ศาลล้มละลายฯสั่งเลิกคุ้มครองทุนสิงคโปร์ให้ “มิวเร็กซ์” เข้าบริหาร "บลูแคนยอนฯ" แทน

โดย MGR Online   
12 ธันวาคม 2549 19:36 น.
ศาลล้มละลายฯสั่งเลิกคุ้มครองทุนสิงคโปร์ให้ “มิวเร็กซ์” เข้าบริหาร บลูแคนยอนฯ แทน
        ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ศาลล้มละลายกลางสั่งยกเลิกคุ้มครองชั่วคราว “บริษัท บลูแคนยอน พร๊อพเพอร์ที่”ให้บริษัท “มิวเร็กซ์ จำกัด”เข้าบริหารจัดการสนามกอล์ฟ “บลูแคนยอน คันทรี คลับ”แทน หลังพบผิดสัญญาว่าจ้างและส่อในทางทุจริต พร้อมให้ผู้บริหารชุดเก่ามอบเอกสาร ทรัพย์สินทุกอย่างคืน 15 ธ.ค.นี้ และดำเนินคดีกับผู้บริหารเดิมทั้งเพ่งและอาญาไม่ต่ำกว่า 9 คดี
       

       วันนี้ (12 ธ.ค.) นายสมภพ วงษ์ช่างหล่อ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและเลขานุการ กรรมการ บริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด เจ้าของสนามกอล์ฟ บลูแคนย่อน คันทรี คลับ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีศาลล้มละลายกลางยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว บริษัท บลูแคนย่อน พร๊อพเพอร์ที่ จำกัด ผู้บริหารสนามกอล์ฟ บลูแคนยอน คันทรี คลับ เรื่องการคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้กรรมการบริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด เข้าไปรบกวนและกีดขวางการบริหารงานของสนามกอล์ฟฯ ณ สนามกอล์ฟ บลูแคนยอน คันทรี คลับ
       
       นายสมภพ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งให้เพิ่มกรรมการบริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด เพิ่มอีก 7 คนและได้มีการจดทะเบียนกรรมการเพิ่มเมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเข้าบริหารสนามกอล์ฟบลูแคนยอนฯ ปรากฎว่า มีปัญหาการบริหารจัดการกับสัญญาฉบับหนึ่งที่ทางบริษัท มิวเร็กซ์ได้ทำกับ บริษัท บลูแคนย่อน พร๊อพเพอร์ที่ เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.46 โดยได้ว่าจ้างให้ทางบลูแคนย่อนฯ บริหารจัดการสนามกอล์ฟ แต่เนื่องจากบริษัทบลูแคนย่อนฯ มีปัญหาทางการเงินและยังอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ และตามแผนฟื้นฟูกิจการจะต้องออกจากแผนแล้วในขณะนี้ แต่มีเหตุไม่ชอบมาพากลทำให้ยังไม่ยอมออกจากแผนฟื้นฟูได้
       
       ดังนั้น เมื่อทางบริษัท มิวเร็กซ์ เข้ามาบริหารสนามกอล์ฟทำให้กรรมการชุดเดิมของบริษัทมิวเร็กซ์ อาศัยช่องว่างที่ บริษัทบลูแคนยอนฯอยู่ในแผนฟื้นฟูไปยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง โดยให้ข้อมูลที่บิดเบือนกับทางศาลล้มละลายกลาง ทำให้ศาลล้มละลายมีคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัท มิวเร็กซ์ ตลอดจนกรรมการ และผู้ถือหุ้นบางคนเข้ามาขัดขวางการดำเนินงานของบริษัทบลูแคนยอนฯที่บริหารแผนฟื้นฟูโดยบริษัท บี.ซี กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 9 พ.ย.49
       

