สดร.ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลก บูรณาการสู่สะเต็มศึกษา

โดย MGR Online   
8 สิงหาคม 2560 15:01 น.
สดร.ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลก บูรณาการสู่สะเต็มศึกษา
        สดร.ในฐานะศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติของยูเนสโกจัดเวิร์คช็อป ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลก บูรณาการความรู้สู่สะเต็มศึกษา
       
       สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาและเวิร์คช็อป “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลกถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดาราศาสตร์ นำไปสู่การบูรณาการความรู้ "สะเต็มศึกษา" การศึกษารูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560
       
       ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่าศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก – International Training Centre in Astronomy under the auspices of UNESCO (ITCA) โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” (ITCA Colloquium - Astronomy for STEM Education) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ในหน่วยงานชั้นนำจากทั่วโลก มาร่วมปาฐกถาและบรรยายพิเศษ พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนากระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในหน่วยงาน สังคม และชุมชน
       
       ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มบุคลากรผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ และโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์แก่เยาวชน สู่การบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และคณิตศาสตร์ (STEM) เข้าด้วยกัน สงเสริมใหเยาวชนสนใจและประกอบอาชีพดาน STEM เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การสัมมนาครั้งนี้มีคณะครู อาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์จากทั่วทุกทวีปของโลก อาทิ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา เป็นต้น เข้าร่วมจำนวน 120 คน
       
       ภายในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพฯ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย นายยุน ฮี ลี ผู้แทนจากสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร นางซิลเวีย ทอร์เรส เพ็มเบิร์ก ประธานสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย
       
       สำหรับศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก ดำเนินงานโดย สดร. ภายหลังจากที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38 เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา สดร. ได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ในกรอบการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก ระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และกำหนดวันลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เตรียมเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร
       
       ติดตามรายละเอียดกิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกได้ที่ www.narit.or.th/itca และ www.facebook.com/ITCAUNESCO

สดร.ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลก บูรณาการสู่สะเต็มศึกษา
       

สดร.ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลก บูรณาการสู่สะเต็มศึกษา
       

สดร.ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลก บูรณาการสู่สะเต็มศึกษา
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017