หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | สังคมชาวใต้
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
“เทพสามตา” พร้อมจิตอาสานาทวีนำสิ่งของบริจาคแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.สงขลา
สังคมชาวใต้
14 พ.ย. 60 14:07 น.
หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี และเกจิดังภาคใต้ ฉายา “เทพสามตา” พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสานาทวี นำน้ำดื่มและผ้าอ้อม (แพมเพิส) มามอบให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา สร้างความประทับใจให้แก่ผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งหากท่านใดประสงค์จะบริจาคสิ่งของสามารถเดินทางไปบริจาคด้วยตนเองที่ศูนย์ดังกล่าวในเวลาราชการ
สตูลเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สังคมชาวใต้
13 พ.ย. 60 17:17 น.
จังหวัดสตูลเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระตุ้นให้คนในชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดฝึกการอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปสู่การประกอบอาชีพของตนเอง
นายก ส.หนังสือพิมพ์ภาคใต้ แสดงความยินดีในการเปิดอาคารศูนย์ข่าวภูมิภาคไทยพีบีเอส
สังคมชาวใต้
13 พ.ย. 60 13:38 น.
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย แสดงความยินดีในการเปิดอาคารศูนย์ข่าวภูมิภาค สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส กับ นางสาวติชิลา พุทธสาระพันธ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภูมิภาค หาดใหญ่ พร้อมถ่ายภาพกับ ผอ.สถานี และ ผอ.ศูนย์ข่าวภาคใต้
ผบ.ทร.ลงพื้นที่เยี่ยมกองกำลังปฏิบัติหน้าที่ จชต.สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล
สังคมชาวใต้
13 พ.ย. 60 11:15 น.
พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ อ.เมือง ยี่งอ และ อ.บาเจาะ ของ จ.นราธิวาส รวมทั้ง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
“ชมรมคนรักในหลวง” รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง และเสื้อสัญลักษณ์ที่ปัตตานี
สังคมชาวใต้
13 พ.ย. 60 10:52 น.
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง แก่สมาชิกรุ่นใหม่ ของเขตเมืองปัตตานี พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่สมาชิกชมรมได้ฟัง โดยมีนายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกในรุ่นที่ 2 จำนวน 1,138 ราย สำหรับในวันนี้เป็นพิธีรับมอบเสื้อสัญลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การรับฟังบรรยายพิเศษ และกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกันด้วย
ปัตตานีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560 รวมผลงานนักเรียน 78 โรงเรียน
สังคมชาวใต้
10 พ.ย. 60 16:07 น.
ปัตตานีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “ร่วมเชิดชูศิลป์ศาสตร์ มุ่งนำชาติพัฒนาไทย ตานีสามก้าวไกล ขอเทิดไท้องค์ราชันย์” ที่โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวน 78 โรงเรียน สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการและหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ การเป็นเลิศด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏต่อสาธารณชนด้วย
มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มที่ปัตตานี
สังคมชาวใต้
9 พ.ย. 60 12:30 น.
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เด็กออทิสติก เด็กพิการ ผู้ปกครอง และคณะครูอาจารย์เข้าร่วมในพิธี สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ โดยได้มอบต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี สำหรับในปีนี้ได้ทรงประทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ใน จ.ปัตตานี จำนวน 128 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 640,000 บาท และมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบทุนในวันนี้
นราธิวาสจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์พลังงาน สานปณิธานความดี”
สังคมชาวใต้
8 พ.ย. 60 14:54 น.
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์พลังงาน สานปณิธานความดี” ครั้งที่ 10 ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ อาคารเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 300 คน เข้าร่วมสัมมนา
รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เปิดกิจกรรมยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ที่นราธิวาส
สังคมชาวใต้
8 พ.ย. 60 14:45 น.
นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และคูปองนวัตกรรม SME ที่หอประชุมวิภา วังศิริกุล คณะวิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายไกรวุฒิ ช่วยสถิต พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับ และแนะนำมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้นำศาสนาดูงานการบริหารซะกาตที่มัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สังคมชาวใต้
3 พ.ย. 60 20:33 น.
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้พาผู้นำศาสนาจาก 17 มัสยิด จำนวน 100 กว่าคน จากมัสยิดใน ต.คู จำนวน 4 มัสยิดคือ มัสยิดใน ต.ขุนตัดหวาย จำนวน 2 มัสยิด มัสยิดใน ต.ท่าหมอไทร จำนวน 7 มัสยิด มัสยิดใน ต.แค จำนวน 3 มัสยิด และมัสยิดจาก ต.นาหว้า จำนวน 1 มัสยิด พร้อมกับสมาคมผู้บริหารมัสยิดใน อ.จะนะ ได้ร่วมกันเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบของคนในชุมชน ที่มัสยิดบ้านเหนือ หมู่ 7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป

หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017