หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | สังคมชาวใต้
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
ปัตตานีเปิดตลาดต้องชมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
สังคมชาวใต้
20 ก.ย. 60 12:14 น.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีเปิดงานตลาดต้องชม “ตลาดอาหารทะเลแหลมนก” ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชน ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล
มอบอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายแก่เด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริฯ “สมเด็จพระเทพฯ”
สังคมชาวใต้
20 ก.ย. 60 11:21 น.
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย “เก้าอี้สุขใจ” แก่ครอบครัวเด็กพิการใน จ.ปัตตานี ที่โรงแรม ซี เอส ปัตตานี โดยโครงการเก้าอี้สุขใจ เป็นการดำเนินงานเพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีกระแสพระราชดำรัส ครั้งเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ จ.นราธิวาส ในปี พ.ศ.2559 ที่ทรงมีพระราชพระประสงค์ให้ฟื้นฟูเด็กพิการซ้ำซ้อนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น เพื่อพ่อแม่จะได้ไม่ต้องนั่งอุ้ม และสามารถประกอบอาชีพได้ โดยมอบให้กับเด็กพิการที่ผ่านการประเมิน คัดกรองสภาพความพิการโดยแพทย์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ว่าสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายได้ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนครศรีธรรมราชร่วมจัดขบวนหมรับอย่างยิ่งใหญ่
สังคมชาวใต้
19 ก.ย. 60 18:04 น.
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดขบวนหมรับในรูปแบบรถหมรับขนาดใหญ่ เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ที่เป็นประเพณีของแต่ละกลุ่มพื้นที่ ซึ่งมีการตกแต่งอย่างสวยงามและนำมาประกวด เพื่อชิงรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาชมจำนวนมาก
สตูลจัดโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่ง คสช.
สังคมชาวใต้
19 ก.ย. 60 16:47 น.
จังหวัดสตูลเปิดโครงการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เพื่อเป็นการชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจ แผนการขับเคลื่อนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ สู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องบูรณาการการทำงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และรายงานผลการขับเคลื่อนแผนเพื่อสร้างความสงบสุขร่มเย็นในมิติของศาสนา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
ปัตตานีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งที่ 2
สังคมชาวใต้
19 ก.ย. 60 15:08 น.
จังหวัดปัตตานีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งที่ 2 ณ บ้านควนคูหา หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ผสานกับการดำเนินชีวิตตามวิถีของแต่ละศาสนา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี จะเป็นหน่วยงานหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
ท่องเที่ยวฯ สตูล จัดโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
สังคมชาวใต้
19 ก.ย. 60 14:28 น.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ร่วมกับ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร อาสาสมัคร และส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการได้อย่างมีมาตรฐาน อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สีสันสาวกคอสเพลย์ภาคใต้ ในงาน “Japan Cosplay Featival @ Jungceylon”
สังคมชาวใต้
19 ก.ย. 60 09:15 น.
สีสันความสนุกของสาวกคอสเพลย์ภาคใต้ ที่รวมตัวกันเป็นประจำทุกปีในการ แข่งขันประกวดคอสเพลย์ครั้งยิ่งใหญ่ “Japan Cosplay Festival @ Jungceylon” ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่น-ภูเก็ตจัดขึ้น โดยปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม “นินจา” ที่นำเสนอ
นราธิวาสประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ จากตัวแทนจังหวัดและอำเภอรวม 99,999 ดอก
สังคมชาวใต้
18 ก.ย. 60 10:52 น.
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดนราธิวาส และอำเภอ วางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีข้าราชการจากทุกหมู่เหล่า ประชาชนตัวแทนอำเภอเข้าร่วมในพิธี หลังเสร็จสิ้นพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ทั้ง 99,999 ดอกแล้ว จ.นราธิวาส จะดำเนินการส่งมอบให้ดับกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งต่อให้กรุงเทพมหานคร นำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2556 ต่อไป
โรงพยาบาลยะลาจัดวิ่งการกุศล วันมหิดล เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย”
สังคมชาวใต้
17 ก.ย. 60 10:25 น.
โรงพยาบาลยะลาจัดกิจกรรม “วิ่งการกุศล วันมหิดล” ครั้งที่ 2 โครงการทำดีเพื่อพ่อ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” เนื่องในวันมหิดล ปี 2560 ส่งเสริมภาพลักษณ์ กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา รวมทั้ง ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน พร้อมระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.ยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนจากทั่วประเทศ
นราธิวาสจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ร่วมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดนราทัศน์
สังคมชาวใต้
16 ก.ย. 60 20:52 น.
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2560 ที่ริมหาดนราทัศน์ เขตเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส โดยมีพลังมวลชนต่างๆ อาทิ ส่วนราชการ เทศบาลเมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดชายหาด กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร อาสมัครรักษาดินแดน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา นักเรียน และประชาชน จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่ชายหาดนราทัศน์ ตลอดแนวความยาวไม่ต่ำกว่า 3 กิโลเมตร
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป

หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017