ฟู๊ดอินโนโพลิสจับมืออภัยภูเบศรส่ง “รางจืด” ประเดิมนวัตกรรมอาหารสุขภาพ

โดย MGR Online   
17 กุมภาพันธ์ 2560 15:34 น.
ฟู๊ดอินโนโพลิสจับมืออภัยภูเบศรส่ง “รางจืด” ประเดิมนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
ฟู๊ดอินโนโพลิสเปิดบ้านให้สื่อมวลชนเข้าชมพื้นที่เป็นครั้งแรก
        ฟู๊ดอินโนโพลิสเปิดบ้านโชว์ความพร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก ผนึก 17 หน่วยงาน เสริมทัพขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร ชูความร่วมมือ “อภัยภูเบศร” ประเดิมเพิ่มมูลค่าสมุนไพรด้วยนวัตกรรมอาหารสุขภาพด้วย “รางจืด” เป็นตัวแรก ตอบโจทย์นายกฯ สมุนไพรต้องมีที่ยืนในตลาดโลกและเติบโตแบบก้าวกระโดดภายใน 1 ปี
       
       โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้สื่อมวลชนเข้าชมพื้นที่เป็นครั้งแรก ณ ฟู๊ดอินโนโพลิส อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17ก.พ.60 พร้อมทั้งกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารกับ 17 หน่วยงาน ประกอบไปด้วยภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย และลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยกระดับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารสุขภาพและสารสกัดสมุนไพร
       
       ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลักในการเดินหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร เมื่อวันที่ 16 พ.ค.59
       
       สวทน.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ประสานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสิทธิประโยชน์ สิ่งจูงใจรวมทั้งมาตรการต่าง ๆ เพื่อดึงดูดบริษัทอาหารชั้นนำของโลกมาลงทุนในประเทศไทย ต่อมาในวันที่ 27 พ.ค.60 ได้มีการลงนามความร่วมมือ 35 หน่วยงาน ซึ่งมีทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อร่วมสร้างเมืองนวัตกรรมอาหารขึ้นในประเทศไทย
       
       ดร.กิติพงค์ กล่าวว่า การเปิดบ้านครั้งนี้ จึงไม่ถือเป็นการเริ่มต้นทำงาน แต่เป็นการรายงานความสำเร็จของโครงการตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเดินหน้าพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารให้ไปสู่เป้าหมายของประเทศไทยคือการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือกับคลัสเตอร์สมุนไพรภาคตะวันออก อย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารสมุนไพรนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เนื่องจากสอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางตลาดอุตสาหกรรมอาหารของโลก
       
       “รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากว่า 30 ปี เมื่อทำงานร่วมกับเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหารที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมจึงเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารสมุนไพรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างแน่นอน และเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเห็นตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายใน 1 ปี” เลขาฯ สวทน. กล่าว
       
       ด้าน ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ กรรมการผู้จัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา คณะทำงานฟู๊ดอินโนโพลิส ได้ทำงานกันอย่างหนัก มีการเดินสายพบปะและเชิญทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงาน มีผู้สนใจและแสดงความจำนงเข้ามาร่วมงานหลายราย จนนำมาสู่ความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย และขณะนี้เราเหลือพื้นที่ล็อตสุดท้ายแล้วที่จะเปิดให้เอกชนเข้ามาใช้บริการ และในอนาคตก็จะขยายเมืองนวัตกรรมอาหารโดยเลือกพื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพเป็นหัวเมืองตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อความสะดวกในการประสานงานทั่วประเทศ ไม่ให้กระจุกตัวอยู่เฉพาะในพื้นที่ส่วนกลางอย่างเดียว
       
       “ความร่วมมือกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถือเป็นโอกาสอันดี ซึ่งนอกจากจะเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรด้วยนวัตกรรมอาหารแล้ว ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วย และด้วยความเข้มแข็งของโรงพยาบาลฯ ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีการขยายผลให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็น เมืองนวัตกรรมอาหารสมุนไพรและเป็นหัวเมืองตะวันออกที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศกัมพูชา ซึ่งเริ่มมีการติดต่อเพื่อทำความร่วมมือกันแล้ว โดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่จะพัฒนาไปสู่อาหารสุขภาพคือ รางจืด ซึ่งประเทศไทยได้ทำวิจัยไว้มากมายมีสรรพคุณครอบจักรวาล สามารถพัฒนาต่อยอดได้ภายในเวลา 1 ปี ” ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหารกล่าว
       
       นอกจากนี้ในส่วนของภาคเอกชนที่ได้ลงนามความร่วมมือในวันนี้คือบริษัท นำเชา ผู้ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลิรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ในการผลิต และซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในประเทศไทยถึงวันละ 50 ตัน โดยทางบริษัทฯ เห็นถึงศักยภาพของเมืองนวัตกรรมอาหารจึงมาร่วมมือเพื่อต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากรด้านการพัฒนานวัตกรรมข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้มากยิ่งขึ้น โดยคาดหวังที่จะสร้างฐานเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

ฟู๊ดอินโนโพลิสจับมืออภัยภูเบศรส่ง “รางจืด” ประเดิมนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ (ซ้าย) เลขาธิการ สวทน. ลงนามความร่วมมือกับ นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยภูเบศร
       

ฟู๊ดอินโนโพลิสจับมืออภัยภูเบศรส่ง “รางจืด” ประเดิมนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
       

ฟู๊ดอินโนโพลิสจับมืออภัยภูเบศรส่ง “รางจืด” ประเดิมนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
ห้องปฏิบัติการภายในฟู๊ดอินโนโพลิส
       

ฟู๊ดอินโนโพลิสจับมืออภัยภูเบศรส่ง “รางจืด” ประเดิมนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ กรรมการผู้จัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร นำชมพื้นที่สำหรับเปิดเป็นห้องปฏิบัติการ
       

ฟู๊ดอินโนโพลิสจับมืออภัยภูเบศรส่ง “รางจืด” ประเดิมนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
ฟู๊ดอินโนโพลิสตั้งอยู่ภายในอาคาร INC2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
       

       

       
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017