กรมการขนส่งทางบกยืนยันแรงงานพม่าใช้พาสปอร์ตแดง ทำใบขับขี่ได้

โดย MGR Online   
16 มิถุนายน 2555 13:39 น.
กรมการขนส่งทางบกยืนยันแรงงานพม่าใช้พาสปอร์ตแดง ทำใบขับขี่ได้
นายเสน่ห์ บัวงาม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดระนอง
        ระนอง - กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ใช้พาสปอร์ตแดง ทำใบขับขี่ได้
       
       นายเสน่ห์ บัวงาม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากการที่กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชาวระนองได้ชุมนุมเรียกร้องคัดค้านการออกใบอนุญาตขับรถให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า โดยให้จังหวัดระนองเสนอไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงไม่ให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ใช้พาสปอร์ตเล่มสีแดง(Temporary Passport) ที่ได้จากการพิสูจน์สัญชาติเป็นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถนั้น บัดนี้กรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาตามประเด็นข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว โดยยืนยันว่า ไม่สามารถดำเนินการตามข้อเรียกร้องได้
       
       รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดระนอง กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้ตอบข้อเรียกร้องใน 2 ประเด็นว่า พาสปอร์ตเล่มแดง เป็นหนังสือเดินทางที่คนต่างด้าวใช้เป็นหลักฐานเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักฐานความถูกต้องของพาสปอร์ตเล่มแดงจากสถานทูตต้นสังกัด คือสถานทูตพม่าประจำประเทศไทยแนบมาด้วย จึงเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบตามกฎหมายคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตขับรถต่อนายทะเบียนได้
        
       และในประเด็นการขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 ข้อ 2(1) โดยขอให้แก้ไขไม่ให้แรงงานพม่าใช้พาสปอร์ตเล่มแดง ซึ่งได้จากการพิสูจน์สัญชาติเป็นเอกสารประกอบขอรับใบอนุญาตขับรถนั้น หากกรมการขนส่งทางบกได้มีการแก้ไขกฎกระทรวงตามข้อเรียกร้องดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้บุคคลต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองคนอื่น ๆ ต้องเสียสิทธิและไม่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ จึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น จึงไม่มีหลักการและเหตุผลใดที่เพียงพอที่จะแก้ไขกฎกระทรวงตามข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชาวระนองได้

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017