หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | นวตกรรม
นวตกรรม สิ่งประดิษฐ์-เทคโนโลยี

เปิดตัว "ระหัดวิดน้ำ" ใช้งานทั้งปีไม่มีค่าเชื้อเพลิง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 12 กันยายน 2557 08:23 น.
เปิดตัว ระหัดวิดน้ำ ใช้งานทั้งปีไม่มีค่าเชื้อเพลิง
ผศ.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ กับระหัดวิดน้ำแบบใหม่
        พระจอมเกล้าลาดกระบังเปิดตัว "ระหัดวิดน้ำ" ใช้งานทั้งปีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการน้ำดีกว่าแบบที่ใช้ปัจจุบันกว่า 2 เท่า ในราคากว่าครึ่งหนึ่ง
       
       ​สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดตัวกังหันลมพร้อมระหัดวิดน้ำ ยุคประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้พลังงานลมที่มีประสิทธิภาพในการจัดการน้ำดีกว่าแบบที่ใช้ปัจจุบันกว่า 2 เท่า ในราคาเพียงครึ่งหนึ่งจากราคาเครื่องที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบัน
       
       อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของระหัดวิดน้ำที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบัน ระหัดวิดน้ำใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำจากแม่น้ำผันเข้าสู่การทำการเกษตร การเพาะปลูกในหลากหลายประเภท อาทิ การทำนาข้าว การทำสวน การทำนาเกลือ ฯลฯ ซึ่งระหัดวิดน้ำที่ใช้โดยแพร่หลายในปัจจุบันต้องใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งประสบปัญหาการสูญหาย ค่าใช้การบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายด้านราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะสามารถขจัดปัญหา
       
       ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวมีแนวคิดในการผนวกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในด้านต่างๆ โดยการดำเนินงานดังกล่าวล้วนสอดคล้องกับแนวคิด“รากฐานนวัตกรรมสร้างชาติ” ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังที่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทยเพื่อประชาชนชาวไทยในทุกระดับ
       
       ผศ.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ ประธานสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอันดับห้าของโลกเป็นรองประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และ บังกลาเทศ มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 67 ล้านไร่ต่อปี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานประมาณ 15 ล้านไร่ต่อปี มีอัตราการใช้น้ำประมาณ 1,000 ลบ.ม.ต่อไร่
       
       "ระบบคลองชลประทานมี 2 รูปแบบคือคลองลอย สามารถปล่อยน้ำไหลเข้าคลองได้เลย และคลองจม จะต้องใช้ระบบสูบน้ำ โดยปัจจุบันจะใช้ระหัดวิดน้ำประเภทท่อสูบน้ำ หรือที่เรียกทั่วไปว่าท่อพญานาค โดยใช้เครื่องยนต์ดีเชลหรือเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งเกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนของท่อพญานาค อันประกอบไปด้วยเครื่องยนต์กลไกที่มีราคาสูงกว่าตัวละ 150,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันในใช้งานตลอดจนที่ผ่านมามีปัญหาการขโมยเครื่องยนต์ดังกล่าว ซึ่งสิ่งเหล่านั้นล้วนส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนในการประกอบเกษตรกรรมสูง"
       
       ​ผศ.ปัญญากล่าวต่อว่า พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พัฒนาระหัดวิดน้ำชนิดใหม่ โดยการศึกษา ปรับปรุง รูปแบบ และ วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพปัจจุบัน โดยมีการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคของระหัดวิดน้ำ ที่มีการใช้งานในสภาพปัจจุบัน ตลอดจนกำหนดแนวทางการปรับปรุง รูปแบบ และวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการส่งเสริม และการสร้างเพิ่มกลยุทธ์ เพื่อให้มีการใช้งานระหัดวิดน้ำด้วยพลังงานลมชนิดใหม่อย่างแพร่หลาย
       
