ตรังเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนนโยบายเมืองแห่งความสุข

โดย MGR Online   
19 พฤศจิกายน 2555 18:05 น.
ตรังเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนนโยบายเมืองแห่งความสุข
        ตรัง - สำนักงานพัฒนาชุมชนเปิดหมู่บ้านดุหุนเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และหวังให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ รวมทั้งขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วทั้งจังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุนนโยบายเมืองแห่งความสุข
       
       นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผวจ.ตรัง เป็นประธานเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion : OVC) ที่หมู่บ้านดุหุน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วทั้งจังหวังตรัง โดยใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือภูมิทัศน์ของชุมชน เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 พัฒนาคน เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ด้านที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น ด้านที่ 3 พัฒนาสถานที่ให้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว และด้านที่ 4 พัฒนาการอนุรักษ์ให้สามารถรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
       
       นายวราชัย พิทักษ์ธรรม พัฒนาการจังหวัดตรังกล่าวว่า สำหรับปีนี้ จังหวัดตรังได้ดำเนินการเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หรือ OVC ไปแล้ว 2 หมู่บ้าน คือ ถ้ำเลเขากอบ ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และล่าสุด คือ หมู่บ้านดุหุน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ เพิ่มช่องทางการตลาดในการบริการการท่องเที่ยว และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
       
       ดังนั้น จึงทำให้หมู่บ้านดุหุนได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2554 นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตที่โดดเด่น และส่งจำหน่ายในระดับสากล ขณะที่สถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ก็ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเล ภูเขา หรือวิถีชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลกับชีวภาพทางธรรมชาติ และเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จนมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี
       
       ด้าน นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผวจ.ตรัง กล่าวว่า การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หรือ OVC ถือเป็นการเริ่มต้นการเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่เปราะบางมาก เพราะถ้านักท่องเที่ยวได้รับบริการที่ดี ประทับใจ หรือคุ้มกับค่าเงินที่จ่าย ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีไป แต่ถ้าผิดหวังก็จะเป็นผลเสียแก่หมู่บ้าน เพราะสมัยนี้ข้อมูลข่าวสารสื่อสารกันอย่างรวดเร็วมากทางระบบ IT
       
       ดังนั้น ขอฝากข้อปฏิบัติสำหรับลูกค้า หรือผู้มาเยี่ยมเยือนในอนาคตไว้ 3 เรื่อง คือ ความปลอดภัย ความสะอาดบ้านเรือน ห้องน้ำ ห้องนอน อาหาร รวมทั้งสภาพบริเวณถนนหนทาง และความเป็นเจ้าบ้านที่ดีของหมู่บ้าน OTOP ซึ่งยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายจังหวัดตรังเมืองแห่งความสุขได้เป็นอย่างดี

         
        
       


จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017