หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

“หาดใหญ่โพล” ชี้ประชาชนอยากให้ “ประยุทธ์” แก้ปัญหาปากท้องมากสุด

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 21 ตุลาคม 2557 10:36 น.
        ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “หาดใหญ่โพล” เผยผลสำรวจประชาชนใน จ.สงขลา พบส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ค่าเล่าเรียนลูกกระทบรายจ่ายมากสุด หนักใจปัญหาไฟใต้ ปลื้มวิกฤตการเมือง 9 เดือนที่ผ่านมา ลดลงมาก วอน “ประยุทธ์” เร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนโดยเร็ว
       
       วันนี้ (21 ต.ค.) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดทำหาดใหญ่โพล เรื่อง “การเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2557)” เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับมุมมองภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการสำรวจ ระหว่างวันที่ 10-15 ต.ค.2557
       
       ซึ่งผลการสำรวจสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.61) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 26.70) รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 25.69) และอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 24.94) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน และนักศึกษา (ร้อยละ 20.46) รองลงมาคือ ประกอบกิจการส่วนตัว ค้าขาย รับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท ลูกจ้าง ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.95, 18.93, 14.57
       
       ด้าน ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนใน จ.สงขลา ส่วนใหญ่มีสถานะทางการเงินรายจ่ายมากกว่ารายได้ หรือมีหนี้สิน ร้อยละ 50.99 ส่วนประชาชนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 23.23 ในขณะที่ร้อยละ 25.78 ไม่เหลือเก็บแต่ไม่มีหนี้สิน นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินร้อยละ 61.90 โดยมีภาระหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 33.33 รองลงมา มีภาระหนี้สิน 100,001-150,000 บาท และมีภาระหนี้สิน 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.03 และ 9.77 ตามลำดับ
       
       เมื่อสอบถามถึงค่าครองชีพที่ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวัน พบว่า ประชาชนเห็นว่าค่าสินค้าอุปโภคที่จำเป็นต่อค่าเล่าเรียนบุตรหลาน ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 30.96 รองลงมาคือ ค่าอาหาร ร้อยละ 23.10 ตามลำดับ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.37 สามารถเก็บเงินในแต่ละเดือนได้ โดยที่ประชาชนสามารถออมเงินได้แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด ร้อยละ 18.59 รองลงมา ออมเงินได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน และออมเงินได้ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 26.13 และ 14.07 ตามลำดับ ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 26.63 ไม่สามารถออมเงินได้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.30 เห็นด้วยกับการเก็บภาษีมรดกในอัตราการเรียกเก็บร้อยละ 10 ของมรดกที่ได้รับ และทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.37 เห็นว่า การเรียกเก็บภาษีมรดกร้อยละ 10 จะส่งผลกระทบต่อตัวเอง
       
       ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของปัญหาต่างๆ พบว่า ประชาชนใน จ.สงขลา เห็นว่าภาพรวมของปัญหาอยู่ในระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามประเด็นของปัญหา พบว่า ประชาชนเห็นว่าในรอบ 3 เดือน ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้เป็นปัญหาที่สำคัญมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 คะแนน รองลงมาคือ ปัญหาวัยรุ่น หรือบุตรหลาน ปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาสุขภาพของบุคคลในครัวเรือน ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาสภาพปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.76, 4.74, 4.60, 4.60 และ 4.57 ตามลำดับ โดยทุกๆ ประเด็นที่กล่าวมามีปัญหาในระดับปานกลาง
       
       ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปัญหาในปัจจุบันกับปัญหาเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนเห็นว่าปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาขาดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ปัญหาการคอร์รัปชันในแวดวงการเมือง และราชการ และปัญหาราคาน้ำมันแพง ตามลำดับ
       
       ประชาชนต้องการให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ดำเนินการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 42.53 รองลงมาคือ การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ร้อยละ 35.70 ปัญหาการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 35.44 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 33.67 ปัญหาความสมานฉันท์ของคนในชาติ ร้อยละ 28.10 ปัญหาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 27.59 และปัญหาหนี้สิน และความยากจนของเกษตรกร ร้อยละ 26.58 ตามลำดับ

         
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
ศาลจังหวัดนราฯ ร่วม ไอแบงค์ จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง”
ด่วน ! พบแล้ว 1 ศพนักท่องเที่ยวสาวชาวเกาหลีติดอยู่ในซากเรือซีสตาร์ 29
รพ.สงขลา จัดกิจกรรม “ซอยปลอดลูกน้ำยุงลาย” ปกป้องชุมชนจากไข้เลือดออก
จังหวัดภูเก็ตปิดประตูยืนยันชัดยังไม่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการลงหาด
2 หนุ่มตรังย่องเบาลักใบกระท่อม ถูกเจ้าของบ้านยิงสวน-ไล่แทง เจ็บ 1 ราย
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แก้ปัญหาอะไร แก้ไม่ได้หรอก ขณะนี้ต้นทุนการผลิตขึ้นเอา ๆ ก๊าซ น้ำมันขึ้นราคา ของมันก็ต้องขึ้น และที่สำคัญจะต่อสัมปทานให้สหรัฐอีก กรรมของคนไทย ผู้บริหารที่เข้าทุกยุคทุกสมัยก็เป็นอย่างงี้แหละ อีกหน่อยก็เป็นเมืองขึ้นของต่างชาตินายทุนแน่นอน
กรรมประเทศ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2014