เผยออกเอกสารสิทธิที่ดินเขตอุทยานสิรินาถ บางแปลงจ่ายสูงถึง 700 ล้านบาท

โดย MGR Online   
28 มกราคม 2558 16:35 น.
เผยออกเอกสารสิทธิที่ดินเขตอุทยานสิรินาถ บางแปลงจ่ายสูงถึง 700 ล้านบาท
        ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดินในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ระบุขณะนี้ตรวจสอบไปแล้ว 815 แปลง กรมที่ดินเสนอเพิกถอน จำนวน 16 แปลง พร้อมตรวจสอบเพิ่มอีก 300 กว่าแปลง มูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท ด้านเจ้าหน้าที่นิติกรกรมอุทยาน ระบุการวิ่งเต้นขอออกโฉนดที่ดินในเขตอุทยานทำกันเป็นขบวนการ บางแปลงใช้เงินมากถึง 700 ล้านบาท บางแปลง ส.ค.1 บวมจาก 7 ไร่ ขยายเป็น 61 ไร่

เผยออกเอกสารสิทธิที่ดินเขตอุทยานสิรินาถ บางแปลงจ่ายสูงถึง 700 ล้านบาท
        เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (28 ม.ค.) พล.ต.รณรงค์ โคตรดำรง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ ได้เดินทางมาติดตามปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบปัญหาการบุกรุกที่ดินทั้งหมด รวมถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแต่ละจุด รวมถึงสิ่งที่หน่วยงานในพื้นที่ต้องการให้ทางรัฐบาลเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเดินหน้าต่อไป โดยมี น.อ.บวร พรหมแก้วงาม รอง ผอ.กอ.รนม.ภูเก็ต นายภาคภูมิ สุวรรณรัตน์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.พีระยุทธ์ การะเจดีย์ รอง ผบก.ภูเก็ต นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ นายสุจินต์ จันทร์สว่าง นักวิชาการภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายเกษม สุขวารี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เผยออกเอกสารสิทธิที่ดินเขตอุทยานสิรินาถ บางแปลงจ่ายสูงถึง 700 ล้านบาท
        โดยคณะได้ติดตามความคืบหน้าการบุกรุกที่ดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่ง นายสุจินต์ จันทร์สว่าง นักวิชาการภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในฐานะหัวหน้าชุดตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดินอุทยานสิรินาถ ได้รายงานในที่ประชุมถึงการดำเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตอุทยานสิรินาถ ว่า จากการที่กรมอุทยานฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานลงมาตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดินในอุทยานสิรินาถทั้งหมด 20 ชุด ใช้เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 100 นาย ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงวันที่ 14 ม.ค.2558 ปรากฏว่า ได้มีการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดินไปแล้วทั้งหมด 815 แปลง มีจำนวน 16 แปลง ที่กรมอุทยานฯ ได้เสนอกรมที่ดินเพิกถอนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรมที่ดิน ได้ยกเลิกคำขอออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน 5 ราย เนื้อที่ 415 ไร่ ในพื้นที่ตำบลสาคู เพราะเห็นพ้องต้องกันต่อกรมที่ดินว่า เป็นที่ป่าสมบูรณ์ ไม่มีการทำประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งกรมที่ดิน ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิอีก 374 แปลง และในที่ดิน จำนวน 815 แปลงที่ทำการตรวจสอบนั้น พบว่า 313 แปลง ได้มีการพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโรงแรม รีสอร์ต และบ้านพักตากอากาศ

เผยออกเอกสารสิทธิที่ดินเขตอุทยานสิรินาถ บางแปลงจ่ายสูงถึง 700 ล้านบาท
        นายสุจินต์ กล่าวว่า ที่ดินที่ทำการตรวจสอบ และพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิไม่ถูกต้อง ทั้งที่กรมที่ดินได้มีการเพิกถอนไปแล้ว 16 แปลง เนื้อที่ 244 ไร่ ที่ดินที่กรมที่ดิน ยกเลิกคำขอออกโฉนด 415 ไร่ และที่ดินที่กรมที่ดิน ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิตามมาตรา 61 อีก 374 ไร่นั้น รวมทั้งสิ้น 1,035 ไร่ ขายกันในตลาดขณะนี้อยู่ที่ไร่ละ 30 ล้านบาท ทำให้ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท

