หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้
ภูเก็ตจัดสัมมนาสานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 กันยายน 2556 14:39 น.


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาอาเซียน เรื่อง “สานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน” เน้นยกระดับคุณภาพการศึกษาคู่อาเซียน และเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
       
       เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (7 ก.ย.) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาอาเซียน เรื่อง “สานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน” ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนมุสลิมวิทยา และ University Sains Malaysia จัดขึ้น มีนายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ดร.อับดุลฮาลีม บิน เชค อิสมาแอล อิบนุ ซัยยิด ดีนา อัล-บัร ศ.ดร.มุสตอฟา กาเซ็ม ผู้แทนอาเซียน ตลอดจนผู้นำศาสนา และคณะกรรมการมัสยิด ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ รองนอง ตรัง) และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต อาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน ซึ่งมีประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม และประเทศไทย เข้าร่วมในพิธี
       
       ด.ต.โกมล กล่าวถึงการจัดประชุมสัมมนาอาเซียนในครั้งนี้ ว่า เนื่องจากในปี พ.ศ.2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ ซึ่งผู้นำอาเซียนได้ลงปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 ให้มีการสนับสนุนการรวมตัว และร่วมมือรอบด้าน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ด้านการเมือง จัดตั้ง “ประชาคมความมั่นคงอาเซียน” ด้านเศรษฐกิจ จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และด้านสังคมและวัฒนธรรม จัดตั้ง “ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน” จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน ต้องเร่งเตรียมพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
       
       ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนมุสลิมวิทยา และ University Sains Malaysia จัดให้มีการประชุมสัมมนาอาเซียน เรื่อง “สานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และความตระหนักถึงบทบาทสำคัญของผู้นำองค์กรในการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยม ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ของชาวไทยมุสลิมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคู่อาเซียน
       
       อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยในวันที่ 7 กันยายน 2556 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จะเป็นการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และประเทศไทย เสวนา โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยในอาเซียน หัวข้อ “ด้านจิตวิญญาณ ปัจจัยที่ถูกลืมในความเป็นสากลของการศึกษา” “สถาบันทางศาสนา, สถาบันทางการศึกษาเป็นแรงผลักดันสู่การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์” “ความพยายามในการสรรค์สร้างผู้นำสู่ความสมดุล โดยพื้นฐานจากสถาบันครอบครัวอิสลาม” “จริยธรรมนำความรู้ที่ปูทางสู่การพัฒนาประเทศชาติ” “ธรรมาภิบาลทางการบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพแห่งมนุษยชาติ” “การเรียนรู้ควบคู่นันทนาการในสถาบันการศึกษาของมาเลเซีย” “การพัฒนาเทคนิค การสอนด้านภาษาอังกฤษ” และ “แนวทางการสอนภาษาอาหรับ”
       
       ส่วนวันที่ 8 กันยายน 2556 จัดขึ้น ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เป็นรูปแบบของการประชุมกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คณะอิหม่ามและผู้นำ ประชุมในหัวข้อ “แผนการอบรมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำ เพื่อยกระดับคุณภาพด้านการจัดการศึกษา” “แนวทางการพัฒนาสถาบันการศึกษาอิสลามและมัสยิดในเมืองไทย” “เทคนิคการเขียนบทความและการวิจัย” กลุ่มที่สอง คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครู ประชุมหัวข้อ “ระบบการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพของครูผู้สอนและครูแนะแนว” และหัวข้อ “เทคนิคและแนวทางการสอนภาษามลายู”
 
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
สสจ.นราธิวาส ห่วงผู้แสวงบุญติดเสี่ยงโรคโคโรน่า ซึ่งกำลังระบาดในซาอุฯ
ประธานหอฯ นราฯ เสนอเพิ่มเที่ยวบินฮัจญ์กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
ชาวสวนยางปัตตานียังดูท่าที รอนำยางออกมาขายเมื่อปรับราคาเป็น 90 บาทแล้ว
เครือข่ายสวนยางแถลง 4 ข้อ จี้แก้ราคายางตกภายใน 7 วัน
ภูเก็ตจัดงานเยาวบชนแห่งชาติประจำปี 2556 ส่งเสริมเยาวชนพัฒนาตนเอง
 
5 อันดับข่าวยอดนิยมของหมวด
แม่ค้าอ่างทองกระอัก! ผักราคาแสนถูกแต่ไร้คนซื้อ
“หลวงปู่พุทธะอิสระ” แฉเริ่มมีคนป่วน และติดตาม วอนนักการเมืองทั่ว ปท.อย่าอุ้มมารศาสนา
ชาวสวนยางนครศรีฯ ยันยึดราคายางที่ 95 บาท 14 ก.ย.นี้เตรียมพิสูจน์สัจจะรัฐบาล
สวนโมกฯ วุ่นไม่จบ กลุ่มไม่พอใจปรับภูมิทัศน์พระอุโบสถนัดรวมตัวประท้วง
กองปราบฯย่องสอบ "เดียรถีย์โล้น" ยึดวัดเจ้าเงาะ เจ้าคณะปราจีนฯชี้เป็นภัยต่อศาสนา ถือหนังสือสุทธิ 2 เล่ม
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2013