หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ คอลัมนิสต์

การเมืองไทยวันนี้ : ยักตื้นติดกึก ยักลึกติดกัก / จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 พฤศจิกายน 2556 14:19 น.
การเมืองไทยวันนี้ : ยักตื้นติดกึก ยักลึกติดกัก / จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย
        
       คอลัมน์ : คนคาบสมุทรมลายู
       โดย...จรูญ  หยูทอง-แสงอุทัย
        
       การเมืองการปกครองในระบอบรัฐสภาตามที่ประเทศไทยรับมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหราชอาณาจักร  เมื่อมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาล กับรัฐสภา หรือรัฐบาลถูกอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้าน  ทางออกมี  ๒  ทาง คือ ยุบสภา หรือรัฐบาลลาออกเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่
        
       แต่สำหรับการเมืองไทยในขณะนี้ ไม่อาจจะใช้ทางออกทั้งสองทางในการแก้ปัญหาการเมือง หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้ เพราะ ๑) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความขัดแย้งระหว่างสภาฯ กับรัฐบาล  ๒) นายกรัฐมนตรีไม่มีทางลาออก  ๓) การเลือกตั้งของประชาชนไม่สามารถนำสังคมออกจากวงจรแห่งความขัดแย้งได้ เพราะเลือกตั้งใหม่ผู้ได้เสียงข้างมากยังคงเป็นกลุ่มเดิม
        
       ดังนั้น  สังคมการเมืองไทยในขณะนี้จึงอยู่ในสภาพที่เรียกว่า “ยักตื้นติดกึก  ยักลึกติดกัก” หาทางออกตามระบอบรัฐสภาที่ทั่วโลกเขาใช้ไม่ได้
        
       ฝ่ายที่ต้องการจะล้มรัฐบาลก็มองว่ารัฐบาลนี้เป็นนอมินีของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ  ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของทักษิณ และตระกูลชิน สัมปทานประเทศ ยุยงส่งเสริมให้มวลชนคนเสื้อแดง หรือ นปช.ออกมาปกป้องตน โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมือง
        
       ส่วนฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลก็ชูประเด็น รัฐบาลของประชาชนมาจากเสียงข้างมาก  ๑๕  ล้านคน  เป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย  อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง ฯลฯ
        
       สรุปว่าสังคมไทยวันนี้มีข้อมูลคนละชุด  เชื่อในพระเจ้าคนละองค์  ฝ่ายหนึ่งเชื่อในพระพุทธเจ้า หรือสิทธัตถะ  อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อมั่นในเทวทัต  ต่างฝ่ายต่าง “กูรักคนที่มึงเกลียด  กูเกลียดคนที่มึงรัก” และคนในสังคมไทยในขณะนี้เขารักใคร เกลียดใคร ตามที่แกนนำคนที่เขาศรัทธาบอกเท่านั้น
        
       มีเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองจากหลายฝ่าย  ในขณะที่บางฝ่ายชัยชนะในการต่อสู้หวังแค่คว่ำ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเท่านั้น  โดยเฉพาะนักศึกษา และปัญญาชนในสถาบันอุดมศึกษา เช่น นักวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งที่รู้เท่าทันปัญหาการเมืองต่างเรียกร้อง “ถีบให้สุดตีน” หรือ “รุกให้ทะลุซอยตัน” ออกไปถึงการปฏิรูปการเมือง
        
       แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า  แนวทางในการปฏิรูปการเมืองที่ว่านั้นคืออย่างไร  เริ่มต้นตรงไหน  ยังไม่มีใครนำเสนอทางออกอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  ทำให้การชุมนุมของกล่มต่างๆ ไม่มีความคืบหน้า  ไม่เห็นอนาคต และชัยชนะที่ชัดเจน  นอกจากหวังเพียงว่าในแต่ละวันจะมีคนมาชมนุมกันมากน้อยแค่ไหน  จำนวนที่ต้องการขณะนี้คือ “๑ ล้านคน” ขึ้นไป  ซึ่งก็ไม่ทราบว่าหากจำนวนคนมาชุมนุมถึง  ๑  ล้านคนแล้วจะส่งผลถึงชัยชนะที่ต้องการอย่างไร  และจะทำอะไร  อย่างไรต่อไป
        
       ปัญหาการเมืองไทยในขณะนี้ก็คือ  การยุบสภา หรือลาออกของรัฐบาลไม่ใช่ทางเลือก หรือทางออก หากไม่มีการปฏิรูปการเมืองกันใหม่
        
       หากยังนึกไม่ออกว่าเราจะออกจากกับดักแห่งความล้มเหลวของระบอบรัฐสภาไทยอย่างไร  ลองทบทวนถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  ๒๕๓๕  ดูว่า ในเวลานั้นเราต่างสิ้นหวังกับนักการเมือง  พรรคการเมือง  ทั้งพรรคเทพ และพรรคมาร  จึงคิดหาทางปฏิรูปการเมืองโดยการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  ทั้งๆ ที่เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  อันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  สร้างนวัตกรรมทางการเมืองมากมาย
        
       เพียงแต่ว่าสาระบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนำไปสู่เผด็จการเสียงข้างมาก และรัฐบาลเข้มแข็งจนนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ และกวักมือเรียกทหารมายึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และมีเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จ แต่ใช้อำนาจส่วนใหญ่ไปในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง และพรรคพวก
        
