หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | สังคมชาวใต้
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ทต.ธารน้ำทิพย์
สังคมชาวใต้
16 ก.ย. 60 14:56 น.
นายสมพร ใช้บางยาง ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) และคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่ อ.เบตง ศึกษาดูงานด้านชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตำบลสุขภาวะ” ของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ที่เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เยี่ยมชมการให้บริการของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ยกระดับสู่ตำบลสุขภาวะ การบริการสาธารณสุขพื้นฐาน และ one stop service รูปธรรมความสำเร็จของระบบอาสาสมัคร
ปัตตานีเปิดโครงการเยาวชนแห่งชาติสืบสานปณิธานทำดีเพื่อพ่อหลวง
สังคมชาวใต้
15 ก.ย. 60 16:08 น.
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 ภายใต้ คอนเซ็ปงาน “เยาวชนปัตตานี สืบสานปณิธาน ทำดีเพื่อพ่อหลวง” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนโดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมในด้านต่างๆ
เจ้าอาวาสวัดนาทวีร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ “ในหลวง ร.๙”
สังคมชาวใต้
15 ก.ย. 60 15:38 น.
หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี และเกจิดังภาคใต้ ฉายา “เทพสามตา” หลังจากที่ได้จัดการอุปสมบทหมู่ และอีกหลายๆ กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ แล้ว และหลวงพ่อภัตรฯ ยังได้ตั้งจิตอธิฐาน หากมีบุญบารมีขอให้ได้เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งต่อมาได้มีฎีกาจากกองศาสนุปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นิมนต์พระครูสุวัฒนาภรณ์ วัดนาทวี จ.สงขลา มาติกาสดับปกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
องคมนตรีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข และงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สังคมชาวใต้
15 ก.ย. 60 15:35 น.
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 พบกับ “นิทรรศการและตลาดนัดสุขภาพ” อาหารคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ต้นแบบสวนผักคนเมือง เลื่องลือภูมิปัญญาชุมชน โดยแบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 1.โซนแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย 2.โซนการบริการสุขภาพ 3. โซนผลิตภัณฑ์สุขภาพ และรับฟังการประชุมให้ความรู้โครงการ “สร้างสุขภาพคนหาดใหญ่ ให้ห่างไกลโรค” จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ชาวบ้านแหลมกรวด จ.พัทลุง ร่วมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน หวังสร้างป่าของชุมชน
สังคมชาวใต้
15 ก.ย. 60 14:59 น.
นายสุรเดช อัคราช ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อาสาสมัครพิทักสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมกรวด และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นพะยอม ตะเคียน ต้นมะฮ๊อกกานี และไม้ยืนต้นอื่นๆ ในพื้นที่ดินว่างเปล่า ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่กันเอาไว้เพื่อสร้างป่าของชุมชน ในพื้นที่ 10 ไร่ ที่ป่าชุมชนบ้านแหลมกรวด ท้องที่หมู่ 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง หวังสร้างความร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนเกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องถิ่น
นราธิวาสเปิดมหกรรมการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
สังคมชาวใต้
14 ก.ย. 60 17:00 น.
นราธิวาสเปิดงานมหกรรมการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กองงานศิลปาชีพและงานกระจูด ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมโครงการศิลปาชีพของจังหวัดนราธิวาส ให้มีการพัฒนาด้านทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง
สมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการตัดสินการแข่งนก
สังคมชาวใต้
14 ก.ย. 60 12:06 น.
สมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ จัดให้มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันนกเขาชวาเสียงภาคใต้ ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ที่มีหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขับนกเขาชวาเสียง มีความสำคัญมากสำหรับการแข่งขันนกเขาชวาเสียง เพราะผู้ที่เป็นกรรมการผู้ตัดสินต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และยึดในกติกาการแข่งขัน จึงถือว่าเป็นหัวใจของการแข่งขัน
รวมพลังชาว ม.อ.ปัตตานีปลูกต้นดาวเรือง เตรียมร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สังคมชาวใต้
13 ก.ย. 60 20:00 น.
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำคณะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิต โรงเรียนสาธิต นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมใจรวมพลังปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเตรียมร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 ภายใต้กิจกรรม “ดาวเรืองรวมใจภักดิ์” ชาว ม.อ.ปัตตานี รวมพลังกันลำเลียงต้นดาวเรือง จำนวน 3,600 ต้น จากบริเวณหน้าป้อม 2 เพื่อประดับ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเป็นรูปสัญลักษณ์ “ร.9” และ “ม.อ.”
รองผู้ว่าฯ พัทลุง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้านตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ
สังคมชาวใต้
13 ก.ย. 60 18:08 น.
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ (21 กันยายนของทุกปี) ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 200 คน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 1,000,000 ตัว ที่อ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้าง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ศูนย์เรียนรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีฯ มรภ.ยะลา จัดมหกรรมสันติสุขชายแดนใต้
สังคมชาวใต้
13 ก.ย. 60 11:45 น.
ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสันติสุขชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU PEACE FESTIVAL) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนรู้ การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีกับภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2560 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางออกสันติภาพเพื่อสังคมสันติสุข กิจกรรมการประกวดวงดนตรีอานาซีด ปาฐกถาพิเศษการเมือง สันติภาพและโลกมุสลิม และกิจกรรมการประกวดปันจักสีลัตพื้นบ้าน
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป

หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017