หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

“หาดใหญ่โพล” วาเลนไทน์ปีนี้สาวๆ อยากออกเดตกับ “อภิสิทธิ์” มากกว่า “พล.อ.ประยุทธ์”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
14 กุมภาพันธ์ 2558 12:03 น. (แก้ไขล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2558 12:09 น.)
“หาดใหญ่โพล” วาเลนไทน์ปีนี้สาวๆ อยากออกเดตกับ “อภิสิทธิ์” มากกว่า “พล.อ.ประยุทธ์”
(ภาพจากอินเตอร์เน็ต)
        ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL เรื่อง “มุมมองความรักของเยาวชนในวันวาเลนไทน์” ชี้เมื่อถามถึงคำว่ารักวัยรุ่นส่วนใหญ่คิดถึงพ่อแม่มากที่สุด ส่วนนักการเมืองที่สาวๆ อยากควงเป็นคู่ออกเดตมากที่สุดในวันวาเวนไทน์คือ นายอภิสิทธิ์ รองลงมาคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       
       หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับมุมมองความรักของเยาวชนในวันวาเลนไทน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นเยาวชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 401 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการระหว่างวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2558 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้
       
       สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง การสำรวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.18) เพศชาย (ร้อยละ 37.82) มีอายุระหว่าง 15-20 ปี (ร้อยละ 46.30) ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 77.81) นอกจากนี้ ส่วนใหญ่มีสถานภาพแฟน/คู่รัก (ร้อยละ 43.86) รองลงมา สถานภาพโสด (ร้อยละ 42.86) ตามลำดับ
       
       ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า เมื่อสอบถามถึงวันวาเลนไทน์ เยาวชนนึกถึงพ่อแม่ มากที่สุด (ร้อยละ 45.39) รองลงมา นึกถึงคนรัก/แฟน (ร้อยละ 39.40) และสามี/ภรรยา (ร้อยละ 8.48) โดยที่เยาวชนส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการอวยพร/บอกรักแก่คนรักในวันวาเลนไทน์ด้วยตนเอง (ร้อยละ 38.85) รองลงมา บอกรักผ่าน Facebook, Line และ Twitter (ร้อยละ 26.82) และผ่านทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 25.31) ตามลำดับ ทั้งนี้ สิ่งที่เยาวชนคาดหวัง คือ การได้ไปรับประทานอาหาร/ไปเที่ยวร่วมกับคนที่ตนเองรักมากที่สุด (ร้อยละ 27.32) รองลงมา คือ ต้องการได้ดอกไม้ (ร้อยละ 21.55) และช็อกโกแลต (ร้อยละ 18.80) ตามลำดับ นอกจากนี้ เยาวชนคาดหวังให้คนรักพาไปรับประทานทานอาหาร/ไปเที่ยว มากที่สุด (ร้อยละ 20.50) รองลงมาคือ การมอบของขวัญ (ร้อยละ 19.50) และคำบอกรัก (ร้อยละ 19.25) ตามลำดับ แต่มีเยาวชน ร้อยละ 30.50 ไม่คาดหวัง หรือต้องการให้คนรัก หรือแฟนทำอะไรให้ในวันวาเลนไทน์
       
       จากสถานการณ์ในปัจจุบัน คำว่า “รัก” ที่เยาวชนอยากเห็นมากที่สุด คือ การให้ความรักแก่ทุกคนไม่จำกัดเฉพาะแฟน เช่น พ่อแม่ เพื่อน ญาติ คนที่อยู่ร่วมกัน (ร้อยละ 32.17) รองลงมาคือ การให้ความรักที่บริสุทธิ์ เห็นอกเห็นใจต่อคนที่รัก ไม่มุ่งเน้นแต่เรื่องเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 24.69) และการให้ความรักที่จริงใจ ลดความขัดแย้ง แตกแยก สร้างความสามัคคีในสังคมไทย (ร้อยละ 22.94) ตามลำดับ โดยเยาวชนมีความคิดเห็นว่า ความรักที่ตรงกับตัวเอง คือ รักมีแต่ให้ มากที่สุด (ร้อยละ 37.16) รองลงมา คือ รักแบบเมตตาอารี (ร้อยละ 20.20) และรักแท้แพ้ใกล้ชิด (ร้อยละ 17.71) ตามลำดับ
       
