ประชุมกรอ.ที่ภูเก็ตนายกฯรับลูกเดินหน้าหลายโครงการพัฒนาภาคใต้

โดย MGR Online   
19 มีนาคม 2555 23:15 น.
ประชุมกรอ.ที่ภูเก็ตนายกฯรับลูกเดินหน้าหลายโครงการพัฒนาภาคใต้
แถลงผลการประชุมกรอ.ภูมิภาค
        ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ประชุมกรอ.ที่ภูเก็ตได้ผลเป็นที่น่าพอใจของภาคเอกชน รัฐบาลรับเดินหน้าโครงการพัฒนาโครงข่ายพัฒนาคมนาคมและระบบลอจิสติกส์ โดยในพื้นที่อันดามัน มีการเสนอขอขยายถนนฝั่งอันดามัน /รถไฟรางคู่ภาคใต้โครงการรถไฟอันดามัน ปรับปรุงด่านสะเดา ปรับปรุงการบริการท่าอากาศยานภูเก็ต
       
       เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน กกร.และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางสาวปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมกันแถลงข่าวสรุปการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 3/2555
       
       นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน กกร.และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนของภาคเอกชนมีความกระตือรือร้น มีการระดมสมองและร่วมหารือกันในการนำประเด็นมาเสนอกับนายกรัฐมนตรี ตลอดจนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่องที่นำเสนอนั้น ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงข่ายพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยในพื้นที่อันดามัน มีการเสนอขอขยายถนนฝั่งอันดามันหรือทางหลวงหมายเลข 4 ให้เป็น 4 ช่องจราจร ตั้งแต่แยกปฐมพร จ.ชุมพร ระนอง พังงา ตรัง และเชื่อมทางหลวงหมายเลข 404 ทางหลวงหมายเลข 416 และทางหลวงหมายเลข 4184 ด่านวังประจัน จ.สตูล
       
       ถัดมาเป็นโครงการรถไฟทางคู่ภาคใต้ เส้นทางกรุงเทพ ชุมพร สุไหงโกลก และปาดังเบซาร์ ซึ่งต้องการเห็นแผนงานดังกล่าวแล้วเสร็จในปี 2560 นอกจากนี้ยังมีเรื่องการอำนวยความสะดวกพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการออกหนังสือเดินทางให้เป็นซิงเกิลไลน์ หมายถึงว่าเป็นเข้าแถวจากนั้นกระจายไปตามช่องต่างๆ ให้นักธุรกิจมีช่องทางพิเศษ และมีการประมวลตัวเลขชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อบริการแล้วเป็นที่พอใจหรือไม่อย่างไร
       
       ส่วนเรื่องการส่งเสริมการค้าและการลงทุนนั้น นายพยุงศักดิ์ กล่าวว่า ได้มีการเสนอให้มีการเร่งรัดตามแนวทางมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 เช่น การจัดเอกสารสิทธิจำนวน 46 รายการ การปรับปรุงแนวทางการเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตไม้ทุกประเภทซึ่งรวมไม้ยางพาราด้วย จากเดิมใช้เวลาในการต่อค่อนข้างกระชั้น จากปีต่อปี ให้ขยายเป็น 5 ปี แต่สุดท้ายได้ข้อสรุปอยู่ที่ 3 ปี โดยเร่งรัดในการข้อกำหนอและกฎกระทรวงต่างๆ รวมทั้งการทำบัญชีไม้ ตลอดจนการแทนค่าน้ำหนักจากลูกบาศก์เป็นปริมาตรให้ด้วย
       
       นอกจากนี้อีกโครงการที่สำคัญ คือ โครงการบ้านปลาเฉลิมพระเกียรติทะเลไทย หรือปะการังเทียมฝั่งอันดามัน ซึ่งจะมีการสร้างและวางปะการังเทียมในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วทะเลไทย รวมถึงภาคตะวันออกด้วย ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนองและตรัง ซึ่งทางภาคเอกชนได้เคยทำการทดลองและวิจัยไว้แล้ว สรุปผลออกมาว่าได้ผลดีมาก จากการใช้เวลาทำประมาณไม่ถึงปี จากที่ลงทุนไปประมาณ 2 ล้านบาท สามารถคืนทุนกลับมาประมาณ 1 ล้านบาท และมีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง จะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูและการประกอบอาชีพของประมงชายฝั่ง
       
