หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | นาโนเทคโนโลยี
 

ดึง “บิดานาโน” ร่วมงาน “นาโนไทยแลนด์”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 31 ตุลาคม 2557 15:52 น.
ดึง “บิดานาโน” ร่วมงาน “นาโนไทยแลนด์”
คณะจัดการนาโนไทยแลนด์ (ซ้ายไปขวา) ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง, ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.คลีนิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล
        สมาคมนาโนแถลงจัดงาน “นาโนไทยไลนด์” ครั้งที่ 4 ดึง “มิเฮล โรโค” บิดาแห่งนาโนเทคโนโลยีจากอเมริกามาร่วมบรรยายพิเศษ พร้อมโชว์นวัตกรรมนาโนผลงานคนไทย อาทิ แผ่นเรืองแสงพิมพ์ด้วยหมึกกราฟีน ซิลิกอนทำขั้วแบตเตอรีจากแกลบข้าว พร้อมโอกาสทดลองในการอบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ใช้กันแพร่หลายในงานนาโน
       
       รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (NanoThailand 2014) เมื่อวันที่ 31 พ.ย.57 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.57 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี และเป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี
       
       ด้าน ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในคณะกรรมการจัดงานกล่าวว่า ภายในงานได้เชิญ “ศ.มิเฮล ซี โรโค”  (Prof.Mihail C Roco) ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้จุดกระแสให้สหรัฐฯ วางแผนพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยี จนประเทศอื่นๆ ให้ความสนใจวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่ปี 2543 และได้รับยกย่องให้เป็น “บดานาโนเทคโนโลยี” ซึ่งที่ปรึกษาประธานาธิบดีระบุว่านาโนเทคโนโลยีจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอื่นๆ
       
       นอกจากการบรรยายพิเศษโดยที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐแล้ว ผศ.ดร.ธนากรยังเผยถึงผลงานนาโนเทคโนโลยีที่จะจัดแสดงภายในงานประชุมวิชาการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การอบรมเพื่อให้นักศึกษาได้ลองใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Probe Microscope) ของบริษัทชิมัดซึ (Shimudzu) ซึ่งนำเข้าโดย บริษัท พาราไซเอนทิฟิก จำกัด การพัฒนาซิลิกอนจากแกลบเพื่อนำไปผลิตขั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่ หรือการตรวจน้ำตาลในเม็ดเลือดแดงเพื่อหาเบาหวาน เป็นต้น
       
       ด้าน ดร.นงลักษณ์ มีทอง จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้พัฒนาซิลิกอนจากแกลบข้าว อธิบายให้ทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ว่า การพัฒนาซิลิกอนจากแกลบข้าวไม่ใช่เรื่องใหม่ มีการพัฒนามากว่า 10 ปีแล้ว โดยก่อนหน้านี้หากพูดถึงซิลิกอนคนจะนึกถึงสารกึ่งตัวนำหรือเซมิคอนดัคเตอร์ ซึ่งซิลิกอนที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำนี้ต้องมีความบริสุทธิ์สูงมาก และมีกระบวนการผลิตแพง แต่ซิลิกอนจากแกลบข้าวจะนำไปใช้ผลิตเป็นขั้วของแบตเตอรีลิเทียมไอออน ซึ่งไม่ต้องบริสุทธิ์เท่าการผลิตสารกึ่งตัวนำ แต่ต้องมีโครงการเล็กระดับนาโน
       
       “ปกติการทำขั้วลบของแบตเตอรีลิเทียมไออนจะใช้กราไฟต์ แต่ความสามารถในการเก็บประจุน้อย เมื่อเทียบกับการใช้ซิลิกอนนาโนที่เก็บประจุได้มากกว่า 12 เท่า ทำให้ผลิตของได้เล็กกว่า 12 เท่า แต่มีปัญหาว่าเมื่อผสมกับลิเทียมจะขยายได้ง่ายเมื่อชาร์จประจุ ทำให้อายุการใช้งานสั้น จึงต้องวิจัยต่อว่าจะทำยังไงไม่ให้ซิลิกอนขยายตัวง่าย”  ดร.นงลักษณ์ ระบุ
       
