หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาเดินตามรอย “พ่อหลวง” ตั้งธนาคารผลิตไบโอดีเซลสู้น้ำมันแพง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 31 พฤษภาคม 2555 15:23 น.
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาเดินตามรอย “พ่อหลวง” ตั้งธนาคารผลิตไบโอดีเซลสู้น้ำมันแพง
       ยะลา - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.ยะลา นำแนวทางพระราชดำริของพ่อหลวง จัดตั้งธนาคารน้ำมันผลิตไบโอดีเซลสู้วิกฤตน้ำมันแพง วอนรัฐช่วยหนุน เพียงให้รถในราชการหันมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล ช่วยกระจายผลผลิตสู่ท้องตลาด และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
       


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาเดินตามรอย “พ่อหลวง” ตั้งธนาคารผลิตไบโอดีเซลสู้น้ำมันแพง
        
       ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการตามแนวพระราชดำริ ไบโอดีเซล เลขที่ 85/7 หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจระดับชุมชน ที่คนในชุมชนได้มีการรวมตัวกัน เพื่อก่อตั้งโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการนำของนายยศพล บุนนาค หัวหน้ากลุ่มที่ริเริ่มก่อตั้งธนาคารน้ำมันจากสมาชิกที่มีอยู่เพียง 9 คน เมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาเดินตามรอย “พ่อหลวง” ตั้งธนาคารผลิตไบโอดีเซลสู้น้ำมันแพง
        
       นายยศพล บุนนาค เล่าถึงความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซล ตามโครงการพระราชดำริให้ฟังว่า ก่อนหน้าที่จะจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตนเองได้เปิดร้านขายอาหาร และอาของตนเองได้แนะนำให้เก็บน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหารจากการค้าขายไว้อย่าเททิ้ง เพราะมันสามารถจะนำไปรีไซเคิลเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ ซึ่งแรกๆ ก็ไม่ได้สนใจอะไร แต่อาก็ได้ชักชวนให้ตนเองไปดูกลุ่มที่ผลิตไบโอดีเซล ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในพื้นที่อื่นๆ ตนเองจึงได้เกิดความสนใจขึ้นมา อีกทั้งได้แรงบันดาลใจจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้ทรงชี้นำเป็นแนวทางพระราชดำริให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้หันไปใช้พลังงานไบโอดีเซลที่จะช่วยกันประหยัด และลดสภาวะโลกร้อน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาเดินตามรอย “พ่อหลวง” ตั้งธนาคารผลิตไบโอดีเซลสู้น้ำมันแพง
        
       “ผมเองจึงได้รวมกุล่มกับคนในชุมชน ซึ่งขณะนั้นมีสมาชิกกลุ่มอยู่เพียง 9 คน ด้วยเงินทุนเพียงน้อยนิดในการลงทุนร่วมกัน และพื้นที่การทำงานที่ใช้ที่ดินในสวนหลังบ้าน ตนเองจึงได้นำที่ดินของแม่ไปจำนองเพื่อกู้เงินอีกก้อนกว่า 500,000 บาท ในการลงทุนทำธนาคารน้ำมัน ผลิตไบโอดีเซล ซึ่งตนเอง และสมาชิกได้เข้ารับการอบรมกระบวนการ ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล จนเมื่อปี 2552 ได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซล และมีสมาชิกในตอนนี้จำนวน 111 คน และรับซื้อน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้วในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และรวมไปถึง จ.สงขลา ด้วย”

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาเดินตามรอย “พ่อหลวง” ตั้งธนาคารผลิตไบโอดีเซลสู้น้ำมันแพง
        
       นายยศพล บุนนาค กล่าวว่า ตอนนี้สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซลมีรายได้เสริม จากการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาขายให้แก่กลุ่ม หรือรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วมาขายจะมีรายได้ประมาณ 3,000-10,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสมาชิกบางคนก็รับซื้อน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว บางคนก็เป็นคนเปิดร้านอาหารก็นำน้ำมันที่ใช้แล้วมาขายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซล ที่นี้ก็จะมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาเดินตามรอย “พ่อหลวง” ตั้งธนาคารผลิตไบโอดีเซลสู้น้ำมันแพง
        
