ภูเก็ตจัดโครงการ “รู้ทัน วัยทีน” ปรับทัศนคติเรื่องเพศที่เหมาะสม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   
21 มีนาคม 2556 17:02 น.
ภูเก็ตจัดโครงการ “รู้ทัน วัยทีน” ปรับทัศนคติเรื่องเพศที่เหมาะสม
        ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต จัดโครงการ “รู้ทัน วัยทีน” หวังปรับทัศนคติค่านิยมเรื่องเพศที่เหมาะสม ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
       
       วันนี้ (21 มี.ค.) ที่โรงเรียนวิชิตสงคราม นางจันทรา กุลวีระอารีย์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “รู้ทัน วัยทีน” ซึ่งทางสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต จัดขึ้น มี น.ส.ปนิตา ตันติวิท ประธานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ ตลอดจนคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการร่วมในพิธีเปิด
       
       นางจันทรา กุลวีระอารีย์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต กล่าวถึงการจัดโครงการดังกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันสังคมของประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ข้อมูลข่าวสารกระจายถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ปัจจัยหลายด้านส่งผลกระทบที่เป็นปัญหา และอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย และปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม กำลังกายเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน
       
       สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะที่ทำประโยชน์เพื่อสตรีและเด็ก จึงได้จัดทำโครงการ “รู้ทัน วัยทีน” เพื่อเสนอองค์ความรู้พื้นฐาน แนวคิดในเรื่องเพศวิถี ปรับทัศนคติค่านิยมเรื่องเพศที่เหมาะสม และมุมมองในการพัฒนาเยาวชนที่เน้นการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยสมาคมฯ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดภูเก็ต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2556
       
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไข และป้องกันปัญหาวัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อปรับทัศนคติค่านิยมเรื่องเพศที่เหมาะสม และป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นอย่างรู้เท่าทัน เพื่อดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันปัญหาวัยรุ่น โดยการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านเพศสัมพันธ์และจิตวิทยาวัยรุ่นให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทำงานด้านเด็กและเยาวชน และเพื่อให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
       
       อย่างไรก็ตาม การอบรมครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการสอนเพศศึกษาแบบรอบด้าน ตามหลักสูตรจากองค์การแพท (ประเทศไทย) ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 21-22 มีนาคม 2556 โดยจะได้รับเกียรติบัตรรับรองเมื่อสิ้นสุดการอบรม

         
        
       


ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017