       สำหรับแกลบ 1 กิโลกรัมจะเผาได้ขี้เถ้าแกลบ 200 กรัม และในขี้เถ้าแกลบมีซิลิกาซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำหรับซิลิกอนถึง 99% ซึ่ง ดร.นงลักษณ์ ระบุว่าหากสามารถเปลี่ยนซิลิกาเป็นซิลิกอนได้ 100% จะผลิตซิลิกอนได้ถึง 200 กรัม แต่ปัจจุบันนักวิจัยสามารถทำได้เพียง 20-30 กรัม ส่วนการต่อยอดจากนี้ทีมวิจัยตั้งใจนำโรงสีจากโครงการพระราชดำริใน จ.อยุธยา มาทดลองขยายกำลังการผลิต เพื่อดูความเป็นไปได้ในเชิงอุตสาหกรรม
       
       อีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือแผ่นเรืองแสงอิเล็กโตรลูมิเนสเซ็นต์จากหมึกนำไฟฟ้ากราฟีน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่ง ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ TOPIC แผ่นเรืองแสงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ผลงานล่าสุดได้ใช้หมึกนำไฟฟ้ามาทดแทนวัสดุเดิม ทำให้ได้แผ่นเรืองที่บิดงอและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
       
       ทั้งนี้ โครงการแผ่นเรืองแสงอิเล็กโตรลูมิเนสเซ็นต์ ประกอบเป็นชั้นๆ จากชั้นบนสุดที่เป็นฐานรองจากแผ่นพลาสติก ถัดลงไปเป็นชั้นฟิล์มนำไฟฟ้าโปร่งแสงที่ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้า ซึ่งนิยมใช้ฟิล์มอินเดียมทินออกไซด์ (ITO) ชั้นที่สามถัดลงไปเป็นชั้นสารเรืองแสงซึ่งนิยมใช้ฟอสเฟอร์ ถัดไปอีกชั้นเป็นชั้นไดอิเล็กทริก และชั้นสุดท้ายเป็นขั้วไฟฟ้าที่นิยมใช้โลหะอย่างเงินหรือทองแดง แต่ในขั้นฟิล์ม ITO นั้นมีข้อเสียที่แตกลายในระดับไมโคร และต้องเตรียมฟิล์มด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ทีมวิจัย TOPIC จึงได้ใช้หมึกนำไฟฟ้ากราฟีนที่ทีมพัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ด้วยเครื่องพิมพ์แบบสกรีน ทำให้สามารถใช้การพิมพ์ในกระบวนการผลิตแผ่นเรืองแสงได้ทั้งหมด

ดึง “บิดานาโน” ร่วมงาน “นาโนไทยแลนด์”
ให้บริการอบรมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจากชิมัดซุ
       

ดึง “บิดานาโน” ร่วมงาน “นาโนไทยแลนด์”
ดร.นงลักษณ์ มีทอง พร้อมแบตเตอรีที่มีชิ้นส่วนจากแกลบข้าว
       

ดึง “บิดานาโน” ร่วมงาน “นาโนไทยแลนด์”
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานแผ่นเรืองแสง ในแก้วกาแฟและถุงหิ้ว
       

       

       
       
       *******************************
       

"ผมไม่ได้ถ่ายภาพดาราศาสตร์เพื่อล่ารางวัล แต่ผมถ่ายเพราะผมมีความสุข" คำพูดจาก สิทธิ์ สิตไทย อาจารย์มหาวิทยาลัยที่อุทิศเวลาว่างให้การถ่ายภาพดาราศาสตร์ จนคว้า 3 รางวัลจากการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2557 ไปครอง อ่านต่อเพิ่มเติม www.manager.co.th/science #managersci #sciencenews #astronomy #astrography #astvscience

A photo posted by AstvScience (@astvscience) onTAG : นาโนเทคโนโลยี, นาโนไทยแลนด์, บิดานาโน, นาโน
ข่าวล่าสุด ในหมวด
ดึง “บิดานาโน” ร่วมงาน “นาโนไทยแลนด์”
กล้องจุลทรรศน์นาโนผลงานโนเบลชี้ช่องไทยศึกษามะเร็ง
“ไขอ้อย” เงินที่ซุกอยู่ในกากโรงงานน้ำตาล
เปลี่ยน “ของเหลือ” เป็น “เครื่องสำอาง”
"โรงงานสิ่งทอนาโน" เพิ่มมูลค่าผ้าทอเมืองเหนือ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014