หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | สังคมชาวใต้
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
ม.อ.หาดใหญ่ เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2561 ศูนย์ข่าวผู้จัดการหาดใหญ่
สังคมชาวใต้
25 ธ.ค. 60 10:24 น.
ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ และ ผศ.ดร.พิพัฒน์ ชูโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมาในนามตัวแทนของ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2561 พร้อมมอบกระเช้าที่ระลึก โดยมี นายปิยะโชติ อินทรนิวาส หัวหน้าศูนย์ข่าวผู้จัดการ-NEWS 1 หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2561
กลุ่มรักวัดเมืองฯ ยะลา ร่วมกับ ศอ.บต. จัดกิจกรรม “เทศน์ แอนด์ ทอล์ค” ธรรมะสมานฉันท์ สร้างสีสันปลายด้ามขวานไทย
สังคมชาวใต้
24 ธ.ค. 60 15:24 น.
กลุ่มรักวัดเมืองฯยะลา ร่วมกับ ศอ.บต. จัดกิจกรรม เทศน์ แอนด์ ทอล์ค ธรรมะสมานฉันท์ สร้างสีสันปลายด้ามขวานไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพระมหาธีระยุทธ จิตฺตปุญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม จังหวัดตรัง พระนักเทศน์แห่งแดนใต้ ซึ่งดัดแปลงเพลงฮิตสอนธรรมมะ และ เบสท์ อรพิมพ์ รักษาผล นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่
กอ.รมน.จัดกิจกรรมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม นำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
สังคมชาวใต้
20 ธ.ค. 60 16:24 น.
กองอำนวยการรักษาการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมเวทีความร่วมมือสร้างสันติสุขภายใต้ชื่อ “ประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม นำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้านนโยบายการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพสร้างสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พลังงานจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมด้านพลังงาน “เยาวชน รู้ค่าพลังงาน”
สังคมชาวใต้
20 ธ.ค. 60 15:44 น.
พลังงานจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมด้านพลังงาน “เยาวชน รู้ค่าพลังงาน” ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2560 ที่อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และการประหยัดพลังงานให้แก่ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน เกิดการสร้างเครือข่ายด้านพลังงานในทุกระดับ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้
สังคมชาวใต้
19 ธ.ค. 60 15:18 น.
วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ให้มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เมื่อสำเร็จการอบรมแล้ว นักศึกษาทั้ง 5 วิทยาลัยจะเป็นแกนนำทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดทั้งในสถาบันและในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
เอสบี สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรม VIP Showtime by SB Design Square ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า
สังคมชาวใต้
18 ธ.ค. 60 11:43 น.
คุณณัฐพงศ์ ศาสนนันทน์ VP Retatil Sales&Operation คุณธนัท เปรมปรีชากุล Store GM SBDS Phuket ได้จัดกิจกรรม งาน VIP Showtime by SB Design Square ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นพิเศษ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ส่งมอบความสุขและค
อำเภอสุไหงโก-ลกออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ มัสยิดดารุสสาลาม
สังคมชาวใต้
15 ธ.ค. 60 16:39 น.
นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำทีมเจ้าหน้าที่ต่างๆ ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ มัสยิดดารุสสาลาม หมู่ 3 บ้านโต๊ะเวาะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นำบริการจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในด้านต่างๆ ให้บริการแก่ประชาชน พร้อมเปิด “ตลาดประชารัฐคนไทยคนไทยยิ้มได้” และนำ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
เลขาฯ ศอ.บต.มอบเช็คเงินสด 2 หมื่นบาท แก่เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้
สังคมชาวใต้
15 ธ.ค. 60 16:22 น.
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเช็คเงินสด 20,000 บาท แก่เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาบทบาทเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผอ.สำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. และเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับมอบเช็คเงินสด 20,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายในกลุ่ม และพี่น้องในพื้นที่ ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ผู้นำ 3 ศาสนาร่วมโครงการศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์ หวังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สังคมชาวใต้
15 ธ.ค. 60 11:59 น.
นางสมศรี รักนุ้น วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์ ที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา โดยนิมนต์ หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี และเกจิดังภาคใต้ พร้อมด้วยผู้นำศาสนาอีก 2 ศาสนา ประกอบด้วย คริสต์ และ อิสลาม เพื่อใช้ธรรมมะของแต่ละศาสนา มาทำการสอนให้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี เพื่อให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด และสอนให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย พร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านความมั่นคง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 120 คน
ชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการ “ภาพ (สันติ) ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้”
สังคมชาวใต้
13 ธ.ค. 60 19:55 น.
ยะลา - ชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการ “ภาพ(สันติ)ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้” หวังสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีนำเสนอออกสู่สาธารณะ ในมุมมองของความสวยงามต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป

หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2018