       ครั้งนี้เราก็น่าจะกลับไปสู่การมีคณะทำงานเพื่อการปฏิรูปการเมือง ในส่วนของการคิดค้นกระบวนการเลือกตั้งที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ระบบพรรคการเมืองที่ตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ในลักษณะของพรรคเพื่อปวงชน  ไม่ใช่พรรคการเมืองของนายทุนพรรคอย่างที่เป็นอยู่  การถ่วงดุลอำนาจระหว่างอำนาจบริหาร กับอำนาจนิติบัญญัติ  ให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นฝ่ายตรวจสอบฝ่ายบริหาร  ไม่ใช่ลิ่วล้อของฝ่ายบริหาร หรือผู้มีบารมีในพรรคเท่านั้น
        
       ทางออกจึงน่าจะเป็นดังนี้  ๑) รัฐบาลยุบสภา หรือลาออก  ๒) ยติบทบาทของพรรคการเมืองไปสักระยะหรือ ๑ สมัยเลือกตั้ง  ๓) มีคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองที่คล้าย ส.ส.ร..มาออกแบบการเลือกตั้ง  ระบบพรรคการเมือง และการสร้างจิตสำนึกนักการเมือง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  ๔) มีรัฐบาลและรัฐสภาเฉพาะกิจมาจากการลงประชามติของคนทั่วประเทศ  มีภารกิจสำคัญคือ การเตรียมประเทศสู่การเมืองใหม่ที่มีการปฏิรูปในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการปฏิรูปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  สร้างสังคมมนุษยนิเวศ แทนสังคมเดรัจฉานนิเวศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
        
       กับดักทางสังคมที่จะต้องฝ่าข้ามให้ได้ในเร็ววันคือ ตรรกะแบบตื้นๆ ที่แต่ละฝ่ายใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อต่อสู้ทำลายล้างกัน คือ ฝ่ายที่ชอบกับไม่ชอบทักษิณ หรือประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้ง  โดยเฉพาะฝ่ายที่ชอบทักษิณที่สถาปนาตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องยอมรับความจริงว่า ประเทศนี้ไม่เคยมีมวลชน หรือกลุ่มพลังฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายที่เหมาะสมต่อการสถาปนาเป็นฝ่ายประชาธิปไตย  ถ้าจะพอใกล้เคียงก็น่าจะเป็นขบวนการนิสิตนักศึกษาและประชาชนก่อน และหลังเหตุการณ์  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๖  เท่านั้น
        
       ดังนั้น  ถ้าจะเรียกหาความปรองดอง  ความสามัคคีของคนในชาติ  เราต้องไม่มีรัฐบาลเสียงข้างมากที่ใช้อำนาจไปเพื่อผลประโยชน์ของตน  วงศ์ตระกูล และสาวกลิ่วล้อ  ไม่มีรัฐสภาทาส  ไม่มีข้าราชการประจบสอพลอเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง และละเลยหน้าที่ที่พึงมีต่อประชาชน  ฯลฯ
        
       สังคมไทย และคนไทยพร้อมหรือยัง  ถ้าพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง  แต่ถ้ายังไม่พร้อมก็คงนำสังคมเข้าสู่มิคสัญญีอีกวาระหนึ่งอย่างแน่นอน.

        
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
ความหวังริบหรี่กับปาหี่สันติภาพที่ชายแดนใต้ / ไชยยงค์ มณีพิลึก
จุดจบของ “ทรราชเสียงข้างมาก”/ จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย
การจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท : รัฐบาลรับอำนาจศาล แต่ยังหลอกศาลต่อ / ประสาท มีแต้ม
“มาเฟีย” สนามบินโชว์ตัว “ลิมูซีน” ของข้าใครอย่าแตะ / ประเสริฐ เฟื่องฟู
ยุทธการเด็ดหัว “ผู้นำท้องที่” กับจิตวิญญาณ “นักปกครอง” ที่ปลายด้ามขวาน / ไชยยงค์ มณีพิลึก
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นางยกบอกว่า 2.2ล้านล้าน ผ่านก่อนเถอะ จะรีบยุบสภา(หนี) ทันที เอาเงินไว้ก่อน นิรโทศสมัยหน้าค่อยว่ากัน
จริงนะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พร้อมแล้วววววววว ไม่ไหวไม่ทนแล้ววววววววววว
พวกนักการเมืองตัวเลวทุกตัวถ่วงความเจริญเอาออกไปให้หมด
ปฎิรูปเอาพวกโกงกินเฮงซวยทุกตัวเอาให้สิ้นซากพอกันทีพวกคอรับชั่นทั้งหมด ข้าราชการเฮี้ยๆตำรวจเฮี้ยๆ ให้มันหมดๆจากประเทศ เพื่อชาติจะได้เจริญเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อและแม่เพื่ออนาคตลูกและหลาน เพื่อตัวเรา จะให้พวกโจรทุกตัวมันปล้นต่อไปไม่ได้แล้วววววววววววว พวกเฮี้ยพวกนี้ ไอ้เหรี้ยยยยยยยยยยยยยยยย
ทนมานานแล้ววววววววววว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปฏิรูป
ถ้าได้ ลุงจำลอง เป็นบุญจอวไทยทั้งประเทศ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำไมไม่มีใครพูดและยอมรับว่าปัญหาแก่นแท้มาจาก
ตาจำลองอยากเปนนายกมาก จนหลอกให้แก้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ปิดทางคนดีหรือนายกพระราชทาน
vichai@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไปเอาเรื่องนี้มาจากสมองไหนเนี่ย..
จริงนะ
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2013