       นอกจากนี้ เยาวชนส่วนใหญ่ให้ “แอมป์-อั้ม” เป็นคู่รักต้นแบบ (ร้อยละ 18.30) รองลงมาคือ หมอโอ๊ต-โอปอล์ (ร้อยละ 15.79 ) และป๋อ-เอ๋ (ร้อยละ 9.27) ตามลำดับ ดาราฝ่ายชาย “ณเดชน์” เป็นบุคคลที่เยาวชนต้องการออกเดต/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 31.06) รองลงมา คือ บอย ปกรณ์ (ร้อยละ 24.24) และหมาก ปริญ (ร้อยละ 15.91) ตามลำดับ ส่วนดาราฝ่ายหญิง “ชมพู่ อารยา” เป็นบุคคลที่เยาวชนต้องการออกเดต/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 34.88) รองลงมาคือ อั้ม พัชราภา (ร้อยละ 21.71) และญาญ่า อุรัสยา (ร้อยละ 19.12) ตามลำดับ
       
       ในส่วนนักกีฬาฝ่ายชาย “เมสซี่ เจ ชนาธิป” เป็นบุคคลที่เยาวชนต้องการออกเดต/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 31.50) รองลงมา คือ ชาริล ชับปุยส์ (ร้อยละ 31.00) และซิโก้ เกียรติศักดิ์ (ร้อยละ 10.75) ตามลำดับ ส่วนนักกีฬาฝ่ายหญิง คือ ปลื้มจิตร์ ถินขาว (ร้อยละ 22.75) รองลงมา คือ รัชนก อินทนนท์ (ร้อยละ 21.16) และชนาธิป ซ้อนขำ (ร้อยละ 18.78) ตามลำดับ นอกจากนี้ ผลโพลชี้ว่านักการเมืองที่เยาวชนต้องการออกเดต/ไปเที่ยวด้วยมากที่สุด คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ร้อยละ 51.65) รองลงมา คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 35.44) ตามลำดับ
       
       ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความรักต่อประเทศชาติ พบว่า เยาวชนเห็นว่าการไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม และประเทศชาติ เป็นสิ่งที่จะแสดงความรักต่อประเทศชาติ มากที่สุด (ร้อยละ 40.75) รองลงมา คือ การเคารพกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ร้อยละ 30.00) และการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสมบัติของประเทศ (ร้อยละ 10.00) นอกจากนี้ เยาวชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การแก้ปัญหาของวัยรุ่นในวันวาเลนไทน์นั้น ครู/ผู้ปกครองควรสั่งสอน ศีลธรรม และจริยธรรมให้แก่บุตรหลาน (ร้อยละ 39.44) รองลงมา คือ ภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมสื่อต่างๆ ที่เผยแพร่ในทางไม่สร้างสรรค์ (ร้อยละ 31.04) และผู้ปกครองควรให้ความรักความอบอุ่นแก่บุตรหลานในครอบครัว (ร้อยละ 29.52) ตามลำดับ
        

         
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
ทราบแล้วหนุ่มถูกแทงดับที่ร้านคาราโอเกะชุมพร ตร.ยังมึนสาเหตุถูกฆ่า
ชมรมจักรยานพังงา จัด “ปั่นวันแห่งความรัก”
มือปืน!ดักซุ่มยิง อส.ทพ.นราธิวาสเจ็บ 1 (ชมคลิป)
“บิ๊กซี” สาขากระบี่ เปิดบริการจดทะเบียนสมรสที่จุดบริการ “อำเภอยิ้ม”
บรรยากาศวาเลนไทน์ยะลาสุดชื่นมืน 34 คู่รัก จูงมือจดทะเบียนสมรสในทะเลสาบเขื่อนบางลาง
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015