หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

ผลหาดใหญ่โพล ชาวสงขลาเห็นด้วยต่อการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา และปาดังเบซาร์

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 สิงหาคม 2557 09:51 น.
       ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผลโพลโดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา และปาดังเบซาร์ เนื่องจากจะช่วยให้สงขลาเป็นเมืองยางพารา และราคาสูงขึ้น ลดปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ส่วนข้อเสียอาจจะทำให้การจราจรติดขัด
       
       หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา และปาดังเบซาร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้
       
       กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.39) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 29.61) รองลงมา อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 21.56) และอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 20.00) ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 23.83) รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 20.99) ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 14.77) และพนักงานบริษัท/รับจ้าง (ร้อยละ 12.17) ตามลำดับ
       
       ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ ต้องการให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา และปาดังเบซาร์ (ร้อยละ 76.00) โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา และปาดังเบซาร์ สัปดาห์ละ 1-2 วัน มากที่สุด (ร้อยละ 66.25) รองลงมา รับรู้ข้อมูลข่าวสารสัปดาห์ละ 3-4 วัน (ร้อยละ 22.92) รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน (ร้อยละ 6.30) และไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา และปาดังเบซาร์ (ร้อยละ 4.53) ตามลำดับ
       
       ทั้งนี้ ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา และปาดังเบซาร์ผ่านโทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 64.00) รองลงมา รับรู้ผ่านหนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 22.50) รับรู้ผ่านสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 18.25) และรับรู้ผ่านวิทยุ (ร้อยละ 17.25) ตามลำดับ
       
       ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา และปาดังเบซาร์ จะช่วยให้สงขลาเป็นเมืองยางพารา (ร้อยละ 70.00) นอกจากนี้ ประชาชนเห็นว่าจะมีส่วนช่วยให้ยางพาราราคาเพิ่มสูงขึ้นได้ (ร้อยละ 69.85) ในขณะเดียวกัน การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา และปาดังเบซาร์ จะมีส่วนช่วยเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 41.71)
       
       ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีในการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา และปาดังเบซาร์ พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาเห็นว่า จะช่วยทำให้สงขลาเป็นเมืองยางพาราได้มากที่สุด (ร้อยละ45.57) รองลงมา สามารถขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (ร้อยละ 41.01) เศรษฐกิจในพื้นที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 33.16) แก้ปัญหาการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย (ร้อยละ 33.16) และมีการจ้างงาน/มีการเพิ่มของรายได้ของประชาชน (ร้อยละ 30.89)
       
       ทั้งนี้ เมื่อสอบถามข้อเสียในการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา และปาดังเบซาร์ พบว่า ประชาชนเห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดมากที่สุด (ร้อยละ 31.55) รองลงมา ปัญหาความหนาแน่นของประชากร (ร้อยละ 25.70) และปัญหาสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 22.39) ตามลำดับ
       
       เมื่อสอบถามถึงความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ประชาชนคิดว่าตนเองมีความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับน้อย (ร้อยละ 53.13) ในขณะที่ด้านภาษาเพื่อนบ้าน พบว่า ประชาชนเห็นว่าภาษาเพื่อนบ้านมีความจำเป็นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.11)

        
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
ส่วนราชการสงขลาร่วมเคารพธงชาติวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
พนักงาน อบจ.สตูลแต่งดำประท้วง “หม่อมปนัดดา” วิจารณ์ส่วนท้องถิ่นจ่ายฟุ่มเฟือย
ผลหาดใหญ่โพล ชาวสงขลาเห็นด้วยต่อการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา และปาดังเบซาร์
เกษตรกรตรังขาดทุนยับ! ปลาเก๋าในกระชังลอยตายนับหมื่น
นราฯ รวมพลังเยาวชนปลุกจิตสำนึกรักการอ่านจุดประกาย TK PARK
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2014