D.I.Y. มาสร้าง “แถบความร้อนกันฝ้าหน้ากล้อง” ด้วยตนเอง

โดย ศุภฤกษ์ คฤหานนท์   
19 กันยายน 2559 14:33 น.
D.I.Y. มาสร้าง “แถบความร้อนกันฝ้าหน้ากล้อง” ด้วยตนเอง
        สำหรับคอลัมน์นี้เราจะมาสร้างแถบความร้อนสำหรับกันฝ้าหน้ากล้อง ซึ่งสมัยก่อนอุปกรณ์ตัวนี้ยังไม่มีขายในบ้านเรา และราคาค่อนข้างสูง แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครเอาเข้ามาขาย แต่ไม่ต้องสนใจล่ะครับ วันนี้เราสามารถทำเองได้ง่ายๆ โดยสูตรการสร้างเจ้าแถบความร้อนนี้ ผมนำมาจาก คุณอภิรัตน์ ประสิทธิ์ วิศวกรประจำสำนักปฏิบัติการและพัฒนาหอดูดาว สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
       
       หากใครที่ถ่ายดาวบ่อยๆ ก็คงทราบกันดีว่าปัญหาใหญ่สำหรับการถ่ายภาพในเวลากลางคืนนานๆ หลายชั่วโมงคือ ฝ้าที่จะเกิดขึ้นที่หน้าเลนส์ของเราเอาง่ายๆ ยิ่งวันไหนมีความชื้นสูงๆ หรือช่วงวันฟ้าใสที่มักมากับวันหลังฝนตกเสร็จใหม่ๆ ยิ่งมีความชื้นในอากาศสูงมาก เจ้าแถบความร้อนนี่แหละที่จะมาช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพได้นานขึ้นและไม่พลาดโอกาสในคืนวันฟ้าใสอย่างน่าเสียดายไปครับ
       
       หลายคนคงเคยเรียนฟิสิกส์มาเรื่องกฎของโอห์ม ซึ่งใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับ ความต่างศักย์ไฟฟ้า และ กระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน จากสมการ
       
       
V = IR
       โดยที่ V คือความต่างศักย์ มีหน่วยเป็น โวลต์
       I คือกระแสในวงจร หน่วยเป็น แอมแปร์
       R คือความต้านทานในวงจร หน่วยเป็น โอห์ม
       
       และ P=IV
       โดยที่ P คือกำลังไฟฟ้า หน่วยเป็น วัตต์
       V คือความต่างศักย์ มีหน่วยเป็น โวลต์
       I คือกระแสในวงจร หน่วยเป็น แอมแปร์
       
       

       
        จากทั้งสองสมการที่กล่าวมาเราก็สามารถนำมา ใช้ในการสร้างแถบความร้อนกันได้แล้วครับมาเริ่มกันเลยครับ โดยโจทย์ของการสร้างแถบความร้อนของเรามีดังนี้
       
       - ต้องใช้แหล่งพลังงานจาก Power Bank เท่านั้น เนื่องจากพกพาสะดวก หาซื้อง่าย
       
       - สามารถให้ความร้อนที่ทำให้ตัวเลนส์อุ่นได้มากพอ ที่ไม่ทำให้หน้าเลนส์เกิดฝ้า และไม่ทำอันตรายต่อตัวเลนส์
       
       - สามารถใช้งานได้ในเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง
       
       - ต้องใช้งบประมาณในการสร้างต่ำ
       
       - อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้

D.I.Y. มาสร้าง “แถบความร้อนกันฝ้าหน้ากล้อง” ด้วยตนเอง
        1. ตัวต้านทานขนาด 100 โอห์ม (มีอัตราทนกำลังประมาณ 1/4 วัตต์) จำนวน 30 ตัว
       2. สาย USB ตัดจากเมาส์เก่าที่เสียแล้ว
       3. ตะกั่วบัคกรี
       4. Power Bank ขนาด 10,000 mAh
       5. เศษผ้าสำหรับใช้พันแถบความร้อน
       
       จากโจทย์ เราเลือกใช้ Power Bank ซึ่งให้กระแส 1.0-2.2 A / 5V.

