หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | สังคมชาวใต้
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
ตัวแทนบริษัทหาดทิพย์ฯ เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ไทย 2561 “ผู้จัดการหาดใหญ่”
สังคมชาวใต้
4 เม.ย. 61 11:36 น.
ตัวแทนจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย น.ส.ปิยมาศ กัมพลานนท์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ นายพัทรพล ชุลี หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ และ น.ส.สุวดี ศรีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ไทย 2561 และมอบของที่ลึกแก่ “MGR Online ภาคใต้” โดยมีนายปิยะโชติ อินทรนิวาส หัวหน้าศูนย์ข่าวผู้จัดการหาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข่าวผู้จัดการหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เทศบาลตำบลท่าสาปแถลงจัดงาน ตลาดนัดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังคมชาวใต้
3 เม.ย. 61 20:53 น.
เทศบาลตำบลท่าสาป แถลงข่าวการจัดงานตลาดนัดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ย้อนอดีตเมืองยะลา วิถีถิ่น วิถีมลายู 3 วัฒนธรรม สองฝั่งคลอง) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ ริมแม่น้ำปัตตานี (บริเวณท่าแพเก่า) หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดง การละเล่นพื้นบ้านให้อยู่คู่กับท้องถิ่น เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติมาถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังได้สืบไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นวิถีถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมในตำบลท่าสาป และประชาชนทั้งสองฝั่งคลอง ให้มีความรักความสามัคคี และเกิดความปรองดองมากยิ่งขึ้น
สำนักงานประมงปัตตานีจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
สังคมชาวใต้
2 เม.ย. 61 16:19 น.
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน หน่วยงานราชการอำเภอทุ่งยางแดง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจิตอาสา ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ น้ำจืดชนิดปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว ลงในฝายโต๊ะบีเยาะ หมู่ที่ 1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี อันเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้สามารถเจริญเติบโต เมื่อปลามีขนาดโตเต็มวัยชาวบ้านสามารถจับมาเป็นอาหารได้ สร้างความมั่นคงในอาหารให้กับคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง
สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด และสหกรณ์อัล-อามีน สตูล จัดงาน “วันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์” ครั้งที่ 14
สังคมชาวใต้
31 มี.ค. 61 18:18 น.
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์” ครั้งที่ 14 นครีสโตย @สตูลภายใต้สโลแกน กีฬาสัมพันธ์สู่ความเป็นหนึ่งเดียว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด และสหกรณ์อัล-อามีน สตูล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสหกรณ์อิสลามผ่านการแข่งขันกีฬาและส่งผลให้เกิดความรักใคร่สามัคคีอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจภาคชุมชนและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป
ธ.ก.ส.มอบฝายชะลอน้ำที่ อ.กะปง จ.พังงา เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง
สังคมชาวใต้
30 มี.ค. 61 13:58 น.
นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอกะปง พร้อมด้วย นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา น.ส.ประภาพร มะลิเครือ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขากะปง ภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมส่งมอบฝายชะลอน้ำขนาดกลาง มูลค่า 155,000 บาท บ้านท่ากะได หมู่ที่ 4 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา เปิดป้าย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
โรงแรมสลีฟวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รับบริจาคโลหิตและอวัยวะ เพื่อจัดหาเลือดให้ทางโรงพยาบาล
สังคมชาวใต้
30 มี.ค. 61 12:43 น.
โรงแรมสลีฟวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอทป่าตอง ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต และอวัยวะจากประชาชนทั่วไป เพื่อจัดหาโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ
รมช.อุตสาหกรรมเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 สงขลา
สังคมชาวใต้
29 มี.ค. 61 11:59 น.
ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีพิธีเปิด ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการของศูนย์ ITC ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็น SME Transformer แบบครบวงจร ภายใต้โครงการยกระดับสังคมไทยสู่สังคมอัตโนมัติและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ศูนย์เครือข่าย PEER Center เบตงจัดมหกรรมวิชาการค่ายภาษาอังกฤษไทย-มาเลย์ ครั้งที่ 1
สังคมชาวใต้
29 มี.ค. 61 11:35 น.
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประจำอำเภอเบตง (PEER CENTER) เปิดโครงการมหกรรมวิชาการค่ายภาษาอังกฤษไทย -มาเลย์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 -29 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อขับเคลื่อนภาษาอังกฤษของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานำไปสู่เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมทบทวนการอ่าน (คอตัม) อัลกุรอ่าน ที่โรงเรียนนราธิวาส
สังคมชาวใต้
27 มี.ค. 61 15:34 น.
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานกิจกรรมทบทวนการอ่าน (คอตัม) อัลกุรอ่าน หลักการอ่านกีรออาตี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนราธิวาส การจัดกิจกรรมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างถูกต้อง และให้ผู้เรียนหลักการอ่านกุรอาน ได้อ่านอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านอักขระวิธี ซึ่งเป็นภาษาอาหรับ พร้อมกันนี้ทาง รองเลขาธิการ ศอ.บต.ได้มอบประกาศวุฒิบัตร ให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม คอตัมอัลกุรอาน ร่วมทั้งสิ้น 285 คน
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงจัดพิธีกรรมบูชาแม่โพสพสืบสานประเพณีโบราณ
สังคมชาวใต้
27 มี.ค. 61 15:21 น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับวิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และชาวบ้านนาโอ จัดงานพิธีกรรมบูชาแม่โพสพ ที่บริเวณสวนป่าบ้านนาโอ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้สืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบต่อไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป

หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2018