       "สถาบัน มุ่งหวังให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการสูบน้ำเข้านาจากเครื่องสูบน้ำประเภทท่อสูบน้ำ หรือที่เรียกทั่วไปว่าท่อพญานาค ซึ่งมีการใช้กันในชายทะเล นาเกลือ นาข้าว ฯลฯ ในหลายจังหวัดมาใช้ระหัดวิดน้ำชนิดใหม่ จะทำให้เกษตรสามารถลดต้นทุนในการเพาะปลูก 3- 5 % จากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแต่การบำรุงรักษา ตลอดจนเป็นการรองรับแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่จะมีราคาสูงขึ้นอีกในอนาคต" ผศ.ปัญญากล่าว ​​
       
       สำหรับลักษณะการทำงานของนวัตกรรมระหัดวิดน้ำชนิดใหม่นี้ มีรายละเอียดโดยกังหันลมทำหน้าที่ในการรับพลังงานลมและแปลงเป็นพลังงานกลในรูปของแรงบิดจากการหมุนของเพลากังหัน แรงบิดจากการหมุนจะถูกส่งผ่านล้อส่งกำลัง และส่งผ่านโซ่หรือสายพานส่งกำลังเพื่อไปขับวงล้อของใบระหัด ทำให้ใบระหัดเกิดการเคลื่อนที่ไปตามรางและกวาดน้ำลำเลียงไปตามรางเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการ โดยความพิเศษนั้นใช้ตลับลูกปืนมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อถ่ายทอดแรงที่เกิดขึ้นจากเพลาลงไปสู่ชิ้นส่วนอื่นๆ และลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ทำให้ช่วยเพิ่มสมรรถนะการทำงานของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ ลดการสึกหรอ ตลับลูกปืนมักจะผลิตโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและประโยชน์สูงสุด สามารถใช้งานได้ยืดยาวนาน ทนทานต่อความร้อนและแรงเสียดทานได้ดี ไม่แตกหรือเสีย อีกทั้งระหัดวิดน้ำยังเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาไทยที่นักวิจัยจากหลายประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน
       
       "ระหัดวิดน้ำโฉมใหม่นี้ มีต้นทุนถูกลงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการวิดน้ำได้สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนผสมการทำงานเป็น 3 ระบบ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานนำมันเชื้อเพลิง และพลังงานลม ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่อเครื่องเพียง 60,000 บาท หรือถูกกว่าครึ่งหนึ่งของราคาในท้องตลาด อีกทั้งถ้าเกษตรกรนำไปติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมสามารถใช้เพียงพลังงานลมเพื่อใช้งาน"
       
       อย่างไรก็ตาม ผศ.ปัญญาอยากให้เกษตรกรหันกลับมาใช้พลังงานลม เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต ดีกว่าการใช้เครื่องยนต์ ซึ่งจะต้องเสียค่าน้ำมันไม่น้อยกว่า 700 บาทต่อครั้ง ยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์อีกที่ค่อนข้างสิ้นเปลือง แต่พลังงานลมนั้นได้มาฟรีไม่มีสิ้นสุด และข้อดีของการใช้ระหัดวิดน้ำในนาเกลือ คือ เกลือจะมีสีขาว สะอาด ไม่ขม เพราะน้ำทะเลที่ไหลเข้ามาจะผสมกับน้ำจืดในพื้นที่ และผลผลิตที่ได้ก็สามารถขายได้ในราคาดีอีกด้วย
       
       ด้าน นายสุรพล เทศปัญ อดีตกำนันและเกษตรกรนาเกลือตำบลนาโคก จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ปัจจุบันนาเกลือในตำบล ใช้ระหัดวิดน้ำกว่า 30 ตัว ผันน้ำทะเลเข้านาเกลือ ซึ่งทั้งหมดทำด้วยไม้ มีความแข็งแรง ทนทาน และประหยัดต้นทุน แต่เมื่อสภาพสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิต
       
