ลึก

โดย จองื้อที   
16 มีนาคม 2560 23:15 น.
ลึก
        ข่าวคราวเข้าตาผ่านหูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ข่าวคราวของผลกระทบทางด้านลบและผลเสียที่เกิดขึ้น ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในขอบเขตของประเทศนี้ ช่างน้อยนิดเสียเหลือเกินในช่วงเวลาที่ผ่านมา
       
       เมื่อมองแล้วคนทั่วไปดูจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้น้อยกว่าการทะเลาะเบาะแว้งเอาสีข้างเข้าถูกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ในเรื่องที่เกิดจากการสมมติอุปโลกน่าเชื่อศรัทธากันขึ้นมาเอาเองของมนุษย์เสียอีก
       
       กระนั้นประเด็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติชีวิต ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกมองข้ามอยู่เรื่อยมา เมื่อเทียบเข้ากับประเด็นด้านอื่นๆ มีเพียงไม่กี่ครั้งที่ประเด็นเรื่องราวมุมนี้จะกลาเป็นข่าวใหญ่อึกทึกครึกโครมได้รับแรงสนับสนุนสนใจจากคนทั่วไป
       
       ข่าวการรวมกลุ่มประท้วงต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน มาตรการปิดล้อมการประท้วงของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นําการประท้วงถูกควบคุมตัวจนถึงการถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ ถ้อยแถลงจากหน่วยงานราชการ ปรากฏขึ้นเป็นเพียงเสี้ยวเศษหนึ่งของเรื่องราวที่ลื่นไหลไปบนสังคมแท้และหน้าเวบของโลกสังคมเสมือน
       
       ฝ่ายหนึ่งนั้นมีคําถาม “ทําไมต้องต่อต้านการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน?” ... ภาคใต้
       
       มีพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้ ความไม่มั่นคงของพลังงานไฟฟ้าที่อาจจะเกิด เมื่อไฟดับอาจทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและมีผลต่อความมั่นคง ถ่านหินที่ใช้เป็นถ่านหินสะอาดไม่ก่อมลภาวะ ...
       
       เหตุผลต่างๆ ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วแต่จะอ้างเอ่ยกล่าว
       
       อีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็มีคําถาม “ทําไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน?” ... ภาคใต้มีไฟฟ้าไม่พอทําไมไม่สลับสายส่งพลังงานจากภาคอื่นมาเพิ่มเติม โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอีกมากมายหลายประเภทใยไม่เลือกประยุกต์ใช้ ปีก่อนหน้ารายงานระดับพลังงานสูงสุดที่ถูกใช้มีค่าน้อยกว่าพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในระบบของประเทศ
       
       วัฏจักรการผลิตไฟฟ้าด้วยการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเมื่อพิจารณาทั้งระบบแล้วบอกได้ว่าการใช้ถ่านหินนั้นไม่มีวันที่จะเรียกได้ว่าสะอาด เส้นทางการขนส่งถ่านหินเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่จะก่อมลภาวะเปรอะเปื้อนทรัพยากรธรรมชาตอันประเมินค่าไม่ได้... เหตุผลต่างๆ ถูกหยิบยกขึ้นมาเช่นกัน แตกต่างกันที่ฝ่ายหลังมีรายงานเอกสารวิจัยอ้างอิง
       
       ผมเองก็ตั้งคําถาม “ฝ่ายไหนที่ควรค่าแก่การให้เสียงสนับสนุน?” ในใจนั้นมีคําตอบแล้วเพียงแต่ไม่อาจจะชักจูงใครอื่นเชื่อตามความคิดของตัวผมเองหรือเชื่อเพียงเพราะตามติดกันไป แต่ต้องการให้พิจารณาตามข้อมูล เหตุผลการอ้างอิง และหลักฐานต่างๆ ที่แต่ละฝ่ายนั้นนําเสนอกล่าวอ้าง ตัดสินใจเชื่อและสนับสนุนตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความมัวเมาขาดสติหรืออคติขวางกั้น เพราะไม่เช่นนั้นการสนับสนุนหรือกล่าวอ้างเอื้อนเอ่ยที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่มีค่าใดใดเลย
       
       นึกถึงภาพของทะเล ความทรงจําที่ผุด ปรากฏมีเพียงผืนนํ้าทอดตัวสุดสายตาไร้ซึ่งสิ่งสะดุดตาดึงดูดความสนใจ แต่ความเป็นจริงภายใต้ความราบเรียบนั้นอุดมด้วยความสมบูรณ์ความหลากหลาย ความมากมายของทรัพยากรธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงหลากชีวิตต่อเนื่องยาวนาน ใช่จะเวิ้งว้าง ไร้คุณค่าอย่างที่ตาของหลายคนมองเห็น
       
       ในทางกลับกัน นึกถึงอีกความต้องการที่หลายคนร้องอยากหาถึงการพัฒนาและความมั่งคงทางพลังงานไฟฟ้า เนื้อจริงแท้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นหรือ? หรือเป็นดังภูเขานํ้าแข็งกลางมหาสมุทร ที่เพียงส่วนยอดอันน้อยนิดเท่านั้นโผล่พ้นเหนือผิวนํ้าให้เราได้เห็น และมีอะไรลึกลงลับหลบหลังบังซ่อนอยู่ภายใต้คํากล่าวอ้างอันราบเรียบน่าเชื่อถือชวนฟัง
       
       อีกเช่นกัน ผมไม่ต้องการและสามารถบอกหรือชักจูงให้ใครเชื่อตามได้มีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะตัดสินใจเอง แต่มีอยู่หนึ่งวลีสะกิดใจที่พบจากหน้าเว็บเพจที่กดติดตามข่าวสารในเฟคบุก เป็นวลีที่โดดเด่นท่ามกลางกระแสการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และผมเชื่อว่าสามารถใช้กับวิกฤตสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้แทบทุกกรณี
       
       “ใจที่สกปรกกว่าถ่านหิน ย่อมเห็นถ่านหินสะอาด”
       
       ผมเองเห็นด้วยเช่นเดียวกัน

ลึก
        เกี่ยวกับผู้เขียน
       
       จองื้อที
       
       แต่เดิมเป็นเด็กต่างจังหวัดจากภาคตะวันออก มุ่งมั่นเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยความสนใจส่วนตัวและถูกชักชวน จึงเลือกเข้าศึกษาในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ สาขาวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ซึ่งระหว่างนั้นก็ได้มีโอกาสช่วยเก็บข้อมูลงานวิจัยสัตว์ป่าในหลายพื้นที่ หลังจากสำเร็จการศึกษาได้รับคำแนะนำให้ไปศึกษาต่อยังสถาบันอื่น จึงได้เข้ามาศึกษาต่อ ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโทต่อมาถึงในระดับปริญญาเอก และยังคงมีสถานภาพเป็นนิสิตอยู่ในปัจจุบันขณะ
       
       "เราพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย เพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะได้รู้ว่า แท้จริงแล้งเราไม่ได้รู้อะไรเลย"
       
       
พบกับบทความ “จองื้อที” ได้ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

       
       

       

       
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017