เผยออกเอกสารสิทธิที่ดินเขตอุทยานสิรินาถ บางแปลงจ่ายสูงถึง 700 ล้านบาท
        อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิของกรมอุทยานนั้น ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นอย่ามาก โดยเฉพาะการขอสารบบที่ดินในส่วนที่เป็นสาระสำคัญจากกรมที่ดินที่ค่อนข้างจะลำบาก และได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นการออกที่ดิน ไปจนถึงเป็นโฉนดที่ดิน แปลที่ดินเฉพาะรูป 147 แปลง ที่ยังไม่ชัดเจน แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติเขารวกเขาเมือง โดยปัญหาทั้งหมดยังไม่ได้รับการแก้ไข ทางกรมอุทยานฯ จึงอยากให้ผู้ว่าฯ แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำงานรวมกัน อันประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน กรมอุทยาน กอ.รมน. จัดงบประมาณเพิ่มเติมในการทำงาน อยากให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกรมที่ดิน ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการออกเอกสารสิทธิที่ดินในอุทยานเข้ามาทำงานร่วมกับกรมอุทยาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบเดินหน้าต่อไป

เผยออกเอกสารสิทธิที่ดินเขตอุทยานสิรินาถ บางแปลงจ่ายสูงถึง 700 ล้านบาท
        อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกร ของกรมอุทยาน ที่ลงมาทำตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดินอุทยานสินินาถ รายงานว่า การออกเอกสารสิทธิที่ดินในอุทยานสิรินาถนั้น ทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถออกเป็นโฉนดที่ดินได้ มีอยู่แปลงหนึ่งใช้เงินในการวิ่งเต้นทั้งหมดถึง 700 ล้านบาท จนโฉนดที่ดินไปอยู่ในมือของนายทุนต่างชาติ และบางแปลง ส.ค.1 บวม ที่ตำบสาคู จากเนื้อที่ ส.ค.1 เนื้อที่ 7 ไร่ ด้วยการแจ้ง ส.ค.1 หาย หลังจากนั้น ก็ไปขอออกใหม่ เป็น น.ส.3 จำนวน 8 แปลง และแตกย่อยเพิ่มอีก 7 แปลง จนมาเป็นโฉนดที่ดินเนื้อที่ 62 ไร่ เป็นต้น

เผยออกเอกสารสิทธิที่ดินเขตอุทยานสิรินาถ บางแปลงจ่ายสูงถึง 700 ล้านบาท
        พล.ต.รณรงค์ โคตรดำรง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวภายหลังรับฟังการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ปัญหาทั้งหมดที่ได้รับทราบในวันนี้ ทาง กอ.รมน.จะรายงานไปยังรัฐบาล และผู้บริหารในระดับสูงต่อไป ทั้งในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการสอบตรวจต่อไปนั้น จะไปหารือกับอธิบดีกรมอุทยานฯและประสานกับกรมที่ดิน ในเรื่องของสารบบที่ดิน และการส่งเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายเข้ามาทำงานร่วมกัน และพร้อมที่จะส่งเจ้าหน้าที่ของฝ่าย กอ.รมน.เข้ามาทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ และเชื่อว่า การออกเอกสารสิทธิที่ไม่ถูกต้องนั้นมีการทำกันเป็นขบวนการ มีข้าราชการบางคนเข้าไปเกี่ยวข้อง และเชื่อว่ามีการจ่ายเงินในจำนวนที่สูงในการวิ่งเต้นออกเอกสารสิทธิจริง เพราะเมื่อออกโฉนดได้แล้ว ที่ดินจะมีมูลค่าสูงคุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างแน่นอน

เผยออกเอกสารสิทธิที่ดินเขตอุทยานสิรินาถ บางแปลงจ่ายสูงถึง 700 ล้านบาท
        อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พล.ต.รณรงค์ โคตรดำรง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมด้วย นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ นายสุจินต์ จันทร์สว่าง นักวิชาการภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงที่ดินที่มีการออกเอกสารสิทธิในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

         
        
       


จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017