หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | สังคมชาวใต้
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
สหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วม
สังคมชาวใต้
26 ก.ย. 60 17:12 น.
นายกฤษฎา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดสตูล นำทีมงานข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด หมู่ 1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็น แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2560 โดยในภาคเช้าร่วมกับสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำเป็น ได้แก่ น้ำดื่ม ข้าวสาร ปลากระป๋อง อาหารแห้ง และถุงยังชีพที่สหกรณ์ได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมด จำนวน 1,000 ชุด สำหรับในภาคบ่ายวันเดียวกัน ได้เดินทางลงพื้นที่ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.สตูล จำกัด ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย จำนวน 35 ราย ณ หมู่ที่ 5 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้
มอบขาเทียมให้ผู้พิการ 180 ราย จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สังคมชาวใต้
26 ก.ย. 60 15:46 น.
พล.ต.นายแพทย์สุทัศน์ วาณิชเสนี ตัวแทนแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ราราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้พิการที่อาศัยในพื้นที่ จ.สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และ จ.นราธิวาส จำนวน 180 ราย ผู้เข้ารับบริการทำขาเทียมใหม่ 100 ราย (แยกตามจังหวัด) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สิริกาญจนทักษิณ ภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยแก่ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองธารโต
สังคมชาวใต้
26 ก.ย. 60 15:38 น.
พล.ท.ประสพชัย กงบุราณ ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด และกับระเบิดที่อันตราย และต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด และกับระเบิดในพื้นที่ จ.ยะลา โดยได้ดำเนินการกวาดล้าง และเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยมี พ.อ.ศิวาพัชร์ กลิ่นจันทร์ รองผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมด้วยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองธารโต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดศรีนคร ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
คณะเลขานุการส่วนตัวนายกฯ มาเลย์ เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมชายแดนภาคใต้
สังคมชาวใต้
26 ก.ย. 60 14:57 น.
ดาโต๊ะอัคมัรฮิชาม บินมูฮามัดยูโซฟ เลขานุการส่วนตัวนายกรัฐมนตรี ประเทศมาเลเซีย นำคณะครู และนักเรียนท่องจำอัล-กุรอ่าน มาอะฮัดตะห์ฟ๊ซุลกุรอ่าน บ้านบาตูตูโยะห์ ต.ปาเระแปเราะห์ อ.ปาเระแปเราะตือเงาะห์ รัฐเปรัฐ ประเทศมาเลเซีย มาทัศนะศึกษาดูงานความเป็นอยู่แบบพหุวัฒนธรรมของสังคมมุสลิมชายแดนใต้ เพื่อเป็นแนวทาง และปรับใช้ในประเทศมาเลเซีย โดยจุดแรกได้เข้าแวะเยี่ยมชมสำนักงานคระกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี บ้านดอนยาง ต.บางเขา อ.หนองจิก จากนั้นคณะได้ทางมาที่ศูนย์เด็กกำพร้าบ้านสุไหงปาแน ต.บานา อ.เมือง เพื่อเข้าเยี่ยมเด็กกำพร้าจากเหตุความไม่สงบ และเด็กกำพร้าทั่วไป พร้อมมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้า และโรงเรียนตาดีกาบ้านกาแลบือซา ต.กะมิยอ อ.เมือง จากนั้นคณะได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงข้าวหมกแพะที่ร้านอาหารในตัว อ.ยะหริ่ง ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมชมโบราณสถานมัสยิดกรือเซะ และมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี จากนั้นคณะได้เดินทางกลับไปพักที่โรงแรมหาดใหญ่
ป.ป.ช.ยะลาเดินหน้าให้ความรู้ป้องกัน และยับยั้งการทุจริตในหน่วยงานตำรวจ
สังคมชาวใต้
26 ก.ย. 60 14:48 น.
นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค 9 ได้เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่าง ป.ช.ช.ประจำจังหวัดยะลา และสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต พัฒนากระบวนการทำงานด้านการป้องกันการทุจริตให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งในการบูรณาการ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต ที่ห้องประชุมตำรวจภูธร จ.ยะลา นอกจากนี้ ยังได้มอบสัญลักษณ์ป้าย “ไม่เรียก ไม่รับ” และป้ายไวนิล หะดีษท่านนบี “ผู้ให้สินบนและผู้รับสินบน ที่ของเขาก็คือในนรก” ให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทุกสถานี เพื่อนำไปติดตั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยมี พ.ต.อ.สุริยันต์ จันทะวงษ์ ผู้กำกับการสอบสวน กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธร จ.ยะลา เป็นผู้แทน พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ยะลา ในการรับมอบป้ายครั้งนี้
ตชด.เบตงและชาวบ้านช่วยกันทำฝายเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
สังคมชาวใต้
26 ก.ย. 60 13:19 น.
พ.ต.ท.เชษฐวิทย์ นีระฮิง รอง ผกก.ตชด.44 พร้อมด้วย ร.ต.อ.สมเกียรติ์ เทพฉิม รอง ผบ.ฉก.ตชด.44 และกำลังพลในสังกัด กก.ตชด.44 นำกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำ และชะลอน้ำในคลองเบตง บริเวณกลุ่มบ้านกุนุงจานอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง โดยมีชาวบ้านจิตอาสา และกำลังเจ้าหน้าที่ ตชด.44 ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านกว่า 50 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยเก็บกักน้ำ ปิดกั้น หรือชะลอการไหลของน้ำในคลองเบตง ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้มีมากขึ้น ใช้เป็นแหล่งน้ำในการบริโภคของชาวบ้าน และสัตว์เลี้ยงต่างๆ ตลอดจนนำไปใช้ทางการเกษตรในพื้นที่
สรส.สาขาหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ที่สวนสาธารณะหาดใหญ่
สังคมชาวใต้
20 ก.ย. 60 13:19 น.
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมจัดงาน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ประจำปี 2560 เพื่อถวายพานพุ่ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย และเพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั่วไป ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของรัฐวิสาหกิจ และร่วมกันหวงแหน ปกป้องไว้เพื่อเป็นสมบัติของคนรุ่นหลังสืบไป โดยมีนายอนุรัตน์ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายวิรุฬห์ สะแกคุ้ม เลขาธิการ สรส.สาขาหาดใหญ่ ร่วมเป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารพนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง อีกทั้งมีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าพระรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปัตตานีเปิดตลาดต้องชมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
สังคมชาวใต้
20 ก.ย. 60 12:14 น.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีเปิดงานตลาดต้องชม “ตลาดอาหารทะเลแหลมนก” ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชน ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล
มอบอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายแก่เด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริฯ “สมเด็จพระเทพฯ”
สังคมชาวใต้
20 ก.ย. 60 11:21 น.
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย “เก้าอี้สุขใจ” แก่ครอบครัวเด็กพิการใน จ.ปัตตานี ที่โรงแรม ซี เอส ปัตตานี โดยโครงการเก้าอี้สุขใจ เป็นการดำเนินงานเพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีกระแสพระราชดำรัส ครั้งเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ จ.นราธิวาส ในปี พ.ศ.2559 ที่ทรงมีพระราชพระประสงค์ให้ฟื้นฟูเด็กพิการซ้ำซ้อนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น เพื่อพ่อแม่จะได้ไม่ต้องนั่งอุ้ม และสามารถประกอบอาชีพได้ โดยมอบให้กับเด็กพิการที่ผ่านการประเมิน คัดกรองสภาพความพิการโดยแพทย์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ว่าสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายได้ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนครศรีธรรมราชร่วมจัดขบวนหมรับอย่างยิ่งใหญ่
สังคมชาวใต้
19 ก.ย. 60 18:04 น.
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดขบวนหมรับในรูปแบบรถหมรับขนาดใหญ่ เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ที่เป็นประเพณีของแต่ละกลุ่มพื้นที่ ซึ่งมีการตกแต่งอย่างสวยงามและนำมาประกวด เพื่อชิงรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาชมจำนวนมาก
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป

หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017