หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งจัดทำสื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2557 12:19 น.
กรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งจัดทำสื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
       นราธิวาส - อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
       
       วันนี้ (25 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้สัมภาษณ์ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ทหารพระธรรมนูญ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และมูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
       
       พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเครื่องมือ และกลไกการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพ ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความไว้วางใ ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนควบคู่กันในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ เป็นการเผยแพร่ และสร้างความตระหนักเรื่องพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เพิ่มพูนความรู้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และนำหลักการตามสนธิสัญญาฯ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
       
       การประชุมครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็นในเรื่องการจัดทำสื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ (Do,Don’t) ของหน่วยงานทหาร, การนำสื่อไปใช้ในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่รัฐ, ระดมความคิดเห็น ผลการใช้สื่อของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นเป็นการระดมความคิดเห็น สะท้อนปัญหาการใช้สื่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, รูปแบบและเนื้อหาสำหรับจัดทำสื่อให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล, การนำเสนอรูปแบบและเนื้อหา สำหรับจัดทำสื่อให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดมความคิดเห็น จำนวนการผลิตและกลุ่มเป้าหมายในการใช้สื่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, การประเมินผลการใช้สื่อ และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการทำสารคดี รูปแบบเป็นสารคดีสั้น/ละครสั้น โดยมีเนื้อหา เช่น เรื่องจริงที่เกิดขึ้น, ตัวละครจริง, ความภาคภูมิใจ, การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากภาครัฐ, ชุมชนสโมสร, สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การอยู่ร่วมกันของชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธที่อยู่ร่วมกัน และการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีการสรุปสื่อ แฮนด์บุ๊ก (Hand Book) โดยเน้นสิทธิมนุษยชน, พันธกรณี, การบังคับใช้กฎหมาย, คำถาม-ตอบ การเรียกร้องสิทธิมนุษยชน และบัตรพกพา เพื่อดำเนินการต่อไป
       
       ด้าน น.ส.ผกามาศ ศุภักษร นักวิชาชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า เนื่องจากรัฐบาลเห็นความสำคัญของการเผยแพร่รวบรวมรณรงค์ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการผลักดันขับเคลื่อนให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ยังเป็นการเผยแพร่ช่องทาง
       
       การดำเนินความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ยังประสบปัญหา และยกเป็นผู้เสียหาย เป็นจำเลยในคดีอาญา ซึ่งหลังจากที่มีการผลิตสื่อที่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ หวังจะทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาจยังไม่ถึงข้อมูล สิทธิทางกระบวนการยุติธรรมจังหวัดเป็นหลักในการเยียวยาตามพระราชบัญญัติผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญาที่ได้มีการชดเชยเยียวยาในคดีความมั่นคง รวมไปถึงคดีอื่นๆ รวมทั้งการสร้างความสมานฉันท์สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนจะเป็นการช่วยลดช่องว่าง และการสื่อสารที่ยังไม่เข้าระหว่างกันด้วย โดยการผลิตสื่อ เช่น สื่อแฮนด์บุ๊ก, บัตรพกพาสำหรับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และพลเรือน รวมถึงสารคดี เป็นต้น

        
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
กปปส.ตรังยื่นหนังสือขอ ตร.ดูแลเวที กปปส.หวั่นเหตุร้าย (ชมคลิป)
ฝ่ายปกครองปัตตานีจัดถกแผนแม่บท รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้ว่าฯ ตรัง เตือนไฟป่าพื้นที่ป่าสงวนช่วงหน้าแล้ง ชี้โทษสูงสุด 15 ปี
ทหารเหยื่อระเบิดตากใบต้องส่งต่อ รพ.นราฯ พ้นขีดอันตรายแล้ว
โจรใต้ซุกบึ้ม! ลอบฆ่า จนท.ทหารพรานขณะลาดตระเวน ดับ 1 ราย ที่ปัตตานี
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2014