       นายยศพล บุนนาค เปิดเผยว่า ขั้นตอนกระบวนการผลิตก็นำเอาวิชาการ และวิธีที่ไปศึกษา และผ่านการอบรมมามาลองผิดลองถูกอีกทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์บางอย่างก็ทำขึ้นเองแบบเรียบง่าย แต่ก็ใช้งานได้ดีเกินคาด ซึ่งจะมีสมาชิกในกลุ่มที่อยู่ประจำที่จุดผลิต 7-8 คน ในการช่วยกันทำงานขั้นตอนกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งใน 1 วัน จะมีสมาชิกของกลุ่มนำน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้วมาขายให้แก่กลุ่ม ประมาณ 1,000-2,000 ลิตรต่อวัน และทางกลุ่มก็สามารถที่จะผลิตน้ำมันไบโอดีเซล บี100 ได้ประมาณ 600 ลิตรต่อวัน และขายให้แก่สมาชิก หรือบุคคลทั่วไปในราคาถูกกว่า น้ำมันดีเซลในท้องตลาด ที่ลิตรละ 5 บาท ซึ่งจากการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี100 ที่ผลิต ก็พบว่าไม่มีปัญหาใดๆ กับเครื่องยนต์ของรถยนต์กระบะที่เป็นเครื่องคอมมอนเรล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาเดินตามรอย “พ่อหลวง” ตั้งธนาคารผลิตไบโอดีเซลสู้น้ำมันแพง
        
       นายยศพล บุนนาค กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาบางครั้งก็ขาดสภาพคล่องบ้าง ก็อยากให้หน่วยงานของภาครัฐเข้ามาสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซล โดยตนเองไม่ได้ต้องการเงินทุน เพียงแต่อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้รถยนต์ได้หันมาใช้พลังงานไบโอดีเซลที่กลุ่มของตนเองได้ผลิตขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายผลผลิตสู่ท้องตลาด หรืออาจจะมีการจัดตั้งปั๊มน้ำมันไบโอดีเซลที่มีมาตรฐานให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยลดรายจ่ายจากสภาวะน้ำมันแพง อีกทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อนในขณะนี้ด้วย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาเดินตามรอย “พ่อหลวง” ตั้งธนาคารผลิตไบโอดีเซลสู้น้ำมันแพง
        
       นายยศพล บุนนาค บอกว่า สำหรับผู้ที่สนใจชมกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ก็สามารถติดต่อเข้าชมหรือศึกษาได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบโอดีเซล เลขที่ 85/7 ม.1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา หรือหมายเลขโทรศัพท์ 08-5782-4393

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาเดินตามรอย “พ่อหลวง” ตั้งธนาคารผลิตไบโอดีเซลสู้น้ำมันแพง
นายยศพล บุนนาค หัวหน้ากลุ่มก่อตั้งธนาคารน้ำมันไบโอดีเซล จ.ยะลา
       

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาเดินตามรอย “พ่อหลวง” ตั้งธนาคารผลิตไบโอดีเซลสู้น้ำมันแพง
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
นอภ.ลานสกา รุดเก็บตัวอย่างปุ๋ยปลอมวิเคราะห์ ผู้ผลิตโผล่รับผิดชอบ
กำนันกะรนนำทีมจี้นายก อบจ.ถามคนพื้นที่ต่อสัญญาเช่าที่ดินตั้งโรงแรมหรู
ผู้ว่าฯ ภูเก็ต พอใจภาพรวมป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ลดลงจากปีที่แล้ว
แม่น้ำตรังวิกฤต ชาวบ้านวอนทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหา (ชมคลิป)
นักข่าวภูเก็ตหวานขึ้นศาล หลังถูกทัพเรือฟ้องหมิ่นประมาท ศาลให้ประกันตัวสู้คดี
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 12 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2014