“จะนะ” ประกาศฮูกุมปากัต ใช้หลักศาสนาต้านยาเสพติด

โดย MGR Online   
26 มีนาคม 2551 10:53 น.
“จะนะ” ประกาศฮูกุมปากัต ใช้หลักศาสนาต้านยาเสพติด
        ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประกาศฮูกุมปากัต หรือหลักเกณฑ์ทางศาสนา ให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติด
       
       วันนี้ (26 มี.ค.) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ วิสุทธิ์จินดาภรณ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานอบรมคณะกรรมการฮูกุมปากัตประจำหมู่บ้านและร่วมลงนามประกาศสัตยาบันร่วมกันใช้ฮูกุมปากัต (กฏเกณฑ์ของหมู่บ้าน) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านนาโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาจัดขึ้น
       
       เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพย์ติดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
       
       โดยได้ชี้แจงทำคามเข้าใจแก่แกนนำหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด คณะกรรมการหมู่บ้าน ชรบ.และ อสม.ทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้นำตระหนักถึงความสำคัญและพิษภัยของยาเสพย์ติดและนำเข้าสู่กระบวนการสืบค้นข้อมูลผู้ติดยาเสพติด
       
       รวมทั้งดำเนินงานตามโครงการเบอร์การลันมาตี หรือเสบียงชีวิต เพื่อให้ประชาชนมุสลิมได้เรียนรู้หลักศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพิษภัยของยาเสพติด และหลักการดำเนินชีวิตทั่วไปที่อยู่ในกรอบของศาสนา โดยเชิญโต๊ะครูที่ชาวมุสลิมศรัทธามาบรรยายธรรมสัปดาห์ละ 1 วัน
       
       นายอำเภอจะนะ กล่าวว่า สำหรับการอบรมคณะกรรมการฮูกุมปากัต เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฮูกุมปากัต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามีแนวคิดว่าวิถีชีวิตของประชาชนมุสลิมจะใช้หลักการของศาสนาในการดำเนินชีวิตประจำวัน
       
       ดังนั้น วิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมุสลิม คือ การใช้ประชาคมมุสลิมเป็นพลังทางสังคมแล้วนำพลังทางสังคมเป็นกลไกในการสร้างกระแสต่อต้านยาเสพย์ติด โดยใช้หลักการของศาสนาที่ทุกคนนับถือยึดเหนี่ยวมาเป็นกฎเกณฑ์ของหมู่บ้านในการบังคับใช้ มีการไต่สวน มีมาตรการลงโทษทางสังคมเพื่อให้กลุ่มติดยาเสพติดเลิกยาเสพติด
       
       เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้พลังทางสังคม ประชาชนในชุมชนร่วมกันรับผิดชอบสังคมหรือชุมชนกันเอง โดยจะคัดเลือกคณะกรรมการฮูกุมปากัต ประจำหมู่บ้านๆ ละ 2 คน จากนั้นจะจัดทำเอกสารฮูกุมปากัตพร้อมทั้งป้ายฮุกุมปากัตติดตั้งประจำมัสยิดและจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อสู้กับยาเสพติดในลำดับต่อไป
       
       โดยพิธีลงนามประกาศสัตยาบันของอ.จะนะ มี 4 หน่วยงานเข้าร่วม คือ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา, อำเภอจะนะ โดยนายประสิทธิ์ วิสุทธิ์จินดาภรณ์ นายอำเภอจะนะ, สถานีตำรวจภูธรจะนะ โดย พ.ต.ท.เสรีย์ มุสิกะไชย รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรจะนะ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โดยนายฮ่าหรน หมันหลอ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาได้ลงนามประกาศสัตยาบันร่วมกันว่า
       
       1.รับทราบการประกาศใช้ฮูกุมปากัต (กฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน) ที่ดำเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
       
       2.หากการบังคับใช้ฮูกุมปากัต (กฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน) ของหมู่บ้านประสบปัญหาหรืออุปสรรคทั้ง 4 หน่วยงานที่ลงสัตยาบันร่วมกัน 4 หน่วยงาน ยินดีร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
       
       3.ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฮูกุมปากัต (กฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน) ทุกหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา


“จะนะ” ประกาศฮูกุมปากัต ใช้หลักศาสนาต้านยาเสพติด
       

“จะนะ” ประกาศฮูกุมปากัต ใช้หลักศาสนาต้านยาเสพติด
       

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017