หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | สังคมชาวใต้
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.ประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหาร-ครู
สังคมชาวใต้
7 ต.ค. 60 11:24 น.
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.เบตง เพื่อมอบนโยบาย การยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายรักเกียรติ รุ่งรัตน์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ร่วมบรรยายการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.เบตง เข้าร่วมประชุม จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อ.เบตง จ.ยะลา
นายอำเภอ จ.พัทลุง เข้ารับสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
สังคมชาวใต้
5 ต.ค. 60 17:06 น.
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายอำเภอแต่ละอำเภอรับมอบเพื่อนำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมโครงการจิตอาสาฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงาน ซึ่งจังหวัดพัทลุงมีจิตอาสา ที่สมัครลงทะเบียนรวมจำนวน 31,288 คน ทั้งหมดจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ละอำเภอที่ได้สมัครลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นตั้งไป โดยจะได้รับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอ เสื้อยืดคอโปโลสีดำ ปลอกแขน และกระปุกออมสิน
ปัตตานีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจทั้ง 12 อำเภอ
สังคมชาวใต้
5 ต.ค. 60 16:16 น.
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ ที่บริเวณหอประชุมหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีนายอำเภอในพื้นที่รวม 12 อำเภอรับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้ง 12 อำเภอ จำนวน 71,597 คน ในวันที่ 7-12 ตุลาคม 2560
ปัตตานีเปิดถนนสาธารณะ “รัฐร่วมราษฎร์” อำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและประชาชน
สังคมชาวใต้
4 ต.ค. 60 16:42 น.
ปัตตานีเปิดถนนสาธารณะ “รัฐร่วมราษฎร์” ที่บริเวณหน้าโรงเรียนอามานะศักดิ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกของประชาชน เนื่องจากถนนดังกล่าวเดิมเป็นถนนลูกรัง เมื่อฝนตกจะมีน้ำท่วมขังทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 428 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 1,612,000 บาท จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
กลุ่มเด็กจิตอาสาพัทลุงเพาะชำ “ดอกดาวเรือง” นำปลูกตามเกาะแก่งของทะเลสาบสงขลา
สังคมชาวใต้
4 ต.ค. 60 11:19 น.
เด็กๆ บ้านแหลมกรวด ท้องที่หมู่ที่ 3 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง มีจิตอาสา ร่วมกันเพาะชำต้นดาวเรืองใส่ในถุง ก่อนที่จะรวมตัวกันขนขึ้นเรือหางยาว เพื่อนำไปปลูกบริเวณหน้าถ้ำเทวดา ของหมู่เกาะสี่-เกาะห้า ซึ่งเป็นแหล่งสัมปทานรังนกนางแอ่น ที่ขึ้นชื่อของ จ.พัทลุง กลางทะเลสาบ เพื่อที่จะนำต้นดาวเรืองไปปลูกตรงลานรอบพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และรับช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ที่จะมาถึง โดยเด็กๆ กลุ่มนี้ ได้ช่วยกันเพาะชำจนต้นดาวเรืองโตเต็มที่ แล้วนำไปปลูก ด้วยความตั้งใจที่จะนำต้นดาวเรืองไปปลูกตามสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะในหมู่บ้าน ให้มีดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง แม้ในพื้นที่ตามเกาะต่างๆ ของทะเลสาบสงขลา ท้องที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
พสกนิกรชาวปัตตานีร่วมพิธีบวงสรวงยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลองคับคั่ง
สังคมชาวใต้
3 ต.ค. 60 12:11 น.
ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และความเป็นสิริมงคล สอดคล้องตามคำแนะนำของสำนักพระราชวัง ซึ่งขณะนี้การดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 85 ยังคงเหลือการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ และการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง มีความสวยงาม และสมพระเกียรติ ซึ่งมีบรรดาหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วม ศปบ.จชต.ลงนามแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสื่อ
สังคมชาวใต้
2 ต.ค. 60 15:10 น.
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสื่อของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน สู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งตามความมุ่งหวังของรัฐบาล
ททท.ท้าเที่ยวข้ามภาคกับกิจกรรม “คน รักษ์ ป่า พึ่งพาธรรมชาติ มหกรรมดนตรีแห่งขุนเขาภูบรรทัด”
สังคมชาวใต้
29 ก.ย. 60 13:46 น.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาคกับโครงการ “คน รักษ์ ป่า พึ่งพาธรรมชาติ มหกรรมดนตรีแห่งขุนเขาภูบรรทัด” ณ อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2560 โดยมีการปลูกป่าถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ด้วยการปลูกต้นพะยอม (ต้นไม้ประจำจังหวัด) ต้นตะเคียนและต้นหลุมพอ จำนวน 99 ต้น พร้อมมหกรรมดนตรียามค่ำคืน เพื่อสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับชุมชนโดยรอบ
ผวจ.นราฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ในวันครบรอบ 30 ปี ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน
สังคมชาวใต้
28 ก.ย. 60 12:59 น.
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 30 ปี ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 อีกทั้งเพื่อร่วมน้อมรำลึกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จวางศิลาฤกษ์ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ซึ่งเป็นโอกาสเดียวกันกับรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ส่งมอบอาคารหัวงาน และอาคารประกอบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราให้กับรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2533 ณ บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดครั้งนี้ มีทั้งปลาบึก น้ำหนักประมาณ 14-16 กิโลกรัม จำนวน 9 ตัว ปลาบึกขนาด 36 นิ้ว จำนวน 200 ตัว ปลากระโห้ น้ำหนัก 6-8 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว และปลานิล ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 5,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ และรักษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติในแม่น้ำบางนรา
เหล่ากาชาดสตูลนำถุงยังชีพช่วยผู้ประสบน้ำท่วมที่อำเภอละงู
สังคมชาวใต้
28 ก.ย. 60 12:36 น.
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย (สถานีกาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติฯ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอละงู ได้แก่ ต.เขาขาว จำนวน 202 ชุด, ต.น้ำผุด จำนวน 164 ชุด, ต.ละงู จำนวน 530 ชุด, ต.ปากน้ำ จำนวน 120 ชุด และ ต.กำแพง จำนวน 484 ชุด รวมทั้งหมด 1,500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง และน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ก.ย.2560 ที่ผ่านมา
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป

หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017