       นอกจากนั้น ยังได้มีการเสนอให้มีการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่, การต่ออายุมาตรการเพื่อปรับปรุงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ ที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2555 นี้ โดยให้ขยายออกไปอีก 5 ปี, โครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบางรา จ.สตูล เพราะจะก่อประโยชน์ในการเป็นท่าเรือสำรองและส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกซึ่งเราไม่มีท่าเทียบเรือสำคัญ , โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เนื่องจากเรามีปัญหาคนงานขาดแคลน
       
       ปัญหาค่าจ้างแรงงานซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น จำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างของการพัฒนาประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น ช่องทางที่มีความสำคัญ คือ เรื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นโครงการที่ทำให้ภาคนักวิชาการ นักวิจัยและการศึกษาได้เข้ามาร่วมกับทางภาคเอกชน โดยเฉพาะที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอทอปหรือเอสเอ็มอีเพื่อให้สามารถเข้าถึงและสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับโครงสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานในการยกระดับของประเทศไปสู่การใช้องค์ความรู้ให้มากขึ้น
       
       นายพยุงศักดิ์ กล่าวว่า โดยสรุปแล้วผลการประชุมในครั้งนี้ออกมาเป็นที่น่าพอใจของภาคเอกชน โดยเฉพาะการตอบรับและการที่จะเข้าไปแก้ไขเร่งรัดโครงการต่างๆ ที่ได้นำเสนอ ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนได้ใช้เวลาในการหารือร่วมกันเป็นเวลานานพอสมควร เมื่อผลออกมาเช่นนี้จึงมองว่าการประชุม กรอ.ภูมิภาคมีประโยชน์อย่างมาก
       
       ขณะที่รัฐมนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในเรื่องคมนาคมเรื่องการขยายถนน 4 ช่องจราจรจากชุมพรจนถึงสตูลนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เน้นเชื่อมเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักถนนเลียบฝั่งอันดามันเพื่อความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการเชื่อมถนนสายรองเข้ากับถนนสายหลัก การปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัยโดยเน้นเส้นทางที่มีชุมชนหนาแน่นให้ขยายปรับปรุงก่อน
       
       ส่วนเรื่องโครงการรถไฟรางคู่ นายกรัฐมนตรีเห็นด้วยเพราะเกิดประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้รับไปดำเนินการเชื่อมโยงระบบในประเทศ และพิจารณาเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย
       
       ขณะที่เรื่องของรถไฟสายอันดามันที่ภาคเอกชนเสนอเข้ามา จะรับไปดูในรายละเอียดเพื่อเสนอนายกฯพิจารณาต่อไป ส่วนเรื่องการปรับปรุงขยายสนามบินภูเก็ตในปีงบประมาณ 2555 - 2557 นั้นมีการปรับปรุงและจะแล้วเสร็จในปี 2558 สามารถรองรับผู้โดยสารได้12.5 ล้านคน เช่นเดียวกับสนามบินกระบี่ และสนามบินตรังที่ยังติดปัญหาเรื่องเทคนิคซึ่งนายกฯได้สั่งการให้แก้ไขให้เสร็จโดยเร็ว รวมถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกพิธีการเข้าเมืองซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องไปแล้ว
       
       ขณะที่นางปิยะมาน มาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กล่าวว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านท่องเที่ยวต่างๆทั้งความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีรับไปและจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาในหลักการ
       
       นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับเรื่องของการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ และการต่ออายุมาตรการเพื่อปรับปรุงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ ซึ่งจะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2555 นี้ ได้รับไว้ดำเนินการแล้วอย่างแน่นอน

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017