หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

ประชุมกรอ.ที่ภูเก็ตนายกฯรับลูกเดินหน้าหลายโครงการพัฒนาภาคใต้

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
19 มีนาคม 2555 23:15 น.
ประชุมกรอ.ที่ภูเก็ตนายกฯรับลูกเดินหน้าหลายโครงการพัฒนาภาคใต้
แถลงผลการประชุมกรอ.ภูมิภาค
        ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ประชุมกรอ.ที่ภูเก็ตได้ผลเป็นที่น่าพอใจของภาคเอกชน รัฐบาลรับเดินหน้าโครงการพัฒนาโครงข่ายพัฒนาคมนาคมและระบบลอจิสติกส์ โดยในพื้นที่อันดามัน มีการเสนอขอขยายถนนฝั่งอันดามัน /รถไฟรางคู่ภาคใต้โครงการรถไฟอันดามัน ปรับปรุงด่านสะเดา ปรับปรุงการบริการท่าอากาศยานภูเก็ต
       
       เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน กกร.และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางสาวปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมกันแถลงข่าวสรุปการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 3/2555
       
       นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน กกร.และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนของภาคเอกชนมีความกระตือรือร้น มีการระดมสมองและร่วมหารือกันในการนำประเด็นมาเสนอกับนายกรัฐมนตรี ตลอดจนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่องที่นำเสนอนั้น ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงข่ายพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยในพื้นที่อันดามัน มีการเสนอขอขยายถนนฝั่งอันดามันหรือทางหลวงหมายเลข 4 ให้เป็น 4 ช่องจราจร ตั้งแต่แยกปฐมพร จ.ชุมพร ระนอง พังงา ตรัง และเชื่อมทางหลวงหมายเลข 404 ทางหลวงหมายเลข 416 และทางหลวงหมายเลข 4184 ด่านวังประจัน จ.สตูล
       
       ถัดมาเป็นโครงการรถไฟทางคู่ภาคใต้ เส้นทางกรุงเทพ ชุมพร สุไหงโกลก และปาดังเบซาร์ ซึ่งต้องการเห็นแผนงานดังกล่าวแล้วเสร็จในปี 2560 นอกจากนี้ยังมีเรื่องการอำนวยความสะดวกพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการออกหนังสือเดินทางให้เป็นซิงเกิลไลน์ หมายถึงว่าเป็นเข้าแถวจากนั้นกระจายไปตามช่องต่างๆ ให้นักธุรกิจมีช่องทางพิเศษ และมีการประมวลตัวเลขชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อบริการแล้วเป็นที่พอใจหรือไม่อย่างไร
       
       ส่วนเรื่องการส่งเสริมการค้าและการลงทุนนั้น นายพยุงศักดิ์ กล่าวว่า ได้มีการเสนอให้มีการเร่งรัดตามแนวทางมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 เช่น การจัดเอกสารสิทธิจำนวน 46 รายการ การปรับปรุงแนวทางการเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตไม้ทุกประเภทซึ่งรวมไม้ยางพาราด้วย จากเดิมใช้เวลาในการต่อค่อนข้างกระชั้น จากปีต่อปี ให้ขยายเป็น 5 ปี แต่สุดท้ายได้ข้อสรุปอยู่ที่ 3 ปี โดยเร่งรัดในการข้อกำหนอและกฎกระทรวงต่างๆ รวมทั้งการทำบัญชีไม้ ตลอดจนการแทนค่าน้ำหนักจากลูกบาศก์เป็นปริมาตรให้ด้วย
       
       นอกจากนี้อีกโครงการที่สำคัญ คือ โครงการบ้านปลาเฉลิมพระเกียรติทะเลไทย หรือปะการังเทียมฝั่งอันดามัน ซึ่งจะมีการสร้างและวางปะการังเทียมในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วทะเลไทย รวมถึงภาคตะวันออกด้วย ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนองและตรัง ซึ่งทางภาคเอกชนได้เคยทำการทดลองและวิจัยไว้แล้ว สรุปผลออกมาว่าได้ผลดีมาก จากการใช้เวลาทำประมาณไม่ถึงปี จากที่ลงทุนไปประมาณ 2 ล้านบาท สามารถคืนทุนกลับมาประมาณ 1 ล้านบาท และมีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง จะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูและการประกอบอาชีพของประมงชายฝั่ง
       
       นอกจากนั้น ยังได้มีการเสนอให้มีการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่, การต่ออายุมาตรการเพื่อปรับปรุงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ ที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2555 นี้ โดยให้ขยายออกไปอีก 5 ปี, โครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบางรา จ.สตูล เพราะจะก่อประโยชน์ในการเป็นท่าเรือสำรองและส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกซึ่งเราไม่มีท่าเทียบเรือสำคัญ , โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เนื่องจากเรามีปัญหาคนงานขาดแคลน
       
