เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญสำหรับผู้ต้องขัง รุ่นที่ 4

โดย MGR Online   
26 มีนาคม 2556 13:24 น.
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญสำหรับผู้ต้องขัง รุ่นที่ 4
        ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต “ไมตรี อินทุสุต” เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ สำหรับผู้ต้องขัง เพื่อนำหลักสูตรไปปรับพฤตินิสัยของนักโทษให้ดีขึ้น พร้อมคืนคนดีสู่สังคม ตามนโยบายของภาครัฐ
       
       เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (26 มี.ค.) ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญสำหรับผู้ต้องขัง ซึ่งทางเรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมี นายสฤษดิ์ สัจจารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต วิทยากร และสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมจำนวน 120 คน
       
       ซึ่งก่อนการเปิดการอบรมฯ ได้มีการแสดงรำอวยพรเทพบันเทิง โดยผู้ต้องขังหญิงร่วมแสดง ซึ่งการอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวม 180 คน โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2556 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2556 ภายในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
       
       นายสฤษดิ์ สัจจารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์มีภารกิจในการควบคุม บำบัด ฟื้นฟูและแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม จึงได้ทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555-2558 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพฤตินิสัยสำหรับคืนคนดีสู่สังคม ลดภาระภาครัฐ โดยกำหนดกลยุทธ์ว่า ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟู จึงได้ดำเนินการจัดการศึกษาทั้งวิชาวิสามัญ วิชาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการอบรมในลักษณะต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งร่างกาย และจิตใจ ทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการปลูกฝังให้ผู้ต้องขังเป็นผู้เสียสละ ทำตนให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัยในตนเอง ให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าในตนเอง มีความรับผิดชอบ สามารถทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งปลูกฝังให้มีความเคารพยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
       
       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีประวัติการเสพยาเสพติด มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ได้ยึดมั่นในกฎ คำปฎิญาณของลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อปลูกฝังกล่อมเกลาให้ผู้ต้องขังมีจิตใจเมตตา เสียสละ ประกอบกับยังมีสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนมนุษย์ทั่วไป รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วย
       
       นายสฤษดิ์ กล่าวต่อว่า เรือนจำจังหวัดภูเก็ตได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวสำหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มคดียาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556 ตามกลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ในแผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดต้องได้รับการบำบัด

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญสำหรับผู้ต้องขัง รุ่นที่ 4
         
        
       


เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญสำหรับผู้ต้องขัง รุ่นที่ 4
       

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญสำหรับผู้ต้องขัง รุ่นที่ 4
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017