พัฒนาขึ้น
       
       "ยานยนต์ล้อหุ้มเกราะคันนี้เรามีหลักการสร้าง 3 ข้อด้วยกัน คือสมรรถนะ การป้องกันระเบิดและความสะดวกสบายของคนนั่ง รถคันนี้จะแตกต่างจากรถหุ้มเกราะทหารทั่วไป มีขนาดใหญ่และรูปทรงที่ทันสมัยทรงพลังมากกว่า สามารถป้องกันระเบิดที่ใช้ในทางภาคใต้ได้ ทางด้านล้อเราได้พัฒนายางหุ้มเกราะให้เป็นแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบาขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนหรือกำลังของรถดีขึ้น โดยยางจะเป็นยาง 2 ชั้น ตัวถังรถจะถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงที่ปลอดภัยเมื่อเกิดระเบิด เพราะจะป้องกันทั้งผู้โดยสารและห้องเครื่อง ทำให้เมื่อเกิดเหตุระเบิดรถจะยังสามารถวิ่งต่อไปได้ ภายในห้องโดยสารมี 11 ที่นั่งที่ออกแบบมาพอดีกับทหาร 1 หน่วยที่ค่อนข้างสะดวกสบายกว่ารถหุ้มเกราะรุ่นเก่า" นายกฤต กุลหิรัญ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยเสรีเม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด กล่าวกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์
       
       นอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยให้ผู้สนใจได้ซื้อกลับไปทดลองใช้อีกด้วย

ชมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014
       

ชมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014
       

ชมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014
       

       
Instagram


TAG : TPITEx, นิทรรศการ, ไบเทค, จุฬา, มหิดล, ยางพารา, รถหุ้มเกราะ
ข่าวล่าสุด ในหมวด
ชมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014
กสทช.-ลาดกระบังเผยผลวิจัยคลื่นจากเสามือถือ ท่ามกลางความเคลือบแคลง
จับ "คางคก-กบ-อึ่ง" ใส่แสตมป์
หนุน 25 ล้านพัฒนาระบบประมวลเครื่องตรวจระเบิดด้วยเรดาร์
ชวนชมต้นแบบ "เวชนคร" เมืองดูแลสุขภาพในงาน "สวนชีววิทย์"
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 2 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
ความคิดเห็นที่ 3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสียดายมากครับไม่ได้ไป
ปีหน้าจัดอีกนะครับงานดีๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มัสคอสต์ระวังโดนเทเลทับบี้และกัปตันอเมริกาฟ้องลิขสิทธิ์นะ
ยักษ์ดอย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สุดยอดทุกท่าน
เดชา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โชคดีนะที่สุดยอด บางคนไม่เคยสุดยอดเลย
ออกแล้ว
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014