หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | สังคมชาวใต้
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
เปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูลหลังใหม่ พร้อมบริการประชาชนเต็มที่
สังคมชาวใต้
31 ส.ค. 60 14:59 น.
พล.ต.ต.นิติพงศ์ เนียมน้อย รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ ตม.จว.สตูล และมอบของที่ระลึกให้คณะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ก่อนปลูกต้นประดู่แดง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคล หน้าอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล โดยตัวอาคารเป็นตึก 4 ชั้น สร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งานเศษ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่นี้ด้วยวงเงิน 17 ล้านบาท
ปัตตานีจัดโครงการลูกผู้ชายหัวใจไร้ความรุนแรง
สังคมชาวใต้
31 ส.ค. 60 12:01 น.
จังหวัดปัตตานีจัดโครงการ “ลูกผู้ชายหัวใจไร้ความรุนแรง” เพื่อให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น อะไรเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดความรุนแรง การพัฒนาแนวร่วมทางความคิดในการต่อต้านการใช้ความรุนแรง การเสริมทักษะชีวิต สร้างความตระหนักรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของสุภาพบุรุษ เสริมสร้างทัศนคติความรักสามัคคี และการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาทุกรูปแบบ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติ มีจิตใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกัน โดยมีเด็กและเยาวชนชายในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน กำหนดจัดโครงการตั้งแต่วันที่ 29-31 สิงหาคม
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ชาวสตูลที่เดือดร้อนจากอุทกภัย
สังคมชาวใต้
30 ส.ค. 60 16:19 น.
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้แทนพระองค์ และในนามรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยาคม อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา เมื่อต้นเดือนสิงหาคม จำนวน 11 ตำบล 50 หมู่บ้าน 6,751 คน 1,609 ครัวเรือน โดยพื้นที่เดือดร้อน ได้แก่ อ.ควนโดน ควนกาหลง และ อ.ท่าแพ สำหรับการมอบถุงยังชีพพระราชทาน ได้มีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชรฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการ กาชาดจังหวัดสตูลร่วมในพิธี
กอ.รมน. เปิดเวทีประชาคมอาเซียนสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อความสันติสุขชายแดนใต้
สังคมชาวใต้
30 ส.ค. 60 15:55 น.
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กับ เครือข่ายมวลชนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จัดเสวนาในกิจกรรมเวที “ประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม นำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในหัวข้อ “ศาสนากับกระบวนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในด้านนโยบายการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดการบิดเบือนต่อความเป็นจริง และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามศักยภาพสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลากลาง หลังที่ 2
สังคมชาวใต้
30 ส.ค. 60 15:09 น.
พระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เทวสถานโบถส์พราหมณ์ สำนักพระราชวัง ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังที่ 2 ออกแบบก่อสร้างเป็นอาคารจัตุรมุข 4 ชั้น โดยมีพื้นที่ใช้สอย 15,500 ตารางเมตร โดยใช้แบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอาคารจัตุรมุข 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 15,500 ตารางเมตร โดยขอใช้ที่ดิน จำนวน 50 ไร่ ได้รับงบประมาณจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวนเงิน 428,400,000 บาท
เจ้าหน้าที่ อบต.ฉลุง ร่วมใจปลูกต้นดาวเรืองให้เหลืองอร่ามกว่า 4 พันต้น
สังคมชาวใต้
30 ส.ค. 60 12:20 น.
นายชนะ ยากะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ซึ่งนำโดย นายรัตนชัย กาหนุง, นายภิญโญ หาโส๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ร่วมดำเนินโครงการปลูกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ดอกดาวเรืองรวมใจถวายพ่อหลวง” ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยทุกคนต่างร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองบริเวณข้างๆ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง แม้ในวันนี้อากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมร่วมใจด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ยะหริ่งจัดงานเทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง ประจำปี 2560
สังคมชาวใต้
29 ส.ค. 60 14:50 น.
อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี จัดงาน “เทศกาลงานปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การศึกษา และศาสนาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทั้ง 18 แห่ง ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
สตูลมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
สังคมชาวใต้
29 ส.ค. 60 14:26 น.
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 8 สาขาอาชีพ, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล สร้างขวัญ และกำลังใจในการเดินหน้าพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก
ผู้ว่าฯ นราธิวาสแถลงข่าวจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้” 6-12 ก.ย.นี้
สังคมชาวใต้
29 ส.ค. 60 09:06 น.
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2560 ที่บริเวณสนามกีฬามหาราชสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งในพิธีแถลงข่าวมี นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ร.อ.ทะวรรตสินธ์ พจนา นายทหารฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 พ.ต.อ.ประยุทธ์ พงศ์สันติ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นายเมธา ภมรานนท์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจร่วมงานแถลงข่าวคึกคัก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จัดพิธีมอบรางวัลใหญ่ให้แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ปี 60
สังคมชาวใต้
28 ส.ค. 60 16:03 น.
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2560 โดยมี นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยรางวัลที่เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นำมาออกรางวัลสลากกาชาดมี 7 รางวัล และวันนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด โดยรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์กระบะอีซูซุ จำนวน 1 คัน ผู้โชคดีได้แก่ น.ส.ฟิรฮาน บากา ชาวอำเภอหนองจิก, รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋ง มาสด้า 2 จำนวน 1 คัน ผู้โชคดีได้แก่ นายนิธิศ ศรีใจพระเจริญ อำเภอเมืองปัตตานี, รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิง สุวรรณี พลพงษ์ ชาวอำเภอโคกโพธิ์ นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลที่ 4 ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์อีก จำนวน 3 คันด้วย ส่วนรางวัลอื่นๆ ผู้ถูกรางวัลได้มารับไปแล้วก่อนหน้านี้
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป

หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017