       "ผู้คนบางส่วนชอบความสะดวกสบาย หันมาใช้การดำน้ำเข้านาเกลือโดยเครื่องท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ที่ไม่มีข้อจำกัดในการทำงาน จนลืมความเป็นอยู่เดิมๆ ที่บรรพบุรุษสร้างการใช้ระหัดวิดน้ำแบบธรรมชาติ ที่มีพลังงานลมเป็นต้นทุน ทุกวันนี้ที่ตำบลนาโคกใน 6 หมู่ จะมีรูปกังหันลมคียงคู่กับนาเกลือ ที่ไหนมีนาเกลือที่นั้นต้องมีกังหันลม เพราะอาชีพการทำนาเกลือคืออาชีพที่อยู่คู่สมุทรสาครมาเนิ่นนาน นอกจากว่าจะหายไปเพราะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่" นายสุรพล
       
       ***
       ​สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 077-506-410
       ***

เปิดตัว ระหัดวิดน้ำ ใช้งานทั้งปีไม่มีค่าเชื้อเพลิง
ระหัดวิดน้ำแบบเก่า
       

       

       
       
       *******************************
       

TAG : ระหัดวิดน้ำ, พลังงานลม
ข่าวล่าสุด ในหมวด
เปิดตัว "เครื่องวัดความอร่อย" อาหารไทยรสชาติเดียวทั้งโลก
“เล่นดิน” ตรวจคุณภาพดินก่อนปลูกเทคโนโลยีน่าลงทุน
นักวิจัยทำสถานีเฝ้าระวังหลังเผชิญ "น้ำป่า" ด้วยตัวเอง
เปิดตัว "ระหัดวิดน้ำ" ใช้งานทั้งปีไม่มีค่าเชื้อเพลิง
ฆ่าเชื้อชัวร์ๆ ด้วยแสงยูวีแทนหม้อลวกช้อนซ้อมในศูนย์อาหาร
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

จำนวนคนโหวต 24 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 24 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
ความคิดเห็นที่ 2 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อไหร่จะเรียก "ภูมิปัญญา" เสียใหม่ว่า "เทคโนโลยี" กันบ้างหล่ะครับ

ส่วนตัวผมรู้สึกต่ำต้อยอย่างไรไม่รู้เมื่อผลิตภัณฑ์ของคนไทยถูกเรียกว่า "ภูมิปัญญาชาวบ้าน" แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศกลับเรียกว่า "เทคโนโลยี"
มันก็เป็นเทคโนโลยีนั่นหล่ะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สงสัยทำด้วยเหล็กเลยเรียกว่าแบบใหม่มั้งของ....เดิมทำด้วยวัสดุตามท้องถิ่น...กลุ้มคนไทย
555
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สองรูปนี่มันเหมือนกันนี่นา แล้วมันแบบเก่าใหม่ยังไงล่ะ ตัวระหัดก็ไม่เห็น
งง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้นความคิดน่าจะมาจากกังหันชัยพัฒนาขององค์ในหลวงที่ทรงคิดค้นไว้แต่นานแล้ว
รญา พชรวรางค์กูล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ของดีตามที่คุยเชื่อว่ามีติดตั้งเต็มประเทศในเร็วๆนี้

แต่ไม่ชอบราคาคุยที่ว่า และก็ไม่เคยไปดูจริงๆว่าทำไมของดีนี้กำลังหายไป
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าข่าวนี้จะมีรูป ระหัดแบบใหม่ให้เห็นจะดีมาก อยากเห็นลักษณะ และระบบที่ว่าใหม่นั้นเป็นอย่างไร ผมเห็นชาวบ้านวางระหัดทิ้งไว้ข้างบ้าน(ทำด้วยไม้สัก) แล้วใช้ท่อพญานาคแทน ส่วนระหัดอีกรางหนึ่งของแก ได้รื้อออกเพื่อเอาบู๊ช ทองเหลืองไปถวายวัดเพื่อหล่อพระ สันนืษฐานว่าที่หันมาใช้ท่อเพราะเบากว่าหลายเท่า ส่วนกังหันนั้นคงใช้ได้กับที่ๆลมแรง บางท้องถิ่นลมไม่พอ อีกอย่างงานต้องรีบ เช่นฝนตกต้องรีบสูบน้ำออกจากนา ขนาดใช้คูโบต้ากับท่อยังสูบตลอด๒๔ ชั่วโมง เดี๋ยวนี้ทำนาปีละ๓ครั้ง บางคนไถนาจนถึงเที่ยงคืน หว่านข้าวปลูกก็ใช้เครื่องพ่น,หว่านปุ๋ยใช้เครื่องพ่น,ฉีดยาใช้เครื่อง,เกี่ยวก็ใช้รถเกี่ยว เกี่ยวหมดรถเกี่ยวก็พ่นข้าวเปลือกใส่รถบรรทุก ๆรีบขนไปโรงสีทันที ผมฉายภาพเหล่านี้เพื่อให้เห็นระบบการผลิตที่แข่งกับเวลาเพื่อเงืน เพื่อใช้หนี้ธกส. กังหันลมฉุดระหัดคงไม่ตอบโจทย์ของชาวนาสมัยนี้เช่นเดียวกับควายครับ
ทวี วัฒนา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คห. 4, 6