       นายสมภพ กล่าวต่อว่า หลังจากนั้นทางกรรมการชุดใหม่ของบริษัท มิวเร็กซ์ ได้ทำการตรวจสอบสัญญาว่าจ้างกับทางบริษัทบลูแคนย่อนฯ พบว่ามีการปฏิบัติไม่ชอบตามสัญญาหลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะสัญญาจ้างข้อที่ 3 ที่กำหนดไว้ว่า จะต้องให้บริษัท บลูแคนยอน พร๊อพเพอร์ ที่บริหารสนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับให้ได้มาตรฐานสากลและทันสมัย ปรากฎว่า มีหลายประการที่ไม่ได้ทำตามที่กำหนดในเงื่อนไข และมีพฤติการที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น นำเงิน 69 ล้านบาท ไปจ่ายในการก่อสร้างโดยที่ยังไม่มีสัญญากับคู่สัญญาแต่อย่างใด ไม่มีการจัดทำงบทางการเงินเสนอทางบริษัท มิวเร็กซ์ เพื่ออนุมัติค่าใช้จ่าย ทำให้ทางบริษัท มิวเร็กซ์ สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการเข้าไปบริการจัดการแทนได้
       
       ทางกรรมการชุดใหม่บริษัท มิวเร็กซ์ ได้ยื่นคำร้องไปยังศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดต่อศาล จนเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.49 ศาลล้มละกลางมีความเห็นว่า สัญญาระหว่างบริษัท มิวเร็กซ์ กับ บริษัท บลูแคนยอน พร๊อพเพอร์ที่ เป็นสัญญาว่าจ้างทำของ ที่ทางมิวเร็กซ์ยังมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนเอง และเมื่อเห็นว่าผู้รับจ้าง บริหารไม่ชอบมาพากลและไม่น่าวางใจ ก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมอดูแลได้ ศาลล้มละลายกลางไต่สวนแล้วและเชื่อตามที่ชี้แจง ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ไม่ให้บริษัทมิวเร็กซ์เข้าไปขัดขวางการบริหารงานของบริษัทบลูแคนยอนฯ
       
       โดยศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องของบริษัทมิวเร็กซ์เท่ากับศาลล้มละลายเห็นด้วยกับคำสั่งศาลจังหวัดภูเก็ตที่ให้กรรมการใหม่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมิวเร็กซ์ได้ และกรรมการชุดใหม่ของมิวเร็กซ์เข้าไปในสนามกอล์ฟเป็นสิ่งที่กระทำได้เพราะเป็นการเข้าไปดูแลกิจการของตนเอง และที่บลูแคนยอนฯ เห็นว่าทางบริษัท มิวเร็กซ์ ผิดสัญญาทางบลูแคนยอนสามารถฟ้องเรียกค่าเสียที่ผิดสัญญากับมิวเร็กซ์ได้ และการที่บริษัทบลูแคนย่อนฯได้ฟ้องไปยังศาลล้มละลายกลางแล้วถือว่าได้ใช้สิทธิ์ตามสัญญาไปแล้วจึงยกเลิกการคุ้มครองและการที่บริษัทมิวเร็กซ์จ้างบลูแคนยอนฯบริหารสนามกอล์ฟอาศัยอำนาจตามสัญญาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองย่อมทำได้
       
       นายสมภพ กล่าวอีกว่า ภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้ยกเลิกคุ้มครองชั่วคราวฯแล้ว ทางกรรมการบริหารได้มีการประชุมและมีการติดประกาศให้รับทราบถึงการเข้ามาบริหารสนามกอล์ฟตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยพนักงานที่เข้ามาบริหารจัดการบริษัทมิวเร็กซ์โดยมิชอบตามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 31 ก.ค.49 จะต้องหยุดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทมิวเร็กซ์และในวันที่ 15 ธ.ค.49 นี้ ในเวลา 11.00 น.ให้ทางผู้บริหารของบริษัท บลูแคนย่อน พร๊อพเพอร์ที่ คืนเอกสารต่างๆ ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ ที่ครอบครองไว้โดยมิชอบ และในส่วนที่ตรวรจสอบพบว่ามีการทุจริตได้มอบหมายให้ทนายความฟ้องร้องทั้งคดีเพ่งและอาญาซึ่งคณะนี้ตรวจสอบพบมีการทุจริตประมาณ 9 เรื่อง
       


ศาลล้มละลายฯสั่งเลิกคุ้มครองทุนสิงคโปร์ให้ “มิวเร็กซ์” เข้าบริหาร บลูแคนยอนฯ แทน
บ.มิวเร็กซ์ จำกัด ติดประกาศเข้าบริหารสนามกอล์ฟ บลูแคนย่อน คันทรี คลับ
       

จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
34 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
66 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017