“ภูตาโปง” แหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนช่วยจัดการทรัพยากร

โดย MGR Online   
26 มิถุนายน 2560 12:44 น.
       

       
       

จิตอาสาป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม เรารักษาป่าชุมชนด้วยใจไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นทรัพย์สินอะไรทั้งนั้น นอกจากเราขอแค่มีพื้นที่ป่า...

Posted by ภูเตาโปง ป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม on Thursday, June 1, 2017

       
       

       
       จากพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกจนเสื่อมโทรมเมื่อ 50 ปีก่อน และได้รับการฟื้นฟูจนป่ากลับมา “ภูตาโปง” กำลังเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
       
       ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์ นักวิจัยในการโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บอกแก่ทีมข่าวผู้จัดการวิทยาศาสตร์ว่า เดิมทีพื้นที่ภูตาโปงนั้นเคยเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม หลังจากภาครัฐเข้าไปทำสัมปทานป่าแล้วกลายเป็นพื้นที่รกร้าง เมื่อราว 50 ปีก่อน ชาวบ้านจึงใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ คือ โคและกระบือ รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว
       
       

       
       

       
       กระทั่งเมื่อปี 2528 จึงมีความพยายามฟื้นฟูป่าจนได้ป่ากลับคืนมา อันเป็นผลจากความพยายามของจิตอาสา ซึ่งมี นายอรรถพันธ์ สิริคุ้มครองกุล เป็นประธานจิตอาสาในการสร้างป่าชุมชน โดยมีการตั้งกฎป่าชุมชน การประกาศเขตป่า และจัดกิจกรรมอนุรักษ์ เช่น ปลูกป่า การจัดค่ายเยาวชนปลูกป่า การศึกษาธรรมชาติ รวมถึงการคืนกล้าไม้สู่ป่า
       
       หลังจากได้ป่าคืนมาแล้ว ผศ.ดร.พยุงพรได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการจัดการทรัพยากรป่าและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเธอเผยว่าเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่เข้ามาอยู่ในวงโคจร แต่คุณอันใหญ่หลวงนั้นเป็นผลจากการทำงานจิตอาสาของ นายอรรถพันธ์ ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมาจากโรคมะเร็ง
       
       ทั้งนี้ ผศ.ดร.พยุงพรได้รับทุนจาก วช.ทำโครงการรูปแบบการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย และ เป็นผู้อำนวยการแผนวิจัย วช.60 ในโครงการชุดพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูตาโปง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งเป็นโครงการที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร และการสร้างเครือข่ายกับชุมชนรอบนอก
       
       

       
       

       
       ผศ.ดร.พยุงพรกล่าวว่า เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวรุ่นบุกเบิกไปท่องเที่ยวภูตาโปงประมาณ 100 คน และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้สะดวกสบายนัก แต่ระหว่างนี้ได้เรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กับการรองรับนักท่องเที่ยว โดยปีนี้ชุมชนเพิ่งเริ่มสร้างที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 3 หลัง
       
       นอกจากการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมแล้ว ผศ.ดร.พยุงพรเผยว่ายังได้นำทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว เช่น น้ำผักสะทอน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชุมชนผลิตเพื่อปรุงอาหารในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว นำไปใช้แทนน้ำปลาร้าในการปรุงอาหารอย่างส้มตำหรือน้ำปลาหวานได้
       
       การนำเรื่องการท่องเที่ยวมาสู่ชุมชนบ้านบุ่งกุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย ผศ.ดร.พยุงพรเผยว่า ภูเขาโปงยังจุดขายอีกมาก เช่น ทะเลหมอกที่สวยงาม และหินตาผ้าขาว ซึ่งเป็นหินก้อนใหญ่ที่มองเผินๆ มีรูปที่ดูคล้ายคนแก่ และชาวบ้านยังมีความเชื่อเรื่อง “ตาผ้าขาว”ซึ่งเป็นชายสูงวัยที่สวมชุดขาวและทำหน้าที่พิทักษ์ป่า
       
       ภูตาโปงแห่งป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่มนี้น่าจะเป็นอีกตัวอย่างในความพยายามสร้างบรรยากาศอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างป่าและชุมชน ขณะที่นักท่องเที่ยวก็จะได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามพร้อมกับซึมซับเรื่องราวการอนุรักษ์ ที่ไม่เพียงแค่เก็บแต่รู้จักใช้อย่างยั่งยืนด้วย
       
       สำหรับผู้สนใจติดตามของเรื่องราวของภูตาโปงได้ที่ - ภูเตาโปง ป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม https://www.facebook.com/Phutaopong/
       
       อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
       “คนบ้า” ที่น่าขอบคุณ! อรรถพันธ์ สิริคุ้มครองกุล อดีตเซียนหุ้นผู้ทำคุณให้ผืนป่า

“ภูตาโปง” แหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนช่วยจัดการทรัพยากร
ชาวบ้านในชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม นำเสนออาหารจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าชุมชนระหว่างจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “Research for Strategy Management: วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่” ภายใต้แนวคิด “วิจัยไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ” ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.60 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี จ.อุดรธานี
       

“ภูตาโปง” แหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนช่วยจัดการทรัพยากร
อาหารจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม
       

“ภูตาโปง” แหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนช่วยจัดการทรัพยากร
ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์ ระหว่างนำเสนออาหารจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าชุมชนระหว่างจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “Research for Strategy Management: วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่” ภายใต้แนวคิด “วิจัยไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ” ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.60 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี จ.อุดรธานี
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017