รบกวนวางถุงกาว อ่านให้มากกว่าเจ็ดบรรทัด แล้วค่อยคอมเม้น

มันไม่ใช่แค่ตัวกังหันเฟ้ย
Onizuka
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันเป็นแค่กังหัน ลากโซ่ไปขับปั๊มป๊อกแป๊ก ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น
Fyi
 
ความคิดเห็นที่ 7 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรียน ความเห็น 4 และ 6
ผมชอบนะ แบบนี้
เป็นการปรับปรุงโดยใช้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ให้ใช้งานได้ดีขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น
อาจจะเริ่มทำงาน(สูบ-วิด น้ำ)ได้แม้แรงลมต่ำ ๆ
แค่นี้ ก็เกิดประโยชน์มหาศาลแล้ว

ทำของที่มันใช้ได้ ถูก ดี คนทั่วไปเข้าถึงได้
ผมพูดนี่ต้องการให้ไปถึง สวทช. ด้วยนะครับ
อย่ามัวแต่ฝันเฟื่องโครงการวิลิศมาหลา
แต่ใช้งานไม่ได้ หรือ ทำเพื่อสนองคนชั้นเศรษฐีนายทุน
เอาของง่ายๆ ที่ใช้กันเยอะ
คนไทย 65 ล้านคน ประหยัดวันละ สลึง ก็เป็นเงินเยอะได้
คิดงานให้นายทุน มันประหยัดมันคนเดียว
มันไม่มาลดราคาสินค้าให้ประชาชน
ย้ำ ประชาชน หรอก
ทวีชัย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น่าจะคิกังหันเเบบไหม่นะ ดีกว่าเเค่เปลี่ยนวัสดุ
ไม่มีไรไหม่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าลืมคิดเผื่อภาคอีสานบ้านผมที่ต้องสูบน้ำบาดาล
มารถแปลงผักในหน้าแล้งด่วยนะครับท่าน ผศ.
นาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันก็ดีน่ะที่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน แต่แบบนี้มันน่าจะเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน หรือโครงงานเด็กมัธยมปลาย หรือเด็ก ปวช มากกว่า ไม่สมราคามหาวิทยาลัยเฉพาะทางทางด้านวิศวกรรม อย่างที่คุยนักคุยหนา
ดีแต่โม้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อไหร่จะเรียก "ภูมิปัญญา" เสียใหม่ว่า "เทคโนโลยี" กันบ้างหล่ะครับ

ส่วนตัวผมรู้สึกต่ำต้อยอย่างไรไม่รู้เมื่อผลิตภัณฑ์ของคนไทยถูกเรียกว่า "ภูมิปัญญาชาวบ้าน" แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศกลับเรียกว่า "เทคโนโลยี"
มันก็เป็นเทคโนโลยีนั่นหล่ะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แต่ผมคิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คำว่าภูมิปัญญาหรอก ตรงที่ฟังดูแล้วไม่หรูไม่ไฮโซน่าจะเป็นที่คำว่าชาวบ้านมากกว่า
Thugsin
 
ความคิดเห็นที่ 1 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนของท่อพญานาค อันประกอบไปด้วยเครื่องยนต์กลไกที่มีราคาสูงกว่าตัวละ 150,000 บาท
-ไหงแพงขนาดน้าน ? ..
.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014