ปส.รายงานสรุปเหตุปลาตายหน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โดย MGR Online   
15 มีนาคม 2560 12:04 น. (แก้ไขล่าสุด 15 มีนาคม 2560 15:17 น.)
ปส.รายงานสรุปเหตุปลาตายหน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รายงานสรุปผลการตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของน้ำบริเวณคลองระบายน้ำด้านหน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
       
รายงานสรุปผลการตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของน้ำบริเวณคลองระบายน้ำด้านหน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
       
       วันที่ 14 มีนาคม 2560
       

       
       จากเหตุการณ์ที่มีปลาจำนวนนับร้อยตัวลอยตายในคลองระบายน้ำด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (รูปที่ ๑) ปส. ได้ร่วมกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตจตุจักร เก็บตัวอย่างน้ำไปทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ปลาตายในครั้งนี้ในเบื้องต้น
       
       จากการตรวจวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO) โดยนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักเขตจตุจักร พบว่ามีค่าเกือบเป็น 0 mg/l ส่งผลให้สามารถสันนิษฐาน ได้ว่าปลาที่อาศัยอยู่ในคลองระบายน้ำดังกล่าวอยู่ในสภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงและเป็นสาเหตุในการตายของปลาในครั้งนี้
       
       อย่างไรก็ตามจะมีการรายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จากห้องปฏิบัติการ ภายใน ๗ วัน เพื่อใช้ประกอบการสรุปสาเหตุการตายของปลาที่แน่ชัดต่อไป
       
       ทั้งนี้ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูของประเทศ ได้เก็บตัวอย่างน้ำรอบ ปส. ไปวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีแกมมา ปริมาณกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟาและรวมบีตา เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่พบการปนเปื้อนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในน้ำรอบ ปส. สำหรับในเหตุการณ์นี้ ปส. ก็ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากคลองระบายน้ำดังกล่าว ดังต่อไปนี้
       
       ๑. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน ๓ ตัวอย่าง เพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีแกมมา ปริมาณกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟาและรวมบีตา ซึ่งผลการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีแกมมาในน้ำทั้ง ๓ ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในน้ำตัวอย่าง สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีแอลฟาและรวมบีตา อยู่ในขั้นตอน การเตรียมตัวอย่าง และจะทำการรายงานผลต่อไป
       
       ๒. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน ๑๕ ตัวอย่าง ภายหลังจากที่มีการนำซากปลาออกไปจากคลองระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ ๒) เพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีแกมมา ปริมาณกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟาและรวมบีตา พร้อมทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมของน้ำ เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณออกซิเจนละลาย (mg/l) เป็นต้น เบื้องต้นพบว่าปริมาณออกซิเจนละลายมีค่าอยู่ในช่วง ๐.๑ – ๐.๓ mg/l ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดินทั่วๆไป ที่ควรมีปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง ๒ – ๖ mg/l (อ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ) สำหรับผลการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีแกมมา การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีแอลฟาและรวมบีตาในน้ำ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง และจะทำการรายงานผลต่อไป
       
       หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐานของปริมาณกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟาในน้ำ = ๐.๕ Bq/l (WHO, 2004)
       
       เกณฑ์มาตรฐานของปริมาณกัมมันตภาพรังสีรวมบีตาในน้ำ = ๑.๐ Bq/l (WHO, 2004)

ปส.รายงานสรุปเหตุปลาตายหน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รายงานสรุปผลการตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของน้ำบริเวณคลองระบายน้ำด้านหน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
       

       

       
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017