หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ทัศนะ

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย “เทือกเขาบรรทัด” ฤาจะฝากไว้ที่ “ข้าราชการตาขาว”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
16 มีนาคม 2555 11:34 น.
ลมหายใจเฮือกสุดท้าย “เทือกเขาบรรทัด” ฤาจะฝากไว้ที่ “ข้าราชการตาขาว”
บรรยากาศสุดธรรมชาติที่เขาล้อน
        ไสว รุยันต์
       
       พื้นที่ป่า792,000 ไร่ ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด เป็นเทือกเขายาว ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อนเรียงกันเป็นแนวยอดเขา เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่ไหลรวมกันเป็นทะเลสาบสงขลา หล่อเลี้ยงประชากรในพื้นที่ 4 จังหวัดคือ พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา เป็นป่าดงดิบชื้นประมาณ 80% ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นดินมากกว่าหิน โดยมีพรรณไม้ที่มีค่าและสำคัญ ได้แก่ ไม้ตระกูลยาง หลุมพอ ตะเคียนต่าง ๆ ไข่เขียว ขานาง ฯลฯ

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย “เทือกเขาบรรทัด” ฤาจะฝากไว้ที่ “ข้าราชการตาขาว”
น้ำตกไพรวัลย์
        นอกจากพรรณไม้แล้วยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอีกหลายชนิด ทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก เช่น นกเงือก นกกาฮัง นกหว้า เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น กวาง เสือ สมเสร็จ กระจง เลียงผา เม่น เก้ง ชะนี ลิง ค่าง บ่าง กระรอก หมีสายพันธุ์ต่างๆ ฯลฯ และสัตว์เลื้อยคลานอีกหลายชนิด

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย “เทือกเขาบรรทัด” ฤาจะฝากไว้ที่ “ข้าราชการตาขาว”
ลิง
        แต่วันนี้ความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าทั้งหมดกลับเหือดหายลงไปตามกาลเวลา สัตว์ป่าถูกล่าเป็นอาหารทุกวันด้วยความเห็นแก่ตัวของชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายใช้เวลาในวันหยุดช่วงเสาร์-อาทิตย์ เดินเท้าเข้าพักค้างแรมในฝืนป่า ใช้อาวุธปืนติดลำกล้องอย่างดี เข้าไปยิงสัตว์เพื่อความสนุกสนาน ความอยากลองใช้อาวุธว่าตัวเองยิงแม่นขนาดไหน แต่การระบายกับพวกสัตว์เหล่านั้นทั้งที่ไม่มีความแค้น และบางครั้งสัตว์เหล่านั้นกลายเป็นอาหารอันโอชะ

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย “เทือกเขาบรรทัด” ฤาจะฝากไว้ที่ “ข้าราชการตาขาว”
น้ำตกไพรวัลย์
        ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปีอย่างต้นหลุมพอ ต้นตะเคียน ต้นไข่เขียว ต้นขานาง ต้นรักเขา ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นป่าเขาบรรทัดของ อ. กงหรา อ.ตะโหมด อ.ป่าบอน อ.ศรีนครินทร์ ก็ไม่ต่างกับสัตว์ที่คอยถูกขบวนการมอดไม้ เข้าลักลอบตัดโค่นลงต้นแล้วต้นเล่า จนเหลือแต่ตอ พร้อมทั้งแผ้วถางปลูกบางพารา ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูได้ศึกษาเท่านั้น

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย “เทือกเขาบรรทัด” ฤาจะฝากไว้ที่ “ข้าราชการตาขาว”
        หากย้อนมองถึงความเป็นจริงขบวนการมอดไม้คงจะไม่กล้าลักลอบตัด หากไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นเป็นใจ และเป็นพวกเดียวกัน เพราะการตัดโค่นไม่แต่ละต้นแต่ละครั้งต้องใช้เวลา ในการชักลากออกมานานหลายวัน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ และคนในพื้นที่หรือกำนัน-ผู้ใหญ่ไม่รู้เห็นเป็นใจก็คงจะทำกันลำบาก

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย “เทือกเขาบรรทัด” ฤาจะฝากไว้ที่ “ข้าราชการตาขาว”
        และถ้าเราย้อนมองให้ลึกและถามกันตรงๆ ว่า ไม้เหล่านั้นที่ชักลากออกมาไปอยู่ที่ไหน หลายคนคงจะมีคำตอบในใจ เมื่อไหร่ที่ขับรถเดินทางไปตามถนนในหมู่บ้าน หรือชุมชนก็จะพบว่า บ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ หรือต่อเติมขึ้นมาแบบมีเสาไม้ทั้งต้นนั้นแหละคือคำตอบที่เห็นได้เด่นชัด
       
       และหากถามขึ้นมาอีกครั้งว่าบ้านที่สร้างใหม่เหล่านั้นเป็นบ้านของใคร ถ้าไม่ใช่บ้านของข้าราชการ นักการเมือง หรือผู้มีอันจะกินในพื้นที่ และวัดที่จะสร้างอวดบารมีกับเขาด้วย ว่าฉันก็ทำได้โดยใช้ไม้ที่ไม่ต้องซื้อ

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย “เทือกเขาบรรทัด” ฤาจะฝากไว้ที่ “ข้าราชการตาขาว”
        มันคงเป็นเรื่องที่น่าหดหู่มากขึ้นหากวันนี้พัทลุงเรายังปล่อยให้มีการตัดไม้ลำพัง แต่การดูแลของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเองก็ลำบาก กำลังพลมีน้อย รวมถึงงบประมาณที่รัฐอุดหนุนมาใช้ออกทำงานเพียงไม่กี่ครั้งก็หมด ทั้งเจ้าหน้าที่เหล่านั้นตั้งใจที่จะปกป้องฝืนป่าแห่งนี้ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และหวนกลับมาดูทางจังหวัดเองได้มีการปลูกฝังสร้างค่านิยมกันมากน้อยแค่ไหน?
       