D.I.Y. มาสร้าง “แถบความร้อนกันฝ้าหน้ากล้อง” ด้วยตนเอง
       

       จาก V = IR
       V : 5 โวลต์
       R : 3.3 โอห์ม
       
       ได้ I = 5/3.3
        I = 1.5 แอมแปร์
       
       จาก P = IV
       I : 1.5
       V : 5 โวลต์
       
       ได้ P = 1.5 x 5
       P = 7.5 วัตต์
       

       
       โดยค่า P = 7.5 วัตต์ คือค่าที่ผ่านการทดสอบแล้วว่า ให้ความร้อนที่พอเหมาะสม ที่ช่วยให้หน้ากล้องไม่เกิดไอน้ำหรือฝ้าหน้ากล้องที่ความชื้นสูงกว่า 100 เปอร์เซ็น ภายใต้อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสได้ดี โดยใช้สถานที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ในการทดสอบ
       
       หมายเหตุ : สาเหตุในการเลือกใช้ตัวต้านทานแค่ 30 ตัวนั้น ทำให้เราได้ค่า P กำลังไฟฟ้าที่ประมาณ 7.5 วัตต์ ซึ่งร้อนเพียงพอสำหรับใช้งานแล้ว หากเพิ่มตัวต้านทานมากเกินไปจะทำให้ต้องใช้กระแสไฟเกินกว่าที่ Power Bank จะจ่ายได้ ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้ความร้อนที่เพียงพอ
       
       หลังจากการคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมแล้ว จากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการคำนวณหาระยะเวลาใช้งานกันต่อครับ
       
       การคำนวณเวลาการใช้งานแถบความร้อน
       
       ในการคำนวณหาเวลาในการใช้งาน ปัจจัยหลักคือ Power Bank ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป โดยหากมี mAh มากเท่าไหร่ก็ใช้งานได้นานเท่านั้น แต่เราควรเลือกใช้ตั้งแต่กี่ mAh นั้น อันนี้เราสามารถคำนวณหาได้ดังนี้ครับ
       
       ตัวอย่าง :
       
       หากใช้ Power Bank ขนาด 10,000 mAh /5V
       จาก P = IV
       P = 10 x 5
       P = 50
       
       หากใช้ Power Bank ขนาด 5,000 mAh /5V
       จาก P = IV
       P = 5 x 5
       P = 25
       
        หลังจากที่คำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าที่ได้จาก แถบความร้อนจากตัวต้านทานทั้ง 30 ตัวแล้ว เท่ากับ 7.5 วัตต์ และกำลังไฟฟ้าที่ได้จาก Power Bank เราก็สามารถนำมาหาค่าเวลาที่จะสามารถใช้งานกันแล้ว
       
        ตัวอย่าง : เมื่อใช้ Power Bank 10,000 mAh (P = 50)
        ได้เวลา 50/7.5 = 6.7 h
       
        เมื่อใช้ Power Bank 5,000 mAh (P = 25)
        ได้เวลา 25/7.5 = 3.3 h

D.I.Y. มาสร้าง “แถบความร้อนกันฝ้าหน้ากล้อง” ด้วยตนเอง
        และทั้งหมดที่กล่าวมา คุณอาจไม่ต้องคิดมากเพียงทำตามสูตรที่แนะนำมาก็สามารถนำไปใช้ทำแถบความร้อนง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริงกันแล้วครับ ไม่ต้องง้อซื้อจากต่างประเทศราคาหลายพันให้เปลืองตังค์ครับ

D.I.Y. มาสร้าง “แถบความร้อนกันฝ้าหน้ากล้อง” ด้วยตนเอง
        เกี่ยวกับผู้เขียน
       ศุภฤกษ์ คฤหานนท์
       
       สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
       
       ปัจจุบันเป็นหัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร., เคยทำวิจัยเรื่อง การทดสอบค่าทัศนวิสัยท้องฟ้าบริเวณสถานที่ก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติ มีประสบการณ์ในฐานะวิทยากรอบรมการดูดาวเบื้องต้น และเป็นวิทยากรสอนการถ่ายภาพดาราศาสตร์ในโครงการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2554 ของ สดร.ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”
       
       “คุณค่าของภาพถ่ายนั้นไม่เพียงแต่ให้ความงามด้านศิลปะ แต่ทุกภาพยังสามารถอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย”
       
       อ่านบทความ ศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

       
       

       

       
       

จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 3 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016