       ปัญหาค่าจ้างแรงงานซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น จำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างของการพัฒนาประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น ช่องทางที่มีความสำคัญ คือ เรื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นโครงการที่ทำให้ภาคนักวิชาการ นักวิจัยและการศึกษาได้เข้ามาร่วมกับทางภาคเอกชน โดยเฉพาะที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอทอปหรือเอสเอ็มอีเพื่อให้สามารถเข้าถึงและสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับโครงสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานในการยกระดับของประเทศไปสู่การใช้องค์ความรู้ให้มากขึ้น
       
       นายพยุงศักดิ์ กล่าวว่า โดยสรุปแล้วผลการประชุมในครั้งนี้ออกมาเป็นที่น่าพอใจของภาคเอกชน โดยเฉพาะการตอบรับและการที่จะเข้าไปแก้ไขเร่งรัดโครงการต่างๆ ที่ได้นำเสนอ ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนได้ใช้เวลาในการหารือร่วมกันเป็นเวลานานพอสมควร เมื่อผลออกมาเช่นนี้จึงมองว่าการประชุม กรอ.ภูมิภาคมีประโยชน์อย่างมาก
       
       ขณะที่รัฐมนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในเรื่องคมนาคมเรื่องการขยายถนน 4 ช่องจราจรจากชุมพรจนถึงสตูลนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เน้นเชื่อมเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักถนนเลียบฝั่งอันดามันเพื่อความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการเชื่อมถนนสายรองเข้ากับถนนสายหลัก การปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัยโดยเน้นเส้นทางที่มีชุมชนหนาแน่นให้ขยายปรับปรุงก่อน
       
       ส่วนเรื่องโครงการรถไฟรางคู่ นายกรัฐมนตรีเห็นด้วยเพราะเกิดประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้รับไปดำเนินการเชื่อมโยงระบบในประเทศ และพิจารณาเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย
       
       ขณะที่เรื่องของรถไฟสายอันดามันที่ภาคเอกชนเสนอเข้ามา จะรับไปดูในรายละเอียดเพื่อเสนอนายกฯพิจารณาต่อไป ส่วนเรื่องการปรับปรุงขยายสนามบินภูเก็ตในปีงบประมาณ 2555 - 2557 นั้นมีการปรับปรุงและจะแล้วเสร็จในปี 2558 สามารถรองรับผู้โดยสารได้12.5 ล้านคน เช่นเดียวกับสนามบินกระบี่ และสนามบินตรังที่ยังติดปัญหาเรื่องเทคนิคซึ่งนายกฯได้สั่งการให้แก้ไขให้เสร็จโดยเร็ว รวมถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกพิธีการเข้าเมืองซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องไปแล้ว
       
       ขณะที่นางปิยะมาน มาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กล่าวว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านท่องเที่ยวต่างๆทั้งความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีรับไปและจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาในหลักการ
       
       นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับเรื่องของการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ และการต่ออายุมาตรการเพื่อปรับปรุงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ ซึ่งจะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2555 นี้ ได้รับไว้ดำเนินการแล้วอย่างแน่นอน

ข่าวล่าสุด ในหมวด
สมาพันธ์อบจ.เสนอทางออกแก้ยางราคาตกต่ำนำมาทำถนน
สลด 3 วันเจอโลมาตายเกยหาดชุมพร 4 ตัว
สลด ปชส.พัทลุงขับเก๋งชนต้นไม้เสียชีวิตคาที่สภาพรถพังยับ
สีสันสงขลาไบค์วีคครั้งที่ 1 คู่บ่าวสาวจูงมือถ่ายรูปเวดดิ้ง(ชมคลิป)
สงขลาปล่อยคาราวานบิ๊กไบค์กระตุ้นท่องเที่ยว เตรียมพร้อมสู่ AEC (ชมคลิป)
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอให้ทำได้จริงๆ จะเลือกพรรค เพื่อไทยต่อไป ก่อนหน้าเลือกพรรค แมลงสาบมาตลอด แต่เก่งแต่ปาก หลายโครงการไม่เคลื่อนไหว ไม่ว่า ท่าเรือน้ำลึก อันดามัน - อ่าวไทย เลว เป็น รบ. แต่ไม่เห็นผลงานเป็น รูปธรรมเลย ปากเก่ง แต่งาน ทาง ภาคใต้ ไม่เห็นเป็นเรื่อง ยิ่ง นายเทพไท ยิ่งปากเก่ง นครศรีฯ ไม่ พัฒนาเลย
tyy
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อิย่าพุดเลยครับว่าเลือก พรรค แมลงสาป เพราะคำนี้นะหมายถึง พธม และแดงที่พุดคำนี้คุรเองไม่เคยเลือกเลยซักครั้งและคุณเองสนับสนุนผู้นำท้องถิ่นแอบแดงที่กำลังลงสมัครอยู่ คุรเองไม่มีใจเป็นธรรม เลวตำซามหาที่ติไม่ได้อีกแล้ว โครงก่าารที่รัฐบาลชุดนี้พูดออกมาคือผลงานและการทำโครงการของรัฐบาลชุดที่แล้วควายเอ้ยไปกินขี้ไป
...
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015