       ขนาดผู้นำยังสร้างบ้านด้วยไม้เถื่อน ไม้ทั้งต้น แล้วชาวบ้านตาสี ตาสาจะสร้างบ้านด้วยอะไร!!
       
       วันนี้หลายฝ่ายบอกว่าการแก้ปัญหาต้องเริ่มจากการสร้างจิตสำนึก แล้วสำนึกที่ว่ามันคืออะไร ลองถามว่ามีการสร้างกันที่ไหน หน้าเสาธงโรงเรียนหรือนั่นมันไม่ใช่ เพราะคำพูดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดอย่างเดียวมันคงใช้ไม่ได้ นอกจากการใช้มาตรการตามกฎหมายที่จริงจัง และจริงใจในการรับผิดชอบต่อสังคม สำนึกรักบ้านเกิด ไม่ใช่คิดว่าหากใช้มาตรการตามกฏหมายแล้วกลัวจะมีศัตรูเพิ่มนั้นเป็นความคิดของคนตาขาว ไม่กล้ายอมรับความจริงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย “เทือกเขาบรรทัด” ฤาจะฝากไว้ที่ “ข้าราชการตาขาว”
        ป่าต้นน้ำของพัทลุงลมหายใจเฮือกสุดท้าย แห่งนี้มันถึงเวลาหรือยังที่จะปกป้อง หรือจาบจ้วงจ้องที่จะทำลาย มันถึงเวลาหรือยังที่ผู้นำระดับสูงในจังหวัด จะหาทางปกป้องฝืนป่าแห่งนี้ ก่อนที่จะมีการบุกรุกจับจองลักลอบตัดไม้จนไม่เหลือฝืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างอดีตของเทือกเขาบรรทัด

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย “เทือกเขาบรรทัด” ฤาจะฝากไว้ที่ “ข้าราชการตาขาว”
ลูกแลนที่อาศัยในป่า ซึ่งขณะนี้ถูกมนุษย์บุกทำลายต้นไม้และล่าสัตว์อย่างไม่มีจิตสำนึก
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
เขื่อนกันคลื่น..ป้องกันหรือทำลายชายฝั่งทะเลไทย?! / ธนพล พัฒนภักดี
หาดทรายเกิดขึ้นอย่างไร...ใครรู้บ้าง?! / ธีรพงษ์ เดชแห้ว
การปฏิรูปยางพาราไทย (ตอนจบ) การทำสวนยางพาราอย่างยั่งยืน
ปฏิรูปยางพาราไทย (ตอนที่ 4) ขบวนการขูดรีดชาวสวนยาง
การปฏิรูปยางพาราไทย (ตอนที่ 3) เกษตรกรบริหารเงิน CESS เอง
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 11 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พระธุดงค์ หลายรูป ที่เข้าไปปักกลดในป่าลึก อาศัยบิณฑบาตร์ ชาวบ้านในป่า ได้ยินได้ฟังจากชาวบ้านที่มาทำบุญว่า เจ้าหน้าที่นั่นแหละตัวปัญหา ออกยิงสัตว์ป่ากินไม่เว้นแต่ละวัน
เจ้าหน้าที่ไม่รักษาป่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอนเรียนจำได้ว่าเทือกเขาบรรทัดอยู่ภาคตะวันออกกั้นไทย-เขมร ตอนนี้มฃย้ายมาอยู่ภาคใต้แล้ว งง..
เพ้ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เทือกเขาบรรทัด ที่ 1 คือเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย กับ กัมพูชา อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยเขตรักษาพันธุ์สัตว์เขายอดโดม อุทยานแห่งชาติภูจอนายอย ลักษณะของป่าจะเป็นป่าดิบชื้นและป่าเต็งรังเสียส่วนมาก
เทือกเขาบรรทัดที่ 2 คือเทือกเขาที่อยู่ทางภาคใต้เป็นรอยต่อของ
จังหวัด พลัทลุง,ตรัง,สตูล และสงขลาเขตรักษาพันธ์เขาบรรทัด ลักษณะป่าส่วนมากจะเป็นป่าดิบชื้น
มี 2 บรรทัดครับ
 
ความคิดเห็นที่ 2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องช่วยกันรักษาอย่างจริงจัง ไม่ใช่ทำกันแบบไฟไหม้ฟาง อนาคตลูกหลานจะอยู่กันอย่างลำบาก คำว่าพอเพียงเหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีนี้
suvitle@yahoo.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หน่วยงานราชการที่ดิฉันทำงาน
ทั้งข้าราชการ ทั้งลูกจ้าง ช่วยกัน.
ไถ...ไถ...ไถ...ถลุง...ถลุง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น้องฉัน ผัวน้องฉันเรียนเก่ง ความรู้ดี สอบรับราชการได้
แต่สุดยอดไม่รู้นักการเมืองสอนหรือเป็นเอง
ซวย
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2014